Verktøy 5: Forsterket tilsyn og førstelinjetilsyn

Forsterket tilsyn og førstelinjetilsyn er det femte av fem «verktøy» som foreslås i rapporten «Enkelt å være seriøs».

Utvalget foreslår et førstelinjetilsyn som består av 4 standardiserte sjekkpunkter som alle tilsynsorganer skal utføre før det eventuelt utføres grundigere tilsyn.

Konsentrert om useriøse

Det er viktig å målrette tilsynene slik at tilsynsorganene første og fremst kan bruke tid og ressurser på de virksomhetene som kan mistenkes å være useriøse og ikke følge lover og regler. Tilsynet bør i størst mulig grad rettes mot de foretakene som ikke har sentral godkjenning.

Utvalget vil samtidig framheve behovet for større innsats fra statlig hold i tilsynsfunksjonen. Utvalget mener at DIBK bør ha et klarere koordinerende ansvar. DIBKs rådgivende rolle må styrkes for å sikre et helhetlig system og enhetlig praktisering i kommunene.

Endre atferd

Utvalget mener at tilsynsomfanget er det viktigste virkemidlet for å oppnå ønsket atferdsendring, og for å sjekke om de foreslåtte tiltakene fungerer slik de skal. En mulig måte å forsterke tilsynet på, er at kommunene og andre tilsynsmyndigheter utfører enkle førstelinjetilsyn i byggesaker. Det må vurderes om dette kan innføres som en plikt i alle tiltak. Oppfølgende tilsyn kan foretas av de respektive fagmyndighetene.

 

Les også: Overleverer verktøykasse mot useriøse

Verktøy 1: Ny sentral godkjenning

Verktøy 2: Utvidet ID-kort

Verktøy 3: Ny registreringsordning

Verktøy 4: Forenkle med automatisk informasjonsflyt

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *