Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Verktøy 3: Ny registreringsordning for arbeid på eiendom

Ny registreringsordning for arbeid på eiendom er det tredje av fem tiltak som blir foreslått i rapporten «Enkelt å være seriøs».

Utvalget anbefaler at det etableres en ny ordning med registreringsplikt for alle arbeider med verdi over en halv G inkl. mva på eiendom.

Alle arbeider som som berører kravsbelagte ytelser knyttet til brannsikring, lyd, konstruksjonssikkerhet, klimaskall og våtrom, skal uansett registreres. Arbeidene skal registreres i «SeEiendom» som administreres av Statens kartverk. Denne registreringen innebærer ikke noen søknad eller behandling, men bare at tiltaket registreres på eiendommen.

Opplysninger om registrerte tiltak vil framgå av boligsalgsrapporter og eiendommens historikk, og vil også kunne gjøres tilgjengelig for tilsyn av de forskjellige myndigheter som er med på ordningen.

Utvalget ønsker å rette fokus mot foretakene som foretar arbeid på eiendommen, dette gjelder også prosjektering. Det er de enkelte foretak som skal registrere sitt arbeid. Registreringen skal angi hvilket foretak som er inne på eiendommen, hvilket arbeid foretaket utfører, og når det er avsluttet.

Arbeid utført av eier selv, kan frivillig registreres.

Registreringen kan f.eks. skje ved hjelp av en applikasjon på mobiltelefonen og anvendes også i boligsalgsrapporten.

Les også: Overleverer verktøykasse mot useriøse

Verktøy 1: Ny sentral godkjenning

Verktøy 2: Utvidet ID-kort

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *