Bevaring er mer bærekraftig enn sanering

En ny utredning foreslår støtte til sanering av gamle hus som et tiltak for å gjøre distriktene mer attraktive for de unge. Da utnytter vi ikke potensialet som ligger i gjenbruk av bygninger, og kan risikere å støte nye generasjoner vekk, sier riksantikvar Hanna Geiran.

To skritt frem, ett tilbake. Igjen og igjen

– Vi anslår at Fastlands-BNP vil vokse med 3,2 prosent fra 2020 til 2021. De to neste årene venter vi en vekst på henholdsvis 3 og 2,2 prosent, sier sjefsøkonom i NHO Øystein Dørum.

– Ingen automatikk at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk

– Det er et paradoks at selv om all skog i Norge er sertifisert etter prinsippene om bærekraftig skogbruk, er det ikke sikkert at materialene du kjøper fra norske leverandører oppfyller kriteriene, sier markedssjef Morten Haugerud i PEFC Norge.

Brannen i Risør er en viktig påminnelse

Brannen i trehusmiljøet i Risør sentrum er en påminnelse om hvor viktig det er med gode brannsikringstiltak av uerstattelige verdier, sier Riksantikvaren.

– Polakk, takk!

Arbeidstakere fra utlandet omtales ofte i negative ordelag, og framstilles som et problem. Stengte grenser viser hvor mye disse menneskene faktisk betyr for Norge, skriver direktør Ruben Jensen i NESO.

Noen blant oss blir nå urettferdig beskyldt

– Jeg kjenner en mann i min bransje som ikke har sett familien siden 2019. Han har hjulpet bedriften sin i en vanskelig tid. Han har kjent på stolthet. Frem til nå, skriver hovedtillitsvalgt Eirik Lærk Thorsen.

– Endelig løftes byggenæringens rolle i klimasammenheng

Klimameldingen: Å ta skogen aktivt i bruk innenfor bærekraftige rammer er en del av klimaløsningen og vil samtidig bidra til grønn verdiskaping og arbeidsplasser, skriver direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Fasaden har mer energi enn taket

Målinger av energi fra solceller gir et spennende resultat: Solcellepaneler på fasaden til ASKO Hedmark gir mer energi per kvadratmeter enn solcellepaneler montert på tak.

Tre politiske veivalg med bivirkninger

Den pandemien som slo inn over oss i fjor, har synliggjort ubalansen i vårt arbeidsliv. Samtidig som det har vært økende ledighet, har behovet for arbeidskraft fra andre land ikke avtatt, skriver byggmester Åsmund Østvold.

Fjern kråkeslottene fra kysten!

– Når alt det positive er sagt, kommer man til medaljens bakside, nemlig utforming og plassering av 26 såkalte dagsturhytter i mange kommuner, skriver byggmester Ole Stenbakk.

Standardisering til hjelp eller besvær?

– Byggevareforordningen må bli mindre byråkratisk og mer åpen for innovasjon i bedriftene, uten at det går på bekostning av kvalitet, skriver direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Ingen vet hva «nesten nullenergi i 2020» er

Mye har skjedd siden Stortinget for åtte-ti år siden, i iver etter å redde klimaet, fattet klimaforlik om strengere forskriftskrav som etter hvert ble TEK 17. Videre skulle kravene strammes ytterligere til og bli «nesten nullenergi i 2020».

Reportasje

Veggventilen lufter og gjenvinner

TEMA VENTILASJON: – Lunos er et desentralt og balansert ventilasjonssystem uten kanaler eller aggregat, sier Morten Storegjerde i Lavenergisystemer.