Parketten knirker!

Enkelte huseiere opplever knirk og lyd i parkettgulv som såpass generende at de reklamerer på arbeidet. Noen ganger kan knirk være forårsaket av monteringsfeil, men i de fleste tilfellene skyldes lyd i parketten helt naturlige forklaringer, skriver fagsjef Nils Jørgen Brodin.

Eksisterende bygg: Klimagassreduksjon nå eller om 40 år?

Skal vi kreve at alle hus er nullutslippshus innen 2050? Eller skal vi ta hensyn til husets alder og konstruksjon og heller gå for små og mellomstore tiltak som reduserer utslippene i dag – og ikke om 40 år? spør Fortidsminneforeningen.

Den norske boligmodellen er i endring

Høstens lokalvalg er avgjørende for at dagens unge og kommende generasjoner skal kunne eie sin egen bolig. Kommunene er den viktigste myndighetsaktøren når det gjelder å sikre boliger til befolkningen i dag og i fremtiden, skriver direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Sentral godkjenningsordning bør avvikles

– Skal byggebransjen sikre kvalitet og bedre forbrukervernet må det nå etableres klare kvalifikasjonskrav, skriver Frank Ivar Andersen i Bygghåndverk Norge.

Tømrerfagets utvikling

I dag er flere titalls tusen tømrere ute og skaper verdier i Norge. Mange av dem vil bruke hele arbeidslivet sitt i tømrerfaget. Men hva er det som påvirker fagets utvikling, og hvem er det som påvirker? spør fagsjef Øivind Ørnevik i Byggmesterforbundet.

Flere og farlige branner uten uavhengig kontroll

Hvorfor ble brannen i Grensen 17 så voldsom? Det er kanskje tidlig å konkludere, men for oss som jobber med bygningsmessig brannsikkerhet, så er det ikke overraskende at denne typen branner blir voldsomme og vanskelige å håndtere for brannvesenet.

Sjefen kan ikke være tolk

– Å benytte sjefer, kolleger eller andre tilfeldige personer til tolking i møte mellom helsevesenet og minoritetsspråklige innbyggere er ikke i tråd med norsk lov, advarer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

I retten vinner ofte den med best dokumentasjon

Mange tvister gjelder bevis. En fersk dom fra Borgarting lagmannsrett illustrerer godt at den som har den beste dokumentasjonen ofte vinner frem. God dokumentasjon er særlig viktig for arbeider som skal bygges inn, skriver advokat Eirik Gåskjønli.

Energieffektivisering vil bidra til å styrke kraftsituasjonen

De fleste bygg som skal være med oss videre inn i det grønne skiftet er allerede bygget. Bygghåndverk Norge støtter derfor Energikommisjonen når de viser til at det store potensialet for energieffektivisering i byggsektoren er i eksisterende bygningsmasse.