Mister retten til å jobbe

– Vi har ikke råd til å skyve dyktige fagfolk ut av arbeidslivet, skriver direktør Julie M. Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund.

Les mer

annonse

Byggmesterforbundet: DiBk skuffer

Det var meget skuffende å lese hvordan direktør Morten Lie i DiBK i en kommentar i Byggmesteren søker å oppklare bygningsmyndighetenes nye tolkning av byggesaksforskriftens krav til kvalifikasjoner og gjennomføringsevne i forbindelse med søknad om sentral godkjenning.

Les mer
annonse

Fremtidens tretak må klimatilpasses

De største byene våre går foran og har satt seg svært ambisiøse mål om reduksjon av klimagassutslipp og energibruk, og de har laget planer for tilpasning til et klima i endring. Det bygde miljø er en viktig del av løsningen, skriver forskere ved SINTEF Byggforsk og NTNU.

Les mer
annonse

NHO behandler bygg- og anlegg som en ikke-næring

Da Oslomodellen ble presentert 19. mai, var det en stor dag for bygg- og anleggsnæringen, men også for dem som ønsker et seriøst arbeidsliv, sunn konkurranse, flere fagarbeidere og en byggenæring som fremstår som attraktiv for ungdommen.

Les mer
}