Ledende og særlig uavhengig stilling – eller?

Mange ansatte i ledende og særlig uavhengig stilling møter egentlig ikke kriteriene for stillingskategorien. Både arbeidstakere og arbeidsgivere bør ha høy bevissthet rundt bruken, sier Arbeidstilsynet.

Byggeskum er populært, men lite brukbart

Byggeskum brukes ofte som tettemiddel til gjennomføringer i yttervegg. Men det er helt tydelig ikke egnet til dette formålet, skriver Bjørn Erik Skahjem.

Kontrakter som seiler under falsk flagg

I en rekke tilfeller inngås kontrakter som gir seg ut for å være i tråd med standardkontrakter fra Norsk Standard (NS), men som i realiteten avviker på flere punkter. Ofte innebærer avvikene en betydelig overføring av risiko fra byggherren til entreprenør.

TEK21 er en klimasinke

– Den nye byggeforskriften innebærer ingen skjerpede klimakrav for norske bygg. Myndighetene burde gå tilbake til tegnebrettet, skriver tre erfarne forskere.

Alle ytterkledninger må likebehandles

Trekledninger må vurderes ut fra brannegenskapene i ferdigbehandlet tilstand. Dette vil sikre likebehandling av ulike typer trekledning, skape trygghet for brukere og forutsigbarhet gjennom hele verdikjeden. Tydelig FDV-dokumentasjon bør bli sentralt for dette, skriver Pål Erichsen i Optimera.

Mer bærekraftig oppussing

Sommerens nyhetsbilde har vært preget av ekstremvær. Klimaendringene bør også påvirke hvordan vi vedlikeholder boligene våre, skriver direktør Per-Arne Horne i direktoratet for byggkvalitet.

NHO vil beholde dagens regler for innleie

Partiene som nå forhandler om å danne regjering ønsker å begrense muligheten for innleie. NHO er tydelig på at de vil beholde dagens regelverk.

Særnorske trelastdimensjoner bremser internasjonal markedstilgang

Norge skiller seg ut med helt egne trelastdimensjoner og i stor grad bruk av fallende lengder. Dette har i praksis gitt norske produsenter styring av trelasttilgangen her hjemme. Er vi tjent med dette? Et alternativ er bruk av internasjonale standarder for å sikre forutsigbarhet for bygg- og anleggsbransjen, skriver Pål Erichsen, direktør for kategori i Optimera AS

Store forventninger til ny regjering og Stortingsflertall

– Byggmesterforbundet håper på rammevilkår som sikrer lik konkurranse for norske håndverksbedrifter og entreprenører basert på kvalifikasjoner, seriøsitet og egne ansatte, skriver Frank Ivar Andersen.

Tre klimaråd til kommende regjering

– Klima har vært en viktig del av valgkampen, men få politikere snakker om mulighetene som ligger i det store kuttpotensialet i vår næring, sier daglig leder i Grønn Byggallianse.

Når er det vanlige folks tur?

Enova fungerer ikke for forbrukerne. Hvis vi skal få fart på energieffektivisering, varmepumper og solceller må politikerne gripe inn, eller finne andre virkemidler.