– Byggevarehandelen driver ikke opp prisene

– Det blir feil å peke på byggevarehandelen som prisdrivende. Vi forholder oss til industrien, som har økt prisene betydelig det siste året, skriver direktør Aslaug Koksvik i Virke Byggevarehandel.

Gresset dør mens kua spiser seg mett

– Rekordhøye prisøkninger på trelast og andre byggevarer gjør nå hverdagen meget sur for norske byggmestere og tømrerbedrifter, skriver leder Knut Strand Jacobsen i Byggmesterforbundet.

Virkelighetsbeskrivelse som inspirerer!

– Tømrer Lene Gjerstad Solhaug tar et viktig og riktig oppgjør med de holdningene vi kan møte hos enkelte ikke-profesjonelle kunder, skriver administrende direktør Knut Strand Jacobsen i Byggmesterforbundet.

Kjeltring til det motsatte er bevist

– De fleste tømrerbedrifter ønsker å levere godt arbeid og ha en fornøyd kundebase. Men dette er ikke alltid like lett, skriver Lene Gjerstad Solhaug.

Vårløsning i kulturminnevernet

Hittil i år har Kulturminnefondet mottatt dobbelt så mange søknader som på samme tid i fjor. Men potten til utdeling er mindre, skriver direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Bevaring er mer bærekraftig enn sanering

En ny utredning foreslår støtte til sanering av gamle hus som et tiltak for å gjøre distriktene mer attraktive for de unge. Da utnytter vi ikke potensialet som ligger i gjenbruk av bygninger, og kan risikere å støte nye generasjoner vekk, sier riksantikvar Hanna Geiran.

To skritt frem, ett tilbake. Igjen og igjen

– Vi anslår at Fastlands-BNP vil vokse med 3,2 prosent fra 2020 til 2021. De to neste årene venter vi en vekst på henholdsvis 3 og 2,2 prosent, sier sjefsøkonom i NHO Øystein Dørum.

– Ingen automatikk at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk

– Det er et paradoks at selv om all skog i Norge er sertifisert etter prinsippene om bærekraftig skogbruk, er det ikke sikkert at materialene du kjøper fra norske leverandører oppfyller kriteriene, sier markedssjef Morten Haugerud i PEFC Norge.

Brannen i Risør er en viktig påminnelse

Brannen i trehusmiljøet i Risør sentrum er en påminnelse om hvor viktig det er med gode brannsikringstiltak av uerstattelige verdier, sier Riksantikvaren.

– Polakk, takk!

Arbeidstakere fra utlandet omtales ofte i negative ordelag, og framstilles som et problem. Stengte grenser viser hvor mye disse menneskene faktisk betyr for Norge, skriver direktør Ruben Jensen i NESO.

Noen blant oss blir nå urettferdig beskyldt

– Jeg kjenner en mann i min bransje som ikke har sett familien siden 2019. Han har hjulpet bedriften sin i en vanskelig tid. Han har kjent på stolthet. Frem til nå, skriver hovedtillitsvalgt Eirik Lærk Thorsen.

– Endelig løftes byggenæringens rolle i klimasammenheng

Klimameldingen: Å ta skogen aktivt i bruk innenfor bærekraftige rammer er en del av klimaløsningen og vil samtidig bidra til grønn verdiskaping og arbeidsplasser, skriver direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Fasaden har mer energi enn taket

Målinger av energi fra solceller gir et spennende resultat: Solcellepaneler på fasaden til ASKO Hedmark gir mer energi per kvadratmeter enn solcellepaneler montert på tak.

Tre politiske veivalg med bivirkninger

Den pandemien som slo inn over oss i fjor, har synliggjort ubalansen i vårt arbeidsliv. Samtidig som det har vært økende ledighet, har behovet for arbeidskraft fra andre land ikke avtatt, skriver byggmester Åsmund Østvold.