Fem sosiale bærekraftsutfordringer i byggebransjen

Verdens befolkning har akkurat passert åtte milliarder mennesker og fortsetter å vokse. Det store og økende behovet for boliger må håndteres med hensyn til både miljømessige og sosiale aspekter – først da kan vi snakke om bærekraft i byggebransjen.

«Gratis frakt» – gratis for hvem?

Black Friday, black week og julehandel på nett betyr stor aktivitet i transportnæringen. Men hva sitter sjåføren som leverer pakken egentlig igjen med etter at pakken er levert?

God saksbehandling er avgjørende ved nedbemanning

– Markedssituasjonen gjør at Byggmesterforbundet får flere henvendelser om nedbemanning. En slik prosess er ofte omfattende og formell. Loven stiller også store krav til saksbehandlingen i bedriften, skriver advokatfullmektig Håvard Alterskjær.

Hvor mye plass har Norge satt av til hytter?

– Vi har nesten en halv million hytter i Norge, og har satt av plass tilsvarende 200 000 fotballbaner til å bygge flere, advarer Norsk institutt for naturforskning.

Byggestopp i Bergen?

Ny naturstrategi for Bergen ligger nå ute på høring. Strategien vil sterkt begrense hvilket areal det kan bygges på. Dette skjer samtidig med en kraftig nedgang i antallet vedtatte reguleringsplaner, skriver advokatfirmaet Harris.

Når varselslampar bør lyse raudt hos bransjeforeiningar

Bransjeforeiningar har som oppgåve å vere ein ressurs for føretaka som er medlemmar – men av og til kan iveren etter å yte service til medlemmane føre til at konkurransereglane vert brotne, skriv Konkurransetilsynet.

Om ikke nå: Når skal vi ta ENØK på alvor?

Nok snakk om kinderegg og lavthengende frukter. God gammeldags ENØK og energieffektivisering er i ferd med å bli buzzord som alle elsker å bruke, men som utløser lite politisk handlekraft.

Usikre takstmenn gir feil tilstandsgrad på riktige løsninger

Byggmesterforbundet får flere henvendelser fra medlemsbedriftene om tvister som følge av at takstmenn har gitt nedsatt tilstand på nesten helt nye bygningsdeler. Er det byggmesterne som ikke leverer det de skal? spør fagsjef Nils Jørgen Brodin.

Får lærlinger skattesmell av 39 kroner per dag?

Fordelen ved å bo på brakke er i skattereglene satt til 39 kroner per dag. Satsen er et gunstig unntak fra regelen om markedsverdi. 39 kroner er gunstig sammenlignet med egen bolig, skriver juridisk direktør Harald Johannessen i Skatteetaten.

Materialer må brukes om igjen

Klimaavtrykket fra byggenæringen kan reduseres betydelig. Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring. Bruk av byggevarer utgjør størstedelen av klimagassutslippene fra sektoren, samtidig som næringen produserer nærmere 30 prosent av alt avfallet i Norge.

Energikrise? Vi fyrer for kråka, med strøm

– Denne utfordringen krever at vi parallelt må øke energiproduksjonen, bruke energien mer effektivt og redusere energibruken i bygningsmassen, skriver Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

Talgø lanserer ny MøreRoyal-kledning

– Etter mye slit, blod, svette og tårer er vi endelig klare til å lansere det vi mener er tidenes beste royal-kledning – MøreRoyal kledning 2.0, sier konsernsjef Terje Talgø.