Oppgjørets time – sluttoppgjør i forbrukerentrepriser

En oversikt om krav og rettigheter som gjelder for den endelige avslutning av det økonomiske forholdet mellom partene etter oppføring eller full rehabilitering av bolig for forbruker iht bustadsoppføringslova.

Rykk tilbake til start?

Om krisepakkene kaster penger etter kortsiktige proffitører, skrur vi tiden tilbake, skriver Harald Hansen i Byggmesterforbundet Oslo og Akershus.

Byggenæringa som koronatiltak

Regjeringen lyktes med strategien da den i finanskrisen 2008 valgte å kanalisere midler til offentlige bygge og anleggsprosjekter. Det bør den gjøre også i den pågående krisen.

Takk for tilliten!

Norge er hardt rammet av pandemien. Nå er det mange som står på for å redde liv og for å holde samfunnet i gang.

Byggesaker og reguleringsplaner må bli behandlet

– Ikke avlys kommunemøtene – næringslivet trenger beslutninger for å holde hjulene i gang! oppfordrer Heidi Finstad, adm. dir. i Treindustrien i denne kommentaren.

Hvor forpliktende er et prisoverslag?

En byggherre vil sjelden iverksette et større byggeprosjekt uten å ha en formening om hva kontraktsarbeidene kommer til å koste, skriver advokat Ragnhild Krefting Kullerud i Byggmesterforbundet.

Troll og kontroll i norsk bygningsverden

– Vi mangler ikke bare faglærte utøvere, vi mangler tradisjonshåndverkere. Kunnskapen som trengs for å holde liv i husene våre, er i ferd med å forsvinne, skriver bygningsantikvar Fredrik Jensen.

– Gode tettsteder består av mangfold og variasjon

Varaordfører og gruppeleder for MDG Martin Løken i Ås foreslår å forby utvidelse av tettsteder med nye eneboliger. – Vi er usikre på om forslagsstiller har sett konsekvensene av eget forslag, svarer Byggmesterforbundet Oslo, Akershus og Østfold.

Tilsyn kan hindre anbudsjuks

Ingen har i dag ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser såfremt det ikke kommer en klage. Det taper samfunnet store summer på, skriver direktør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet.

Stopp lønnstyvene!

Arbeidsgivere som stjeler fra sine ansatte vies ingen form for oppmerksomhet i straffeloven, skriver Jonas Bals.

Kostbart å slurve med overtakelsesforretningen

Mange byggherrer og entreprenører slurver med gjennomføringen av overtakelsesforretning, noe som kan få unødvendige og store økonomiske konsekvenser, skriver advokat Jarle Edler.

Kommunen er ikke en by

Fremover vil det ikke være mulig å bygge seg en enebolig innenfor Lillestrøm kommunes grenser og blokkbebyggelse vil være det som gjelder for fremtiden, skriver Byggmesterforbundet.

Produkter

Bygger barnehage med elementer og ny app

I Norges minste by Kolvereid bygger Woodcon og Kvernmo AS barnehage med elementer og et nytt verktøy: CLT360+ er en digital assistent som forenkler montasjen.