Forstår myndighetene byggenæringen?

Etter nedstengningen av Norge i midten av mars, har de tidligere krise- og tiltakspakker fra regjering og storting forståelig nok handlet mest om å kompensere de næringer og ansatte som ble sterkest rammet.

Oppgjørets time – sluttoppgjør i forbrukerentrepriser

En oversikt om krav og rettigheter som gjelder for den endelige avslutning av det økonomiske forholdet mellom partene etter oppføring eller full rehabilitering av bolig for forbruker iht bustadsoppføringslova.

Rykk tilbake til start?

Om krisepakkene kaster penger etter kortsiktige proffitører, skrur vi tiden tilbake, skriver Harald Hansen i Byggmesterforbundet Oslo og Akershus.

Byggenæringa som koronatiltak

Regjeringen lyktes med strategien da den i finanskrisen 2008 valgte å kanalisere midler til offentlige bygge og anleggsprosjekter. Det bør den gjøre også i den pågående krisen.

Takk for tilliten!

Norge er hardt rammet av pandemien. Nå er det mange som står på for å redde liv og for å holde samfunnet i gang.

Byggesaker og reguleringsplaner må bli behandlet

– Ikke avlys kommunemøtene – næringslivet trenger beslutninger for å holde hjulene i gang! oppfordrer Heidi Finstad, adm. dir. i Treindustrien i denne kommentaren.

Hvor forpliktende er et prisoverslag?

En byggherre vil sjelden iverksette et større byggeprosjekt uten å ha en formening om hva kontraktsarbeidene kommer til å koste, skriver advokat Ragnhild Krefting Kullerud i Byggmesterforbundet.

Troll og kontroll i norsk bygningsverden

– Vi mangler ikke bare faglærte utøvere, vi mangler tradisjonshåndverkere. Kunnskapen som trengs for å holde liv i husene våre, er i ferd med å forsvinne, skriver bygningsantikvar Fredrik Jensen.

– Gode tettsteder består av mangfold og variasjon

Varaordfører og gruppeleder for MDG Martin Løken i Ås foreslår å forby utvidelse av tettsteder med nye eneboliger. – Vi er usikre på om forslagsstiller har sett konsekvensene av eget forslag, svarer Byggmesterforbundet Oslo, Akershus og Østfold.

Tilsyn kan hindre anbudsjuks

Ingen har i dag ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser såfremt det ikke kommer en klage. Det taper samfunnet store summer på, skriver direktør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet.

Stopp lønnstyvene!

Arbeidsgivere som stjeler fra sine ansatte vies ingen form for oppmerksomhet i straffeloven, skriver Jonas Bals.

Produkter

Lanserer gjenbrukbare systemvegger

Termowood og Made AS lanserte et nytt og bærekraftig konsept for gjenbrukbare innervegger i 2019. Etterspørselen har vært stor og nå er systemet offisielt klart for salg.

Tømreren

Mer elegant ventilasjonsføring

Bedre løsning for ventilasjonsføringer er ett av målene for et utviklingsprosjekt Inntre Kjeldstad har engasjert Treteknisk til.

Reportasje

Treby i Skogveien

ÅS: – Akkurat nå har vi bygg i alle stadier fra råbygg til nesten ferdige studenthybler, sier prosjektleder Thomas Liptak i Veidekke Bygg.