– Ingen automatikk at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk

– Det er et paradoks at selv om all skog i Norge er sertifisert etter prinsippene om bærekraftig skogbruk, er det ikke sikkert at materialene du kjøper fra norske leverandører oppfyller kriteriene, sier markedssjef Morten Haugerud i PEFC Norge.

Brannen i Risør er en viktig påminnelse

Brannen i trehusmiljøet i Risør sentrum er en påminnelse om hvor viktig det er med gode brannsikringstiltak av uerstattelige verdier, sier Riksantikvaren.

– Polakk, takk!

Arbeidstakere fra utlandet omtales ofte i negative ordelag, og framstilles som et problem. Stengte grenser viser hvor mye disse menneskene faktisk betyr for Norge, skriver direktør Ruben Jensen i NESO.

Noen blant oss blir nå urettferdig beskyldt

– Jeg kjenner en mann i min bransje som ikke har sett familien siden 2019. Han har hjulpet bedriften sin i en vanskelig tid. Han har kjent på stolthet. Frem til nå, skriver hovedtillitsvalgt Eirik Lærk Thorsen.

– Endelig løftes byggenæringens rolle i klimasammenheng

Klimameldingen: Å ta skogen aktivt i bruk innenfor bærekraftige rammer er en del av klimaløsningen og vil samtidig bidra til grønn verdiskaping og arbeidsplasser, skriver direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Fasaden har mer energi enn taket

Målinger av energi fra solceller gir et spennende resultat: Solcellepaneler på fasaden til ASKO Hedmark gir mer energi per kvadratmeter enn solcellepaneler montert på tak.

Tre politiske veivalg med bivirkninger

Den pandemien som slo inn over oss i fjor, har synliggjort ubalansen i vårt arbeidsliv. Samtidig som det har vært økende ledighet, har behovet for arbeidskraft fra andre land ikke avtatt, skriver byggmester Åsmund Østvold.

Fjern kråkeslottene fra kysten!

– Når alt det positive er sagt, kommer man til medaljens bakside, nemlig utforming og plassering av 26 såkalte dagsturhytter i mange kommuner, skriver byggmester Ole Stenbakk.

Standardisering til hjelp eller besvær?

– Byggevareforordningen må bli mindre byråkratisk og mer åpen for innovasjon i bedriftene, uten at det går på bekostning av kvalitet, skriver direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Ingen vet hva «nesten nullenergi i 2020» er

Mye har skjedd siden Stortinget for åtte-ti år siden, i iver etter å redde klimaet, fattet klimaforlik om strengere forskriftskrav som etter hvert ble TEK 17. Videre skulle kravene strammes ytterligere til og bli «nesten nullenergi i 2020».

Defleksjon og trykkbrudd i isolerruter

I takt med utbyggingsfarten av fritidseiendommer i høyfjellet registrerer Glass og Fasadeforeningen et økende antall henvendelser om optiske synsbilder og trykkbrudd i isolerruter.

Det er nå vi må bygge, appellerer Karin Andersen (SV)

– Bygg og anleggsnæringen har stort sett unngått permitteringer hittil, men nå trengs det et ekstra løft slik at kommunene kan sette i gang nødvendige investeringer og bidra til å sikre arbeidsplasser, oppfordrer Karin Andersen SV.

Næringslivets robusthet må styrkes for fremtiden

Koronapandemiens nedstengning av samfunnet synliggjorde en kritisk sårbarhet i det private næringslivet. Med økt konsentrasjon og kjedemakt i handelsleddet har leverandørene over tid blitt presset til å yte kjedene lange kredittider.

Reportasje

Nyskapende gjenbruk i Songdalen

Det meste av betong- og stålkonstruksjonen gjenbrukes når en 50 år gammel gymsal nå blir bygd om til Sygna kultursenter i Sogndalen, Kristiansand.