Har du tips eller ønsker å komme i kontakt med redaksjonen?

For generelle henvendelser, ta kontakt med oss på telefon 917 21 550 eller 917 63 644
Har du nyhetstips eller sitter på informasjon redaksjonen bør vite om? Ta kontakt på post@byggmesteren.as

Har du konfidensiell informasjon, kan følgende metoder brukes:

Signal eller WhatsApp: Legg til vårt nummer: +47 91763 644 (Nummeret kan kun brukes til meldinger i Signal og WhatsApp. Opprop blir ikke besvart. Ukrypterte meldinger leses ikke.)

SecureDrop: Har du behov for å være anonym og sitter på særs sensitiv informasjon som bør belyses kan du bruke SecureDrop. Informasjon om å bruke denne tjenesten finner du her.

Debattinnlegg til avisen: post@byggmesteren.as