Motek er godkjent som lærebedrift

Målet er å ta inn de første lærlingene i elektroreparatørfaget på verkstedet i Oslo allerede høsten 2021.

Høyre og byggmesteren helt enige om Lærlingfond

– Et Lærlingfond som alle bidrar til kan jo prøves ut i en del av byggebransjen først, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til byggmester Åsmund Østvold.

Evaluering må tilpasses yrkesfagene

– Siden elever på yrkesfagene lærer godt med praktiske oppgaver, burde også eksamenen være rettet praktisk inn mot yrkesfagene, mener Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

Flere eksamensformer blir vurdert, forsikrer Melby

– Skriftlig eksamen er ikke eneste evaluering for elever på yrkesfagene. De får standpunktkarakterer og kan trekkes ut til både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen, forsikrer kunnskapsministeren.

Mye av innleien i Statsbygg var ulovlig

Da Statsbygg sjekket sine hovedentreprenører i 2020 fant de at 44 av 57 firmaer leide inn folk fra bemanningsbyrå – bare 21 av disse kunne dokumentere lovlig innleie.

Uavklart finansiering for ny AFP-modell

Etter minst to års utredning, foreligger en utredning om en ny AFP-modell. Den skal være mer forutsigbar og rettferdig, men hvem som skal finansiere den, er ikke avklart.

Reportasje

Ventilasjonsanlegg med bøyelige kanaler

TEMA VENTILASJON: Systemair kan se ut til å ha lagt et kinderegg med det nye ventilasjons-systemet Tube F. Det har fleksible kanaler som tar mindre plass og skal derfor være lettere å montere.