JM ønsker flere kvinnelige tømrere

Rekruttering: JM har som mål å ha 20 prosent kvinnelige fagarbeidere innen 2030. I fjor rekrutterte de seks kvinnelige voksenlærlinger og ønsker å gjenta det i år.

SfS BA inviterer til stiftelsesmøte

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg inviterer alle interesserte parter til å være med som stiftere av Stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg.

Overgang til digitale skjema for arbeidstidssøknader

Frå 1. september må alle som skal søke Arbeidstilsynet om gjennomsnittsberekning av arbeidstid eller utvida overtid, søke digitalt. Den digitale løysinga er alt på plass og klar til bruk.

Enova vil støtte innkjøp av elvarebil

Enova varsler ny ordning som skal øke bruken av nullutslippsløsninger i næringstransport. Et av de første tiltakene er en enkel støtteordning ved kjøp av elektriske varebiler

Nye kriterier for Husbankens grunnlån

I forbindelse med ny forskrift om lån fra Husbanken, har SINTEF undersøkt kostnader og betalingsvilje for ulike funksjonelle boligkvaliteter.

Historisk samarbeid om arbeidsavtale

Fellesforbundet og bemanningsbransjen har i fellesskap utviklet en arbeidsavtale for de rundt 10.000 ansatte i norske bemanningsbedrifter som leies ut til bygg.

Stoppet private byggeplasser i Troms

Alle byggeplassene som ble kontrollert av politi og etater ble helt eller delvis stoppet etter funn av omfattende brudd på regelverket.

Erna åpner Hordalands nye elementfabrikk

Norske Elementfabrikker på Meland er igang med leveransen av sine første veggelementer og i går innviet statsminister Erna Solberg fabrikken.

Sorterer Alt avfall på byggeplass

AF og Norsk Gjenvinning har nådd sitt ambisiøse mål om å sortere alt avfall på Oslo S Utviklings (OSU) byggeplass i Bjørvika.

Varmer og kjøler leiligheter med ny løsning

Ved hjelp av fjernvarme, varmepumpe, boligens eget varmtvann og én vifte i leiligheten har AF Gruppen laget en helt ny og innovativ måte å varme opp Oslo S Utviklings leiligheter i Bjørvika på.

Produkter

ESSVE satser på prefab

– Vi har som mål å levere løsninger som markedet i stadig økende grad etterspør, sier Mats Jermstad, som skal lede den nye satsningen i Norge.

Tømreren

Guri ble landets første kvinnelige tømrersvenn

– Å mene at tømreryrket ikke passer for kvinner, handler om utdaterte holdninger. Det er ingenting med dette faget som ikke passer for kvinner – eller jenter. Det sier landets første kvinnelige tømrersvenn, Guri Breien (72).

Reportasje

Huset var til nedfalls, men ble restaurert til vernepris

FEDA, KVINESDAL: Skipperhuset fra tidlig 1800-tallet sto til nedfalls i Lista og fagfolk visste ikke om det kunne flyttes. Nå er det flyttet og restaurert så godt at det ble premiert med kommunens bygningsvernpris.