Moss kommune krever ikke for mye i byggesaker

– I Moss kommune er vi opptatt av å ha skriftlighet i saksbehandlingen og vi må derfor forholde oss til dokumentasjonen slik søker legger den frem for oss før vi kan ta stilling til vedtaket i den enkelte sak, sier kommunedirektør Torunn Årset i sitt svar til Mesterbygg Moss.

Fair Play Bygg etableres på Vestlandet

En stor støtte fra fylket gjør at byggmestere, entreprenører og fagforeninger kan starte opp Fair Play Bygg på Vestlandet i 2022.

Nå er det vanlige bygningers tur

Enova får 100 millioner ekstra til Enovatilskudd i statsbudsjettet og klar instruks om å dele ut alle 400 millioner kroner til private Enøk-tiltak i løpet av 2022. Ellers kan ordningen bli flyttet til Husbanken.

Norge er 14. beste land for bygningsarbeidere

Norge er verdens 14. beste land for bygningsarbeidere, viser en ny internasjonal sammenligning av gjennomsnittlig årslønn, levekostnadsindeks og skadefrekvens.

Unngå byggskader ved innsetting av vinduer

Å sette inn vinduer i veggkonstruksjonen kan være vanskeligere enn man tror, og et vellykket resultat krever en del planlegging og forberedelser, sier SINTEF.

Fullt hus på årets siste Byggtreff

Byggmestere og tømrere fra hele Østlandet glemte julestria og stimlet sammen på Byggmesterforbundet Region Østs fagseminar.