Tilsyn med innleie fra 1. juli

Fra 1. juli fører Arbeidstilsynet tilsyn med om innleie fra bemanningsforetak er lovlig og om de innleide likebehandles med fast ansatte.

Kraftig vekst for TEWO

Termowood, som leverer det innovative byggesystem Tewo i isolert massivtre, opplever kraftig økning i etterspørsel både i Norge og internasjonalt.

Neste Yrkes-NM blir i 2022

Neste ordinære Yrkes-NM blir arrangert i Kristiansand høsten 2022 i samarbeid med Agder fylkeskommune.

Det skal være lønnsomt å klimatilpasse boliger

– Vi vil være i forkant av utfordringene som følger av globale klimaendringer. Derfor er vi i gang med å utvikle en verktøykasse for klimatilpasninger for boliger, sier teknisk sjef i Norgeshus, Snorre Bjørkum, i en pressemelding.

Små trehus på hjul bygges i Oslo

Midt i koronakrisa ansatte Norske Mikrohus 12 nye håndverkere. På Økern i Oslo skal de bygge fullverdige bolighus som bare er 20 kvm store.

Produkter

Lanserer gjenbrukbare systemvegger

Termowood og Made AS lanserte et nytt og bærekraftig konsept for gjenbrukbare innervegger i 2019. Etterspørselen har vært stor og nå er systemet offisielt klart for salg.

Tømreren

Mer elegant ventilasjonsføring

Bedre løsning for ventilasjonsføringer er ett av målene for et utviklingsprosjekt Inntre Kjeldstad har engasjert Treteknisk til.

Reportasje

Treby i Skogveien

ÅS: – Akkurat nå har vi bygg i alle stadier fra råbygg til nesten ferdige studenthybler, sier prosjektleder Thomas Liptak i Veidekke Bygg.