Ny stor prisøkning på trelast 1. august

Byggevarer i tre som konstruksjonsvirke koster opptil 40 prosent mer fra 1. august. Verken Optimera eller Gausdal Sagbruk tror på noen snarlig bedring av prisene eller tilgangen på byggevarer av norsk tre.

Løsning for nye boliger med royalkledning

En studie som RISE Fire Research har gjort, viser at royalbehandlet trekledning har tilsvarende brannegenskaper som mange andre behandlede trekledninger.

Boligtomter snur flyttetrenden i Ringebu

For første gang på 20 år vokser befolkningen i Ringebu i Gudbrandsdalen. Kommunale tiltak med rimelige tomter og boligtilskudd begynner å virke.

Mange aktive kriminelle i Oslos privatmarked

En ny rapport fra A-krimsenteret i Oslo viser hvordan 29 kriminelle aktører i Oslo og omegn tjener store penger i privatmarkedet. Fair Play Bygg håper at flere blir tatt, tiltalt og dømt.

Treindustrien gjør hva den kan med prisutviklingen

– Trelastprisene er internasjonalt bestemt og Treindustrien kan ikke gjøre noe med prisavtaler mellom trelastprodusenter og byggmestre, fastslår Heidi Finstad i Treindustrien.