Ny rapport: A-krimsenterne har mye ugjort

– Landets åtte a-krimsentere må samarbeide bedre, etatene må dele informasjon med hverandre og reagere raskere når kriminelle og useriøse tilpasser sin virksomhet til lover og regler, sier KPMG i en evalueringsrapport.

Gjenbruk er ikke bare bra for miljøet

Det går ut over miljøet å lage nytt, men det er ikke bare bra å bruke gammelt, heller. Bruker du gamle toaletter om igjen, kan du for eksempel tredoble vannforbruket.

Totalforbudet mot innleie for bedrifter uten tariffavtale videreføres

– Små og mellomstore bedrifter i byggenæringen med egne fagarbeidere og lærlinger, settes nå i spill, advarer Bygghåndverk Norge som reagerer sterkt på Arbeids- og sosialkomiteens innstilling til Stortinget om innstramminger i innleie-regelverket.

Store næringsarealer blir boligkvartal

Med kort vei til tre T-banelinjer og flere bussruter er Hasle Linje i Oslo et godt eksempel på nye boligområder som vokser opp av et stort næringsareal.

Kutter klimautslipp, men få måler om de faktisk gjør det

Nesten halvparten av nordnorske virksomheter sier de har et klimaregnskap, og dermed oversikt over egne klimautslipp. Men et fåtall har analysert hvordan overgangen til et lavutslippssamfunn vil kunne påvirke virksomheten.

Talgø lanserer ny MøreRoyal-kledning

– Etter mye slit, blod, svette og tårer er vi endelig klare til å lansere det vi mener er tidenes beste royal-kledning – MøreRoyal kledning 2.0, sier konsernsjef Terje Talgø.

Fukt: Må legge om 6.000 m² gulv

En nybygd og en rehabilitert skole i Horten har fått så store inneklimaproblemer at gulvbelegg må legges på nytt.