Norges fineste skoleanlegg i massivtre

– Det finnes ikke et skolebygg i hele verden med de samme innovative løsningene, sier Enova om nye Flesberg skole i Buskerud.

Lærlinglekene gleder og engasjerer

Kunnskapsløypa som alle elever og lærlinger skal gjennom på Lærlinglekene gjør det morsomt å lære, synes deltagerne.

Byggefeil florerer: – Vi er bekymret for byggebransjen

– Vi ser en mengde byggefeil i alt fra store boligkomplekser ned til rehabiliterte leiligheter. Noen av sakene havner i retten, sier byggeleder Leif Inglingstad ved Aase Prosjekt som mener at prispress rammer kvaliteten i byggebransjen.

Oppdatert om lydisolasjon for innervegger

God lydisolasjon er viktig for trivselen i hjemmet og på arbeidsplassen. To reviderte anvisninger i Byggforskserien beskriver oppbygning av og krav til lydisolasjon for ulike typer innervegger.

Lovende målinger av massivtrevegger uten isolasjon

Treteknisk har akkurat avsluttet målinger av varmetap i 250 mm massivtrevegger (KL-tre) i det nye kontorbygget til Borg Havn IKS i Fredrikstad. De oppfyller deler av energikravene i TEK17.

Holtes digitale byggesøknad er klar

I tett samarbeid med Boligprodusentene i Norge har Holte utviklet en komplett løsning som dekker hele søknadsprosessen. De første søknadene er allerede godkjent hos større kommuner.

Bygger Verksbyen med prefabrikkerte elementer

Om ti år skal det bo 5 000 mennesker i Fredrikstads nye bydel, Verksbyen. Nå reiser entreprenøren Arca Nova Bolig de fem første trehusene i fem etasjer med Metsä Woods Kerto LVL-elementer.

Verneverdige bygg kan bli en bærekraftig ressurs

En ny forskningsrapport fra SINTEF og NIKU viser at metoder for å oppnå bærekraftige nybygg også kan fungere godt ved restaurering og oppgradering av eldre, verneverdige bygninger.

– Fjern formuesskatten på arbeidende kapital

– Vi må ha et skatteregime som gjør det mulig å beholde kapitalen i bedriftene til ny teknologi, nytt produksjonsutstyr og oppgradering av de ansattes kompetanse, skriver 269 bedrifter i et opprop fra NHO.

Fullt hus for flate tak

Mange byggmestere og håndverkere på Østlandet sluttet tidlig for å rekke foredraget til fagkonsulent Øivind Ørnevik i Byggmesterforbundet.

Produkter

Lanserer mobil dørlås

Systemet Ease Smart Lock fra Infobric kan monteres på eksisterende dørlåser og gjør passering på byggeplassen smidigere og sikrere.

Tømreren

Skjevheter som skyldes krymping av trekonstruksjoner

Oppgaven «Skjevheter i boliger» tar for seg skjevheter og deformasjoner i boliger som skyldes krymping av trekonstruksjoner i den svært lave luftfuktigheten i dagens boliger med balansert ventilasjon.

Reportasje

Bedre med humler på taket og tre i veggene

Dagligvarekjeden Kiwi tar miljøansvar og åpnet nylig en stor dagligvarebutikk som ikke bare er miljøvennlig med tre i veggene. På taket er det sedum, blomstereng og humlekasser.