Alle byggeplasser i Oslo må drive fossilfritt

Byrådet vil instruere Plan- og bygningsetaten om å kreve utslippsfrie byggeplasser når nye områder skal reguleres i Oslo, med hjemmel i Forurensningsloven.

Endringer i byggherreforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer i byggherreforskriften som trer i kraft 1. januar 2021.

Advarer mot GPS-tyver på byggeplassen

Antall målrettede grove tyverier av GPS/kjørecomputere fra arbeidsmaskiner har eksplodert. Nå advarer politiet igjen mot omreisende bander som oppsøker byggeplasser landet rundt.

Økt trebruk kan redusere CO2-utslipp drastisk

Trebruk kan spille en avgjørende rolle i Danmarks mål om å redusere sitt CO2-utslipp med 70 % innen 2030. Dette bekreftes av en ny, uavhengig rapport utarbeidet av Rambøll.

Klimanøytralt kontorbygg i tre

Örebro kommune ville ha bærekraftige nybygg i sentrum og lyste ut en fri arkitektkonkurranse. Vinneren ble kontorbygget «Korsningen» i massivtre.

Idékonkurranse om trevegger

Statsbygg lyser ut idekonkurranse om modulvegger i tre og inviterer til digitalt informasjonsmøte torsdag 17. september.

Tømreren

Retter opp klassiske feil

I 2008 flyttet beboerne inn i 171 leiligheter på Hasle i Oslo. I år må fall, fliser og avrenning på 73 terrasser og balkonger rehabiliteres.

Reportasje

Vinterhi for Nordlændingen

BODØ: – Å bygge naustet som huser trebåten «Nordlændingen» har vært både lærerikt og givende, sier byggmester Bjørn Dypvik.