Hytte med tre inne, ute og på taket

Lange takutstikk, tretak i malmfuru og grov furukledning, preger ei spesiell hytte som Folldal Bygg har reist på fjellet i Stor-Elvdal.

Vil gi kommunene større handlingsrom i byggesaker

– Kommunene skal få større handlingsrom i dispensasjonssaker så lenge de holder seg innenfor nasjonalt og regionalt rammeverk, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) som nå sender forslaget ut på høring.

Øster Hus bygger boliger uansett – også nå

«Vi bygger uansett» har vært slagordet til den store boligbyggeren Øster Hus siden oljekrisa slo inn over Rogaland for fem-seks år siden. – Slagordet gjelder også i denne krisa, forsikrer konsernsjef Njål Østerhus.

Selv byggesakslederen på Tjøme må rive

I arbeidet med å rydde opp i byggesaksskandalen i tidligere Tjøme kommune i Vestfold, får også en tidligere byggesaksleder pålegg om å rive et ulovlig oppført bygg.

Vil gi ledige fagarbeidere ny kompetanse

Fellesforbundet, Norsk Industri og BNL har i samarbeid med en rekke ulike fagskoler utviklet korte utdanningstilbud. Disse må gjøres digitale og tilbys fagarbeidere i hele landet for å beholde dem i byggenæringen, sier partene.

Industrien får suverent mest Enovastøtte

Totalt 5,6 milliarder kroner ble gitt i støtte fra Enova i 2019. Ett industriprosjekt fikk den største enkelttildelingen på 2,3 milliarder kroner. Norske boligeiere fikk 334 millioner.

Bra salg av byggevarer i februar

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i februar økte med 5,4 % sammenlignet med februar 2019.

Feirer 20 år som boligselger

1. april er det nøyaktig 20 år siden Frode Ripsrud hadde sin første arbeidsdag som selger i NORDBOLIG.

Reportasje

Hytte med tre inne, ute og på taket

Lange takutstikk, tretak i malmfuru og grov furukledning, preger ei spesiell hytte som Folldal Bygg har reist på fjellet i Stor-Elvdal.

Mest lest
Siste arikler