Sjølhogd og kortreist i restaurering

«Kortreiste materialer» er svært dekkende for restaureringen som tømrerne Jostein Utstumo og Kristoffer Svarstad Wiig holder på med.

Maxbo lanserer fem sjøhytter

For fem år siden satset Maxbo på egne hyttemodeller som ble en suksess. Nå lanserer de også egne sjøhytter som kan bygges med elementer, precut eller på stedet.

Fem energitrender for byggebransjen i 2023

Hvilke trender vil forme nærings-, bolig- og industribygningssektoren i 2023? Energi vil være et overordnet tema, skriver Jon Helsingeng i Eaton.

Hæ?– hørselvernet virker!

Mens folk flest har bedre hørsel nå enn for 20 år siden, er det fortsatt mange i bygg og anlegg som har langsiktig hørselnedgang, påpeker en ny studie.

Flere bønder vil bygge med tre

Gode tilskuddsordninger får flere bønder til å velge tre når de skal fornye fjøs og uthus på gårdene.

OBOS Block Watne størst igjen i 2022

Med 1.569 igangsatte boliger er OBOS Block Watne igjen landets største boligbygger i 2022. Systemhus holder stillingen som nest størst og den største av boligkjedene.

Kurs i ombrukskartlegging av bygg

Fra 1. juli må alle næringsbygg og boligblokker som endres eller rives først kartlegges for ombruk. Nå lanserer Resirqel og Nomiko Norges første kurs om hvordan det ufravikelige kravet ivaretas.

Trelastprisene faller

Trelastprisene ut fra produsent har falt med 42 prosent på et år, og er tilbake på nivået før pandemien. Det viser en markedsundersøkelse fra Treindustrien.

Ny anvisning om fallsikring

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) har i samarbeid med SINTEF Community utarbeidet en helt ny anvisning som gir veiledning i valg av fallsikringstiltak og råd for etablering, bruk og oppfølging av permanente forankringssystemer for fallsikring på tak, og hvem som har ansvaret for hva.

Maxbo lanserer fem sjøhytter

For fem år siden satset Maxbo på egne hyttemodeller som ble en suksess. Nå lanserer de også egne sjøhytter som kan bygges med elementer, precut eller på stedet.

Sjølhogd og kortreist i restaurering

«Kortreiste materialer» er svært dekkende for restaureringen som tømrerne Jostein Utstumo og Kristoffer Svarstad Wiig holder på med.

Leverandørtreff med «Pølsa» og flere

– Gå på, fullt og helt i det du er med på! lød en av oppfordringene i motivasjonsforedraget Øystein «Pølsa» Pettersen holdt på Byggtreff Voss fredag.

Mest lest
Siste artikler