Regjeringen vil styrke retten til heltidsarbeid

Regjeringen foreslår å styrke retten til heltid ved å lovfeste en heltidsnorm og innføre dokumentasjonskrav ved ansettelse i deltidsstillinger. Regjeringen vil også gi deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter.

Sliten låve blir sirkulært FutureBuilt-prosjekt

Eldre landbruksbygg er en ressurs som ikke utnyttes. Nå skal den gamle låven på Nedre Sem gård i Asker rehabiliteres og bli et forbildeprosjekt som håndverkere og huseiere kan lære av.

Hvor går vi etter bemanningsbransjen?

– Arbeidsgiverne har startet sin kampanje mot de varsla innstrammingene i adgangen til å leie inn fra bemanningsbyråer, skriver Joachim Espe i Bygningsarbeidernes fagforening.

Millionkrav etter bristende forutsetninger fra kommune

I rettssaken mellom en kommune og en privat utbygger kom Høyesterett til at bestemmelsen om betalingsplikt var ugyldig, og at kontantbidraget på 2,2 millioner kroner måtte betales tilbake til utbyggeren.

Forbered bedriften på høyere sykefravær

Det forventes høye smittetall og dermed også høyere sykefravær, etter at regjeringen lettet på tiltakene. Alle bedrifter bør forberede seg på dette og legge planer for å opprettholde mest mulig normal drift, sier NHO.

Byggekostnadene økte med over 13 prosent på et år

Byggekostnadene for boliger steg med 13,2 prosent fra desember 2020 til desember 2021. Materialkostnadene steg med 26,3 prosent i samme periode, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Overlappende regelverk for vedovner

Fra 1. januar 2022 er vedovner regulert av både økodesignforordningen og byggevareforordningen. I tillegg er det ventet en ny produktstandardserie etter byggevareforordningen før sommeren, varsler DiBK.

Oppstart for arbeidet med Norgesmodellen

– Norgesmodellen skal inneholde krav som i størst mulig grad sikrer at det offentlige handler med seriøse aktører, sier de tre statsrådene om de nye nasjonale innkjøpsreglene.

– Bra at regjeringen satser på Norgesmodellen

– Vi synes det er bra at regjeringen har tydelige ambisjoner og at tre statsråder stiller opp for å love resultater, sier Frank Ivar Andersen, politisk leder i Byggmesterforbundet.

Nye boliger inntil Tukthuset fra 1733

Skeivheter og bevegelse i nesten 300 år gamle nabobygg var blant utfordringene da tømrermester Arnstein Sørgård oppførte nye leilighetsbygg på Kalvskinnet i Trondheim.

Mest lest
Siste artikler