Grønt lys for passivhuset Tønsberg tinghus

NCC er sammen med Dyrvik Arkitekter tildelt kontrakten for å utvikle og bygge Tønsberg tinghus i det som blir Vestfolds første utslippsfrie byggeplass.

Arbeidsledighet eller energieffektivisering?

Byggenæringen spiller en sentral rolle i det grønne skifte, og i en tid hvor oppgavene er store og tidshorisonten kort, sender man ikke ressurser og kompetanse til andre sektorer eller ut i arbeidsledighet, skriver Robert Steen i Bygghåndverk Norge.

Sentralregisteret lanserer digitalt kompetansebevis

K-Reg er et nytt digitalt kompetansebevis for bygg- og anleggsbransjen som skal samle fagbrev, sertifikater, kursbevis, videregående utdanning og annen dokumentert opplæring i en app på mobilen.

Venter lavere produksjon i entreprenørmarkedet

Veidekke forventer at produksjonen i den skandinaviske entreprenørnæringen vil avta med til sammen 13 % frem til slutten av 2024. Lyspunktene er høy infrastrukturaktivitet og et mer stabilt kostnadsbilde.

Bygger´n åpner stort varehus på Melhus

Med en total størrelse på 7 500 m2 får det første byggevarehuset på Melhus en viktig rolle i Byggern´s satsing i Trøndelag og Midt-Norge.

Energibruken i norske bygg kan halveres

– Det er et enormt potensial for energisparing i bygningsmassen, viser forskning. Bygninger kan spille en sentral rolle i arbeidet med å nå de nasjonale klimamålene, uttaler SINTEF, FME ZEN og sjefsrådgiver Tor Helge Dokka i Skanska.

Mest lest
Siste artikler