Freder hundre år gammelt smarthus

Riksantikvaren freder den vakre Solstua på Ås med hus og hage. Eierens engasjement har vært en viktig drivkraft for fredningen.

Vedtok ny lov om bærekraftige produkter

Den nye loven skal bidra til at produkter kan vare lengre, kunne repareres lettere og skape mindre avfall. – Det er bra for miljøet og norske forbrukere, sier klima- og miljøministeren.

Kirkebevaringsfondet er i gang

Nå er de første tilskuddene utlyst fra det nye Kirkebevaringsfondet. I 2024 skal det brukes 100 millioner kroner på kirkebevaring, og kirkeeiere kan søke nå, sier Riksantikvaren.

Randi Sjølie hedret med Urnesmedaljen

Tømrer og arkitekt Randi Sjølie fra Vadsø i Finnmark er tildelt Urnesmedaljen, Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse for innsats for kulturminnevernet i Norge.

Boliger for unge og eldre i samme bygg

På Ulven i Oslo bygger OBOS seks bokollektiver for unge på vei inn i boligmarkedet og 62 leiligheter spesielt tilrettelagt for eldre.

Setter av 97 milliarder til Forsvarsbygg

– Leverandører får mye å gjøre i årene som kommer, sier Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg på informasjonsmøte om fremtidige utbygginger, renoveringer og driftsavtaler i nord.

Vil forbedre reglene om yrkesskade

Dagens yrkessykdomsliste er i all hovedsak uendret siden 1958. Nå foreslår regjeringen en ny yrkessykdomsliste samt forslag til endringer i folketrygdlovens yrkessykdomsregelverk.

Vant søksmål om uredelige forlikskrav

Over 400 små virksomheter har blitt saksøkt av HMS Vakten AS. Gulating lagmannsrett fant det bevist at selskapets etablering av krav ved telefonsalg og senere forfølgning disse for domstolen er rettstridig.

Duri Fagprofil sommeråpner i Bergen

– Vi har åpnet proffutsalget på Minde i dag og ønsker håndverkerne velkommen. Ikke bare for å kjøpe, men for å si hva mer de vil ha i butikken, sier forretningsutvikler Kim Nilsen.

Mange overraskelser i Kunstnerboligen

TYNSET: Det var lag på lag med overraskelser i vegger, tak og gulv i den nesten falleferdige boligen. Snart blir den nærmest som et nytt hus, Kunstnerbolig, med gamle tømmervegger innvendig.

Boligfeltet halvfylt på under fire år

Den har bare 2 200 innbyggere og ligger i innlandet, men skiller seg fra de fleste andre distriktskommuner. For i Vegårshei er det ikke så langt mellom de nye boligene.

Mest lest
Engasjerende