Bygningsfysiske utfordringer i kø

Norsk Bygningsfysikkdag handler om klimatilpasning, spennende byggeprosjekter, byggefeilene som kan unngås og hvorfor uavhengig kontroll må bli mye mer effektiv.

Les mer

annonse

annonse
annonse

Fem nye løsninger for byggesøknad

Gjennom Fellestjenester BYGG legger Direktoratet for byggkvalitet til rette for raskere og enklere byggesøknader. Fem leverandører lanserer nye søknadsløsninger i høst.

Les mer

Trehusmiljøet i Levanger fredes

Levanger i Trøndelag fredes som kulturmiljø. Dette innebærer at gater, plasser, parker og bygninger i Levanger sentrum fredes etter kulturminneloven.

Les mer