Flest har to-tre timer til hytta

Er du på hytta i helga, er du kanskje blant dem som har mellom to og tre timers kjøretid dit. Det er den vanligste kjøretida til fritidsboliger, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Les mer

annonse

Byggkvalitetutvalget er oppnevnt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har klar referansegruppen til ekspertutvalget som arbeider med å sikre byggkvalitet samt seriøse og kvalifiserte aktører i byggenæringen.

Les mer

Avvikler Moelven Are

Styret i Moelven Are AS har besluttet å avvikle driften i Spydeberg og flytter aktiviteten til andre enheter i Wood-divisjonen.

Les mer

Flere får overtredelsesgebyr

Mange har hørt eller merket at Arbeidstilsynet gir bøter i form av overtredelsesgebyr i større grad. Hittil i 2018 er det ilagt gebyrer på 12,5 millioner kr for brudd på forskriften om høydearbeid – rekorden er et gebyr på 600 000 kr.

Les mer
annonse

BM 0818: På vei til nye prosjekter

– Huskjøpere betaler bedre for ferdig opparbeidet boligområde, mener Nordbolig. I Moss sliter Mesterbygg med krympende laminat, se rask hyttebygging med massivtre i Oslomarka og besøk en krevende restaurering i Hardanger i BM 0818.

Les mer
annonse

350 gjenbruksentusiaster i Norges Bank

– Danskene er kommet langt med gjenbruk av materialer. Nederland har mål om å gjenvinne halvparten av alle materialer som brukes i bygg i 2030 og alle materialer i 2050. Så hvorfor skal ikke vi klare det?

Les mer

To timar på kurs – og utlært?

Nettet er fullt av tilbod om HMS-kurs av vekslande varigheit og til ulike prisar. Mange er seriøse, men ein del har ingen annan funksjon enn å sikre kunden eit papir på kunnskap dei knapt kan ha fått, skriv Arbeidstilsynet.

Les mer

Spør om BIM i nytt nettverk

Neste uke avholdes første møte i det nyetablerte og tverrfaglige BIM-nettverk Oslo med byggherrer, utførende, prosjekterende og andre grupper i BAE-næringen.

Les mer