Det grønne skiftet – hvorfor regulerer vi ikke ROT-markedet?

Våren 2021 behandlet Stortinget Solbergregjeringens forslag til klimaplan. I forslaget ble det understreket at eksisterende bygningsmasse vil være den dominerende også i 2050, og «å rehabilitere og oppgradere noverande bygningsmasse difor er viktige bidrag for å redusere utsleppa frå sektoren».

Hvorfor vil vi ikke ha bedre vinduer i Norge?

– I fjor ble det solgt en million nye vinduer i Norge. Men til tross for både rekordhøye strømpriser og klimaagendaen var 3 av 5 utstyrt med kun tolags glass, skriver konsernsjef Tore Rasmussen i NorDan.

Byggeforbudet i Oslo må reverseres

– Forbudet rammer byens håndverksbedrifter og må reverseres. Vi kan ikke ha en uforutsigbar boligpolitikk som påfører byens borgere og bedrifter enorme kostnader og behov for endring over natten, skriver daglig leder Harald Hansen i Byggmesterforbundet Region Øst.

Fremtidens mesterutdanning i tømrerfaget

Tømrerutdanningen og de mest vanlige videreutdanningene; mesterutdanning, fagskole- og ingeniørutdanning, er hjemlet i hele fire forskjellige lovverk. Lovverkene sikrer at utdanningene opprettholder sine særpreg og muligheter, men gir samtidig begrensninger og barrierer.

Kun de rikeste får kjøpe hus i Oslo

Byrådet i Oslo foreslår å redusere utnyttelsen i småhusområdene med opptil 46%. Både tomteselger og tomtekjøper risikerer store tap, med mindre byggesøknaden allerede har vært til behandling i minst 12 uker, skriver advokat Jøran Kallmyr.

Mesterutdanningens plassering i utdanningssystemet

Slik vi kjenner mesterlæra, har den eksistert i snart tusen år. Utdanningsløpet fra lærling i tømrerfaget, via svenn til mester baserer seg i stor grad på observasjon av erfarne håndverkere, eller deltakelse i arbeidsfellesskap med kontinuerlig veiledning, og med byggeplassene som universiteter.

Bred satsning på digital læreplattform for tømrerfaget

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Byggmesterforbundet arbeider videre med vår digitale læreplattform som vil forbedre kursing og utdanning av lærlinger og svenner i tømrerfaget, skriver direktør Knut Strand Jacobsen.

Likheter og forskjeller på mesterutdanning og teknisk fagskole

Mange tømrere tar videreutdanning etter å ha jobbet noen år i faget. En del av dem tar mesterutdanning, en del teknisk fagskole og noen begge deler. Men hva er egentlig forskjellen på de to utdanningene, og hva kvalifiserer de til?

Ikke alle feilvalg er bortkastet

Som ungdom valgte jeg feil videregående utdanning, men fullførte og kom meg etter hvert over i riktig yrke. Feilvalget jeg lenge trodde var bortkastet, ga etter hvert fordeler jeg ikke klarte å forutse.

Innleieforbud er ikke rett medisin

– Paradoksalt nok vil arbeidslivet bli tøffere og vår sikreste kilde for å finne fast ansatte strupes med et innleieforbud, sier bedriftsledere fra Glass og Fasadeforeningen.

Marius gir sin gode læretid videre

Tømrer Jonny Kjeverud jobbet hardt for at Marius Skivenes skulle ta svennebrevet. Åtte år senere er det Marius som veileder en av Nordboligs tømrerlærlinger på Hamar.

Spennende skoletime i 10 etasjes kontorbygg

Omvisning i det som hevdes å være Nordens mest bærekraftige kontorbygg ble et kjærkomment avbrekk for åtte fagskolestudenter i bygg onsdag.