Defleksjon og trykkbrudd i isolerruter

I takt med utbyggingsfarten av fritidseiendommer i høyfjellet registrerer Glass og Fasadeforeningen et økende antall henvendelser om optiske synsbilder og trykkbrudd i isolerruter.

Det er nå vi må bygge, appellerer Karin Andersen (SV)

– Bygg og anleggsnæringen har stort sett unngått permitteringer hittil, men nå trengs det et ekstra løft slik at kommunene kan sette i gang nødvendige investeringer og bidra til å sikre arbeidsplasser, oppfordrer Karin Andersen SV.

Næringslivets robusthet må styrkes for fremtiden

Koronapandemiens nedstengning av samfunnet synliggjorde en kritisk sårbarhet i det private næringslivet. Med økt konsentrasjon og kjedemakt i handelsleddet har leverandørene over tid blitt presset til å yte kjedene lange kredittider.

Grønnvasking er ikke løsningen

Flere byggeprosjekt i Drammen har de siste årene hatt til felles at de reklamerer for hvorfor akkurat disse boligene eller arbeidsplassene vil få en grønn profil. Dessverre er det lite som tyder på at prosjektene blir grønnere.

Unngå fuktskader på bygninger

Feil som fører til skader kan oppstå i alle ledd av byggeprosessen. Det er derfor viktig å gjøre ting riktig og nøyaktig både under bestilling, prosjektering, utførelse og overtakelse av bygningen.

Energien vi ikke bruker

Mens vindkraft løftes frem som Norges fremste løsning på ny fornybar energiproduksjon, ligger en langt mer miljøvennlig løsning i en skuff og støver ned: Energieffektivisering av eksisterende bygg.

Forstår myndighetene byggenæringen?

Etter nedstengningen av Norge i midten av mars, har de tidligere krise- og tiltakspakker fra regjering og storting forståelig nok handlet mest om å kompensere de næringer og ansatte som ble sterkest rammet.

Oppgjørets time – sluttoppgjør i forbrukerentrepriser

En oversikt om krav og rettigheter som gjelder for den endelige avslutning av det økonomiske forholdet mellom partene etter oppføring eller full rehabilitering av bolig for forbruker iht bustadsoppføringslova.

Rykk tilbake til start?

Om krisepakkene kaster penger etter kortsiktige proffitører, skrur vi tiden tilbake, skriver Harald Hansen i Byggmesterforbundet Oslo og Akershus.

Byggenæringa som koronatiltak

Regjeringen lyktes med strategien da den i finanskrisen 2008 valgte å kanalisere midler til offentlige bygge og anleggsprosjekter. Det bør den gjøre også i den pågående krisen.

Takk for tilliten!

Norge er hardt rammet av pandemien. Nå er det mange som står på for å redde liv og for å holde samfunnet i gang.

Byggesaker og reguleringsplaner må bli behandlet

– Ikke avlys kommunemøtene – næringslivet trenger beslutninger for å holde hjulene i gang! oppfordrer Heidi Finstad, adm. dir. i Treindustrien i denne kommentaren.

Reportasje

Veggventilen lufter og gjenvinner

TEMA VENTILASJON: – Lunos er et desentralt og balansert ventilasjonssystem uten kanaler eller aggregat, sier Morten Storegjerde i Lavenergisystemer.