Tre politiske veivalg med bivirkninger

Den pandemien som slo inn over oss i fjor, har synliggjort ubalansen i vårt arbeidsliv. Samtidig som det har vært økende ledighet, har behovet for arbeidskraft fra andre land ikke avtatt, skriver byggmester Åsmund Østvold.

Fjern kråkeslottene fra kysten!

– Når alt det positive er sagt, kommer man til medaljens bakside, nemlig utforming og plassering av 26 såkalte dagsturhytter i mange kommuner, skriver byggmester Ole Stenbakk.

Standardisering til hjelp eller besvær?

– Byggevareforordningen må bli mindre byråkratisk og mer åpen for innovasjon i bedriftene, uten at det går på bekostning av kvalitet, skriver direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Ingen vet hva «nesten nullenergi i 2020» er

Mye har skjedd siden Stortinget for åtte-ti år siden, i iver etter å redde klimaet, fattet klimaforlik om strengere forskriftskrav som etter hvert ble TEK 17. Videre skulle kravene strammes ytterligere til og bli «nesten nullenergi i 2020».

Defleksjon og trykkbrudd i isolerruter

I takt med utbyggingsfarten av fritidseiendommer i høyfjellet registrerer Glass og Fasadeforeningen et økende antall henvendelser om optiske synsbilder og trykkbrudd i isolerruter.

Det er nå vi må bygge, appellerer Karin Andersen (SV)

– Bygg og anleggsnæringen har stort sett unngått permitteringer hittil, men nå trengs det et ekstra løft slik at kommunene kan sette i gang nødvendige investeringer og bidra til å sikre arbeidsplasser, oppfordrer Karin Andersen SV.

Næringslivets robusthet må styrkes for fremtiden

Koronapandemiens nedstengning av samfunnet synliggjorde en kritisk sårbarhet i det private næringslivet. Med økt konsentrasjon og kjedemakt i handelsleddet har leverandørene over tid blitt presset til å yte kjedene lange kredittider.

Grønnvasking er ikke løsningen

Flere byggeprosjekt i Drammen har de siste årene hatt til felles at de reklamerer for hvorfor akkurat disse boligene eller arbeidsplassene vil få en grønn profil. Dessverre er det lite som tyder på at prosjektene blir grønnere.

Unngå fuktskader på bygninger

Feil som fører til skader kan oppstå i alle ledd av byggeprosessen. Det er derfor viktig å gjøre ting riktig og nøyaktig både under bestilling, prosjektering, utførelse og overtakelse av bygningen.

Energien vi ikke bruker

Mens vindkraft løftes frem som Norges fremste løsning på ny fornybar energiproduksjon, ligger en langt mer miljøvennlig løsning i en skuff og støver ned: Energieffektivisering av eksisterende bygg.

Forstår myndighetene byggenæringen?

Etter nedstengningen av Norge i midten av mars, har de tidligere krise- og tiltakspakker fra regjering og storting forståelig nok handlet mest om å kompensere de næringer og ansatte som ble sterkest rammet.

Oppgjørets time – sluttoppgjør i forbrukerentrepriser

En oversikt om krav og rettigheter som gjelder for den endelige avslutning av det økonomiske forholdet mellom partene etter oppføring eller full rehabilitering av bolig for forbruker iht bustadsoppføringslova.