NHO vil beholde dagens regler for innleie

Partiene som nå forhandler om å danne regjering ønsker å begrense muligheten for innleie. NHO er tydelig på at de vil beholde dagens regelverk.

Særnorske trelastdimensjoner bremser internasjonal markedstilgang

Norge skiller seg ut med helt egne trelastdimensjoner og i stor grad bruk av fallende lengder. Dette har i praksis gitt norske produsenter styring av trelasttilgangen her hjemme. Er vi tjent med dette? Et alternativ er bruk av internasjonale standarder for å sikre forutsigbarhet for bygg- og anleggsbransjen, skriver Pål Erichsen, direktør for kategori i Optimera AS

Store forventninger til ny regjering og Stortingsflertall

– Byggmesterforbundet håper på rammevilkår som sikrer lik konkurranse for norske håndverksbedrifter og entreprenører basert på kvalifikasjoner, seriøsitet og egne ansatte, skriver Frank Ivar Andersen.

Tre klimaråd til kommende regjering

– Klima har vært en viktig del av valgkampen, men få politikere snakker om mulighetene som ligger i det store kuttpotensialet i vår næring, sier daglig leder i Grønn Byggallianse.

Når er det vanlige folks tur?

Enova fungerer ikke for forbrukerne. Hvis vi skal få fart på energieffektivisering, varmepumper og solceller må politikerne gripe inn, eller finne andre virkemidler.

– Tomme løfter om yrkesfagene

Stortinget behandlet før sommeren «Fullføringsreformen» men nå kutter flere regioner grovt i utdanningsbudsjettene, inkludert Vestland fylkeskommune. Særlig går det ut over de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, skriver Eivind Storli.

Regjeringen og Enova svikter forbrukerne

– Det rigide regelverket i Enova svekker forbrukernes motivasjon til å gjennomføre smarte energivalg, sier Morten Meyer i Huseierne.

Vil ha egen minister for fagutdanninger

– Nå trenger vi en egen minister som kan fokusere på håndverksyrkene og det å løfte opp fagutdanningene i Norge, sier styreleder Tore Ådlandsvik i Norsk Trevare.

Fersk dom: Parkeringsplasser må være minst 2,5 m brede

Utbygger av et boligbygg ble i Eidsivating lagmannsrett nylig dømt til å betale 12 millioner til et boligsameie etter å ha levert ikke-funksjonelle parkeringsplasser. Dommen stiller strengere krav til parkeringsbredder og såkalte systemparkeringer.

– Byggevarehandelen driver ikke opp prisene

– Det blir feil å peke på byggevarehandelen som prisdrivende. Vi forholder oss til industrien, som har økt prisene betydelig det siste året, skriver direktør Aslaug Koksvik i Virke Byggevarehandel.

Gresset dør mens kua spiser seg mett

– Rekordhøye prisøkninger på trelast og andre byggevarer gjør nå hverdagen meget sur for norske byggmestere og tømrerbedrifter, skriver leder Knut Strand Jacobsen i Byggmesterforbundet.

Virkelighetsbeskrivelse som inspirerer!

– Tømrer Lene Gjerstad Solhaug tar et viktig og riktig oppgjør med de holdningene vi kan møte hos enkelte ikke-profesjonelle kunder, skriver administrende direktør Knut Strand Jacobsen i Byggmesterforbundet.

Kjeltring til det motsatte er bevist

– De fleste tømrerbedrifter ønsker å levere godt arbeid og ha en fornøyd kundebase. Men dette er ikke alltid like lett, skriver Lene Gjerstad Solhaug.

Takduker som tåler tunge tråkk

– Dukene Wütop Thermo L-2SK og Wütop Thermo ND+ 2SK tåler tunge tråkk og er kanskje markedets sterkeste undertak, sier produsenten Würth.

Nye boliger inntil Tukthuset fra 1733

Skeivheter og bevegelse i nesten 300 år gamle nabobygg var blant utfordringene da tømrermester Arnstein Sørgård oppførte nye leilighetsbygg på Kalvskinnet i Trondheim.