I retten vinner ofte den med best dokumentasjon

Mange tvister gjelder bevis. En fersk dom fra Borgarting lagmannsrett illustrerer godt at den som har den beste dokumentasjonen ofte vinner frem. God dokumentasjon er særlig viktig for arbeider som skal bygges inn, skriver advokat Eirik Gåskjønli.

Energieffektivisering vil bidra til å styrke kraftsituasjonen

De fleste bygg som skal være med oss videre inn i det grønne skiftet er allerede bygget. Bygghåndverk Norge støtter derfor Energikommisjonen når de viser til at det store potensialet for energieffektivisering i byggsektoren er i eksisterende bygningsmasse.

Kritiske spørsmål fra ESA om innleieforbudet

Betydelige innstramminger i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak trer i kraft 1. april og har høstet kritikk fra flere hold. Nå har også ESA stilt spørsmål ved om norske myndigheter har foretatt en tilstrekkelig vurdering av konsekvensene av de varslede innstrammingene.

Kan man lage trelast av nordnorsk tømmer?

På 1940- og 50-tallet ble det plantet mye ny granskog i Nord-Norge. Nå begynner skogen å bli hogstmoden, og spørsmålet er om grantømmeret egner seg som trelast til bruk i bærende konstruksjoner, skriver Lars Sandved Dalen i NIBIO.

– Byråkrater trenerer enøk-politikk

Flere EU-direktiver ville satt fart på enøk-satsing om de hadde blitt del av norsk lov, men årevis har gått uten handling. Olje-og energidepartementet er hovedmistenkt av flere, sier Norsk Varmepumpeforening.

Me må ta vare på eksisterande bygg

Kvar einaste dag riv vi 55 bygg i Noreg. Dette utgjer 20 000 bygg i året. Mange av desse bygga kunne med normalt vedlikehald vore brukt i fleire tiår framover, skriv arkitekt Christina Sørheim frå Sogndal.

Brannsikring på sparebluss

Så skjedde det igjen. En februarnatt brant det i det freda bygget der Festningen restaurant holdt hus. Da jeg så nyheten, hadde jeg vondt for å tro det. Kunne noe sånt skje på selveste Akershus festning? spør styreleder Trude Knutzen Knagenhjelm i Fortidsminneforeningen.

Fem energitrender for byggebransjen i 2023

Hvilke trender vil forme nærings-, bolig- og industribygningssektoren i 2023? Energi vil være et overordnet tema, skriver Jon Helsingeng i Eaton.

Når overgangsordninger blir permanent

– Det er fristende å harselere over en næring som hilser nok en videreføring av midlertidig overgangsordning som en gladmelding, skriver Frank Ivar Andersen i Bygghåndverk Norge.

Et forbund for tømrerbedriftene – ja til faget!

Byggmesterforbundet har sin hovedinteresse kun for tømrerfaget, og forbundet sier nå velkommen til flinke tømrerbedrifter som ikke har en byggmester ansatt. Noen er kanskje litt overrasket over det.

Kollektiv avstraffelse av de små for gjerninger begått av de store

– I samfunnet er det en utbredt holdning at man ikke skal straffe alle for en ugjerning som er begått av noen få. Våre politikere har nylig gjort dette i den mye omtalte innleiesaken, skriver byggmester Åsmund Østvold i Bygghåndverk Norge.

Gjenoppbygd Sørlandshus etter brann   

En februarnatt for to år siden brant to gamle hus i Risør ned til grunnen. I januar håper eierne i det ene huset på å flytte inn igjen.