Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Verktøy 2: Utvidet ID-kort

Utvidet ID-kortordning med opplysninger om kvalifikasjoner er det andre av fem «verktøy» som blir foreslått i rapporten «Enkelt å være seriøs».

Utvalget foreslår at dagens ID-kortordning suppleres med opplysninger om kvalifikasjoner. Dette vil synliggjøre at arbeidstakeren er kvalifisert for det arbeidet som gjøres.

Videre skriver utvalget:

Arbeidsgiver skal ha plikt til å se til at arbeidstakeren har ID-kort, og må bestille kort der arbeidstaker ikke har gyldig kort.

Utvalget foreslår at plikten til å ha ID-kort skal gjelde alle arbeidstakere i bygge- og anleggsnæringen, også de som arbeider med prosjektering.

Det må opprettes et nytt sentralt offentlig register for registrering av kvalifikasjonene. Registeret vil omfatte opplysninger om formelle kvalifikasjoner som er relevant for byggenæringen. Dette vil fortrinnsvis være fagbrev i et lærefag, mesterbrev i et mesterfag, fagskole-, bachelor- og masterutdanning. I tillegg må det registreres kurs og sertifikater som er forutsetning for å kunne utføre arbeider, og de lovpålagte krav til kvalifikasjoner som elektro har i dag gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 

Flere opplysninger i kortet

Når det søkes om ID-kort, vil det hentes informasjon om kvalifikasjonene fra registeret slik at de blir registrert på og i kortet. Dersom kvalifikasjoner for personen ikke er lagt inn i registeret, må dette gjøres samtidig som det søkes om ID-kort. Utvalget foreslår at firmanavn og kun hoved-kvalifikasjonen/utdanningen står på forsiden av kortet, og at resten av informasjonen kan leses elektronisk ved hjelp av ID-kortet.

Les også: Overleverer verktøykasse mot useriøse

Verktøy 1: Ny sentral godkjenning

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *