Seriøsitet høyt på formennenes dagsorden

Rapporten «Enkelt å være seriøs» og kamp mot svart arbeid, er to sentrale emner på Byggmesterforbundets formannskonferanse på Stjørdal fredag.

Omtrent 60 representanter for forbundets laug og lokalforeninger er med på konferansen som går fredag og halve lørdag.

Byggmesterforbundets styreleder Åsmund Østvold, som satt i ekspertutvalget bak rapporten, skal redegjøre for en av de viktigste delene av rapporten «Enkelt å være seriøs». Den handler om en ny sentral godkjenningsordning som trengs når dagens ordning må avvikles etter pålegg fra EU.

Skien leder mot svart

Seinere i programmet belyses en annen side ved seriøsitetsarbeidet. Leder i Byggmesterforbundet Telemark, Per Ove Sivertsen, presenterer tiltakene Skien kommune nå har vedtatt for å stoppe svart arbeid. I alt er det 14 tiltak som blant annet handler om å begrense antall underentreprenører, stille krav om lærlinger i bedriftene, at norsk er hovedspråk på byggeplassene og at lønn skal inn på konto i norsk bank.

 

 

Mesterutdanning og markedsføring

På konferanseprogrammet står også en redegjørelse om arbeidet med en ny mester- og lederutdanning og orientering om ulike tiltak for å markedsføre forbundet overfor eksisterende og potensielle medlemmer.

 

Sterkere lokalt

Sterkere lokal organisering og hva som skal til for å lykkes med det, er tema for gruppearbeidet på konferansen. Temaet tas opp som en fortsettelse fra diskusjoner i tidligere formannskonferanser.

Nå handler det også om erfaringsutveksling fra drift og aktiviteter i lokalforeninger.

 

Opplæring og rekruttering

Opplæringskontorer tilknyttet forbundet har en egen møtesekvens i løpet av konferansen. Der står naturlig nok rekruttering og opplæring sentralt. Blant programpostene er erfaringer fra Yrkes-NM, orientering om arbeidet i BNLs rekrutteringsutvalg, og om nytt valgfag «Praktisk trebygging» i ungdomsskolen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *