Bildet viser et typisk eksempel på en kabelgjennomføring der entreprenør har brukt byggskum og andre tilgjengelige løsninger - bare for å få jobben gjort i henhold til beskrivelsen fra rådgivende ingeniør. (Foto: CSD Sealing Systems)

Byggeskum er populært, men lite brukbart

Byggeskum brukes ofte som tettemiddel til gjennomføringer i yttervegg. Men det er helt tydelig ikke egnet til dette formålet, skriver Bjørn Erik Skahjem.

Byggskum oppfattes som et praktisk middel til å tette gjennomføringer i yttervegg, kummer og utendørs oppstikk av trekkerør. Normalen er imidlertid at det oppstår lekkasjer og skader etter kort tid.

Uegnet til tetting av gjennomføringer

Ved utallige befaringer ser jeg det samme: Gjennomføringer i yttervegg som slipper gjennom vann og ofte er maltraktert av gnagere. Fellesnevneren er svært ofte at byggskum er brukt som tettemiddel, mens det helt tydelig ikke er egnet til formålet.

Årsaken til at byggskum ikke gjør jobben er at det kun er estetisk tett. Det holder ikke stand mot verken vann eller gnagere. Kort tid etter installasjon vil vannet begynne å trekke inn og etter hvert gjennom. Gnagere tar seg lett gjennom «tettingen», bruker det til og med for å lage reder, og de har for vane å ødelegge teknisk utstyr hvis de har tilgang.

(Foto: CSD Sealing Systems)

I tillegg kan gasser finne veien inn i bygget, da verken radon, hydrogensulfid eller metan stanses av byggskum. Byggskum bør helt enkel forbys for tetting av gjennomføringer.

Merk: For brannceller der det skal branntettes, kan det eksistere brannskum. I denne artikkelen tar vi imidlertid for oss yttervegger mot terrenget, som ikke er en branncelle, men som må tettes mot vann, gass og gnagere. Og her fungerer ikke skum-løsninger.

Populært, men lite brukbart byggskum

Hva kan det komme av at byggskum er så utbredt når det viser seg så lite egnet til å sørge for at gjennomføringene faktisk blir tette? Jeg har gått litt i dybden på denne problemstillingen og funnet noen interessante mekanismer.

Som rådgivende ingeniør angir du i beskrivelsen at en gjennomføring skal være tett. Du gir imidlertid ingen mer presis anvisning om hva slags løsning som faktisk holder tett. Her er det jo ingen standarder eller krav du skal forholde deg til.

Bjørn Erik er salgs- og markedssjef i CSD Sealing Systems, hvor han har ansvaret for etablering og betjening av markedsområdet Bygg og Anlegg. (Foto: CSD Sealing Systems)

Da blir det opp til utførende entreprenør å ta den beslutningen, og i praksis blir det brukt byggskum. Det er rimelig, tilgjengelig og innfrir kravene i beskrivelsen. Og det holder tett – en stund.

Byggskum svekkes etter kort tid

Problemene oppstår gjerne etter overlevering og etter at garantiperioden har utløpt. Da er det byggherre som må ta hånd om konsekvensene. I kjølvannet av fukt og gnagere oppstår det kostnadskrevende driftsproblemer ved at gjennomføringene må tettes på nytt, og skader må utbedres. Dette er forhold du sjelden eller aldri får vite om siden rådgivende er involvert i nybyggfasen og ikke er engasjert i driftsfasen.

Tar du en prat med driftsleder for bygg/anlegg, vil du sannsynligvis få en tydelig tilbakemelding om at de har løpende vedlikehold av gjennomføringer. Det er ikke sikkert at de klager på dette som en feil ved leveransen – de bare tar vedlikeholdet og tilhørende kostnader for gitt, for det har vært mangel på løsninger i lang tid.

Standarder og kommunikasjon

Hensikten er ikke å hevde at RI har gjort en dårlig jobb. Dette handler om at

 • det ikke finnes en etablert standard som setter krav til tetting av gjennomføringer i yttervegg mot terrenget
 • rådgivende ingeniør ikke får informasjon om gjennomføringer som svikter, for det sto jo «tett»
 • kommunikasjonen mellom drift og nybygg hos byggherrer er for dårlig

Med disse forutsetningene, er det forståelig at både kabel- og rørgjennomføringer ikke får den nødvendige oppmerksomheten i bygg- og anleggsprosjekter.

Derimot sitter rådgivende ingeniører med nøkkelen til å gjøre noe med situasjonen: I beskrivelsen kan de angi at byggskum ikke skal brukes i prosjekter der det åpenbart er feil metode.

Og for å veilede utførende, kan de kan legge inn en beskrivelse som setter krav til at gjennomføringene faktisk skal holde tett mot vann, gnagere og gass.

Økt kvalitet i byggeprosjektet

I en leveranse til et offentlig prosjekt vil slike detaljer ikke være i konflikt med loven om offentlige anskaffelser. Byggskum er ikke ett produkt, men en gruppe av produkter, og her det snakk om å forhindre bruk av en produktgruppe som ikke er egnet til formålet.

I tillegg vil kvaliteten på prosjektet få et løft når man er presis i beskrivelsen om at det skal benyttes en løsning for gjennomføringen som holder tett mot vann, gnagere og gass.

Dette gir tydeligere rammer for alle involverte parter i prosjektet:

 • Beskrivende ledd setter klare funksjonskrav som entreprenører må etterkomme
 • Entreprenør vet hva som kan benyttes, og alle priser anbudet deretter
 • Byggherre vet hva som blir levert, kan reklameres på, og hva som kan forventes av vedlikehold og kostnader

 

Denne kronikken ble først publisert på CSD Sealing Systems hjemmesider og er gjengitt med forfatterens tillatelse.

3 kommentarer til “Byggeskum er populært, men lite brukbart

 1. Dette var en forvirrende artikkel. Hvis du snakker om bruk av skum mot terreng, er jo det noe helt annet enn «i yttervegg». Skum kan jo være en god løsning hvis det blir brukt riktig, som monteringsskum for dør og vindu.

 2. Hei. Fikk råd om å bruke skum under (og mot vegg) gulv-svillene i kjeller. (Impregnerte)Er det holdbart?

 3. Hei Kenneth Erik, salgssjef Bjørn Erik Skahjem i CSD svarer som følger:

  Dette faller litt utenfor det vi normalt leverer til, men vår erfaring er at byggskum og fukt er en dårlig kombinasjon. Byggskum har isolerende egenskaper, men hvis det er risiko for fukt må det etableres en sperre. For denne type applikasjon vil det være andre som er bedre egnet til å svare enn oss. Er det ingen fare for fukt (eller UV), så fremstår rådet som greit.

  Bare aldri bruk byggskum i gjennomføringer 😉

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.