Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Overleverer verktøykasse mot useriøse

Fredag formiddag får kommunalministeren overlevert ei verktøykasse til bruk mot useriøse aktører i byggenæringen. Et bredt sammensatt utvalg i næringen har utarbeidet verktøyene som det nå blir opp til regjeringen å ta i bruk.

«Verktøykassa» er den svære rapporten «Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonen og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen.»

Den er bestilt av kommunaldepartementet og utarbeidet av et ekspertutvalg med medlemmer fra ulike deler av byggenæringen.

 

Ny sentral godkjenning og ID-kort

Utvalget peker på at det er sammenheng mellom kvalifikasjonskrav og seriøsitet i næringen.
– Seriøsitet handler blant annet om å overholde HMS-krav, bruke allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår, betale skatt og avgifter, påpeker utvalget som foreslår fem tiltak:

Ny sentral godkjenning med krav om seriøsitet, utvidet ID-kort med opplysninger om kvalifikasjoner, ny registreringsordning for arbeid på eiendom, automatisk informasjonsinnhenting fra registre og forsterket tilsyn.

 

Nødvendige faglige kvalifikasjoner

Utvalget begrunner selv tiltakene med at de skal sikre tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner i det enkelte tiltak, sikre rekruttering gjennom bruk av lærlingordninger, og at det brukes seriøse foretak med ryddige forhold knyttet til arbeidsmiljø, betaling av skatt, krav om at allmenngjorte lønns og arbeidsvilkår følges, registrering i Arbeidsgiver/Arbeidstakerregisteret osv.

Utvalget legger til at ulike myndigheter må følge opp med mer tilsyn med foretakene. Etter utvalgets mening, er det et hovedpoeng å skape bedre samordning mellom forskjellige myndigheter, også gjennom automatisk informasjonsflyt.

 

Like konkurransevilkår

For bedriftene vil de foreslåtte tiltakene føre til like konkurransevilkår, noe som er et stort problem i næringen i dag. Det vil dessuten være lettere å drive målrettet offentlig kontroll og tilsyn, mener utvalget.

Det legger opp til at bedrifter som er sentralt godkjent etter den nye ordningen, også får fordel av mindre omfattende dokumentasjonskrav.

 

Intenst utvalgsarbeid

Ekspertutvalget har jobbet intenst med rapporten siden i begynnelsen av mai.

Da ble Byggenæringens Landsforening bedt av Kommunaldepartementet om å foreslå en ny ordning som kan erstatte kommunale godkjenningen. Den godkjenningsordningen må avvikles fordi den strider mot EUs tjenestedirektiv.

 

Med i statsbudsjettet?

Overlevering av rapporten i dag er framskyndet med to uker, sannsynligvis for at kommunalministeren vil ha den med i regjeringens arbeid med neste års budsjett.

Last ned hele rapporten Enkelt å være seriøs (pdf)

Les også:

Verktøy 1: Ny sentral godkjenning

Verktøy 2: Utvidet ID-kort

Verktøy 3: Ny registreringsordning

Verktøy 4: Forenkle med automatisk informasjonsflyt

Vektøy 5: Forsterket tilsyn

2 kommentarer til “Overleverer verktøykasse mot useriøse

  1. Er det bare Åsmund Østvold fra det store utvalget som driver egen byggebedrift og kjenner hvor skoen trykker?

  2. Ja, det er nok det, Eskil. Han var bedriftsrepresentanten, og har nedlagt en stor jobb for byggmestrene, etter det jeg forstår. Han har til og med fått en av modulene i den foreslåtte godkjenningsordningen oppkalt etter seg. «Lex Åsmund» er den om lærebedrifter, om du skulle lure på det!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *