Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Verktøy 1: Sentral godkjenning

Ny sentral godkjenning med seriøsitetskrav er det første av fem «verktøy» som blir foreslått i rapporten «Enkelt å være seriøs».

Ekspertutvalget forklarer innholdet i den nye godkjenningsordningen slik:
Ny Sentral Godkjenning foreslås bygd opp av separate fagmoduler med felles basiskrav.

Modul 1 tilsvarer dagens sentrale godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven. Godkjenningskravene vil være gitt av kravene til godkjenning for ansvarsrett som følger av plan- og bygningsloven.

Les også : Overleverer verktøykasse mot useriøse

 

Med kvalitetskontroll

Modul 1 skal kunne påbygges med en «modul 1b» for foretak som har innarbeidet en utvidet intern eller ekstern kvalitetskontroll, eller kvalitetsrevisjon. Denne påbyggingen vil i utgangspunktet passe best for foretak som er godkjent i hht. plan- og bygningsloven, men vil på sikt også kunne benyttes av foretak i modul 2 (se nedenfor).

 

For ROT-markedet

Modul 2 er godkjenning av foretak som skal utføre tiltak utenom plan- og bygningslovens søknadsplikt. Kriteriet for godkjenning vil være at foretakene skal arbeide med bygge- og anleggstiltak, og at de har norsk fagbrev eller tilsvarende dokumentert utenlandsk utdanning. Godkjenningen vil også dekke det aller meste av det såkalte ROT-markedet for forbrukere (Rehabilitering, Ombygging, Tilbygging) som anslagsvis utgjør omtrent 65 milliarder kroner årlig.

For planleggere

Modul 3 er godkjenning av kvalifikasjoner for å kunne fremme planforslag. Denne godkjenningen vil ligge innenfor plan- og bygningslovens godkjenningsområder, men vil ikke være knyttet til søknadsplikt eller kreve egen erklæring om ansvar. For denne modulen må det utarbeides egne faglige kvalifikasjonskrav.

 

Godkjente lærebedrifter

Modul 4 synliggjør hvilke bedrifter som er godkjent opplæringsbedrift etter opplæringslova. Modulen vil, i likhet med modul 1b, være en påbyggingsmodul for foretak som er godkjent i andre moduler, med den forskjell at den også umiddelbart bør kunne benyttes av foretak som søker godkjenning utenom plan- og bygningsloven (modul 2). Denne modulen vil gjøre det enklere og mer effektivt for byggherre å stille krav til at bedriftene er godkjente lærebedrifter.

Les også : Overleverer verktøykasse mot userisøe

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *