- Det er avgjørende for byggenæringen at ny Sentral godkjenningsordning kommer på plass i løpet av 2016, mener Sandnes. (Foto: BNL)

Styrk kampen mot de useriøse

– Det haster med å få tiltak på plass og arbeidet må sikres økte ressurser på flere områder, sier Jon Sandnes i BNL som synes sentral godkjenning må prioriteres nå.

Regjeringen la frem i fjor en god strategi med mange gode forslag til tiltak.

Mindre kontroll med ROT-markedet

– Det er imidlertid viktig at arbeidet holder nødvendig fremdrift og at det gis høy prioritet og tilstrekkelige ressurser både på statsministerens kontor og i Arbeids- og sosialdepartementet, som har ansvaret for å holde i og koordinere tiltakene i strategien, sier Sandnes.

BNL er blant annet bekymret for at oppryddingen i det profesjonelle markedet kan føre til at situasjonen forverrer seg i privatmarkedet (ROT-markedet). Dette markedet, der husholdningene er bestiller og byggherre, er mindre i stand til både å kontrollere og verifisere kvaliteten til leverandørene, enn det bestillerne er i det profesjonelle markedet.

– Det er derfor meget viktig at regjeringen har god oversikt over helheten i næringen, og utviklingen i de enkelte markedene, sier Sandnes

 

Sentral godkjenning

BNL er spesielt utålmodig på et område – det er arbeidet med ny sentral godkjenning.

Det er avgjørende viktig for byggenæringen at ny Sentral godkjenningsordning kommer på plass i løpet av 2016 og at regjeringen følger opp Stortingets vedtak, sier Sandnes.

Disse er:

  • Modul 2 må være vedtatt som del av ordningen
  • Registrering av arbeider på seeiendom.no må være innført for arbeider innenfor Modul 2
  • Det må være etablert et nasjonalt kvalifikasjonsregister, for både modul 1 og modul 2
  • HMS-kortet må være utvidet med kvalifikasjoner (se over), og ett kort per person
  • HMS-kortet må være del av sentral godkjenning
  • Forenklet tilsyn må være vedtatt innført
  • Forenklet tilsyn må være samordnet med sentrene mot arbeidslivskriminalitet

Samordning og målretting av kontroll

– Etablering av Senter mot arbeidslivskriminalitet er også et svært viktig tiltak. Det er opprettet fem sentre de siste to årene. BNL mener at dette bør komme på plass i alle politidisktrikt da dette har vist seg å være effektivt å luke ut kriminelle aktører. Det er også viktig at det samtidig kommer på plass næringslivskontakter i politidistriktene for å sikre et nært samarbeid mellom Kontrolletatene, politiet og næringslivet, avslutter Sandnes.

BNL har vurdert regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet et år etter fremleggelsen.

Les brevet til BNL her

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *