Dibks tolkning utfordrer seriøsiteten, mener BNL

– Det viktigste for en seriøs bransje er å ha bedrifter med egne ansatte og lærlinger.
DiBKs nye tolkning av sentral godkjenning går imot regjeringens signaler om behovet for kompetanse i bedrifter som gjør byggearbeider, mener Jon Sandnes adm. dir i Byggenæringens Landsforeninng (BNL).

Konsekvensen av DiBKs tolkning, er å svekke regjeringens tidligere signaler om viktigheten av kompetanse hos de foretak som utfører bygningsarbeider, men også dens eget arbeid mot arbeidslivskriminalitet, mener Sandnes i en pressemelding.

 

Enkeltpersonforetak kan ta en sykehusjobb

DiBKs tolkning av plan- og bygningsloven fjerner kravet om at bedrifter som har faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå, må ha egne ansatte med relevante fag-, svenne- eller mesterbrev for å få sentral godkjenning som utførende. Praksisen endres fra 1. oktober.

– Det betyr blant annet at enkeltpersonforetak nå kan bli godkjent for å bygge sykehus hvis vedkommende har relevant erfaring. Det er verken samfunnet eller næringen tjent med, sier Jon Sandnes.

Les også: Sentral godkjenning: Ikke krav om egne ansatte med fagbrev

 

Regelverket må endres

Når DiBK tolker loven slik, mener BNL at regelverket må endres. – Regjeringen må komme med tiltak som sikrer kvalitet i byggeprosjektene og gir bærekraftige vilkår for seriøse bedrifter med kvalifiserte ansatte, sier Sandnes.

– Den må ta grep og de ulike departementene må begynne å arbeide sammen, ellers lykkes vi ikke i kampen for et seriøst arbeidsliv, legger han til.

BNL jobber nå med å få direktoratet og regjeringen til å se hva disse justeringene bør føre til i endringer i politikken. – BNL venter på DiBKs høring om kvalifikasjonskrav og forventer at den bygger opp under regjeringens fokus på viktigheten av kompetanse og eget arbeid for et seriøst arbeidsliv.

Les også: Dibks kompetaseslipp skaper storm

Byggmesterforbundet: DiBK skuffer

Blir ikke noe kvalitetsstempel

– Med en slik tolkning forlates i praksis målet om at sentral godkjenning skal være et kvalitetsstempel, fastslår BNL-lederen som mener at dette er et skritt i helt feil retning.

Difi anbefaler offentlige bestillere å velge leverandører med ansatte som har fag-/ svennebrev og lærlinger. – Det er et viktig virkemiddel for å sikre kompetanse, økt kvalitet og seriøsitet, sier Sandnes.

 

 

2 kommentarer til “Dibks tolkning utfordrer seriøsiteten, mener BNL

  1. Som mange kanskje husker ble Timber as i første halvår i år fratatt sine sentrale godkjenninger i en håpløs og surrealistisk prosess med DiBK. Vedtaket blir for øvrig sendt til Sivilombudsmannen for vurdering om ikke lenge: vi har bare noe vi skal ha bygget først.

    Prosessen vi var gjennom med DiBK viste oss med all tydelighet:
    1) at direktoratet mentalt og formalt har flyttet til en annen klode enn oss andre. For dette organet er det helt uvesentlig at foretak over tid bygger kompetanse og faktisk kan utføre kompliserte byggeoppdrag. Det eneste som betyr noe er at man etter deres mal, kan sy sammen en «dokumentasjon» som viser at de er kvalifiserte.
    2) videre at direktoratet «ikke er til å hugge eller stikke i» når de først har tatt stilling til en sak. Det gjelder helt uavhengig av om du har knusende rett og kan vise det overfor gud og hvermann. I en sånn sammenheng er DiBK rett og slett «ikke hjemme».

    For øvrig ble jeg svært glad da jeg etter noen dagers venting så at både Byggmesterforbundet og BNL tok til motmæle i dette spørsmålet. Men, skal dere klare å få direktoratet over på en spor preget av samarbeid og tillit, da holder ikke dette «musepipet».

  2. Boikott hele ordningen! Da blir de overflødige og begynner å frykte for arbeidsplassen sin. Makan til unødvendig byråkrati som overhode ikke bidrar hverken til seriøsitet eller kvalitet i byggene som reises.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *