(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Sentral godkjenning: Ikke krav om egne ansatte med fagbrev

Nå kan foretak med faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå få sentral godkjenning som utførende uten å ha egne ansatte med fag-, svenne- eller mesterbrev.

Fra 1. oktober 2017 kan foretak med faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå få sentral godkjenning som utførende uten å ha egne ansatte med fag-, svenne- eller mesterbrev.

Foretaket må som tidligere i tillegg oppfylle krav til nødvendig og relevant praksis, skriver direktoratet for byggkvalitet.

Vurdering av gjennomføringsevne som utførende

Firmaer som søker om sentral godkjenning skal være rigget til å gjennomføre oppgavene de søker om godkjenning for. I praksis betyr dette at ansatte i organisasjonen har faglige kvalifikasjoner til å utføre oppgaver og oppdrag. Kvalifikasjonene skal være i tråd med byggesaksforskriften.

Fram til 1.10.2017 har Direktoratet for byggkvalitet satt som krav at foretak med faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå, må ha egne ansatte med relevante fag-, svenne- eller mesterbrev for å få sentral godkjenning som utførende.

– Etter en gjennomgang er vi kommet frem til at vår fortolkning av byggesaksforskriftens krav til kvalifikasjoner og gjennomføringsevne har vært for streng på noen punkter, og vi har derfor endret vår praksis, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

Ny gjennomgang av eldre saker

– Direktoratet går nå igjennom søknader som er sendt inn og behandlet i perioden 1.1.2016 – 30.9.2017, og vi vil vurdere søknader som er avslått på grunn av manglende gjennomføringsevne på nytt. Dette dreier seg om rundt 350 saker, og vi tar sikte på å gjennomgå alle sakene før årsskiftet, fortsetter Lie.

 

Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3

Fram til 1.10.2017 har direktoratet stilt krav om at foretak må ha minst tre egne ansatte for å få sentral godkjenning som prosjekterende av brannkonsept i tiltaksklasse 3. Dette er gjort med henvisning til NS 3901.

Standarden stiller krav om at kompliserte byggverk i brannklasse 3 med omfattende fravik fra preaksepterte løsninger, skal utføres av en arbeidsgruppe bestående av minst tre personer.

Direktoratet har kommet til at det ikke er tilstrekkelig hjemmel for å kreve at en arbeidsgruppe på tre i det enkelte foretaket. Vi har derfor endret praksis. Direktoratet går igjennom søknader som er avslått med denne begrunnelsen på nytt.

Adk1-sertifikat

Fra 1.10 krever ikke direktoratet lenger Adk1-sertifikat sammen med fagbrev for de som søker sentral godkjenning som utførende på fagområdet vannforsynings- og avløpsanlegg.

Direktoratet behandler søknader som er avslått på grunn av manglende sertifikat på nytt.

Dersom du lurer på om ditt foretak er berørt, kan du kontakte direktoratet på telefon 22 47 56 00 eller post@dibk.no.

Direktoratet tar initiativ overfor klagenemda for sentral godkjenning, slik at nemda kan omgjøre saker som har vært behandlet tidligere.

 

 

2 kommentarer til “Sentral godkjenning: Ikke krav om egne ansatte med fagbrev

  1. Dette er vel å legge det enda bedre til rette for de som driver useriøst. Har mer tro på bedrifter med egne ansatte, med fag/svennebrev.

  2. Det kan oppfattes som om enmannsbedrifter er useriøse med BNL uttalelse.
    Det er slett ikke slik at om en ikke (lenger) har ansatte så er en useriøs.
    Dibk åpner gjerne for at bedrifter som har vært svært aktive men har valgt eller alltid har vært et lite firma også kan delta på mer avansert jobber i alle tiltaksklasser. Hvis kvalifikasjoner innehas for pro/utf kan vel kontroll utføres av eget selskap når det kreves. De useriøse håper jeg kan stoppes på andre måter enn å ødelegge for enmannsbedriftene. Regelverket må ivareta dette også, hvis det nå skal endres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.