Omtrent 220 medlemmer, ledsagere og leverandører var med på landsmøtet i Loen.

– Kompetansekrav i seriøsitetsregisteret

Byggmesterforbundet er bekymret over at omfanget av byggskader fortsatt florerer og at kvaliteten på den totale eiendomsmasse ikke forbedres. Det skyldes svakheter ved byggereglene og manglende etterlevelse.

– Det varslede seriøsitetsregisteret må derfor inkludere kompetansekrav, det må etableres digital registreringsplikt for viktige og kritiske ROT-/vedlikeholdsarbeider og en ordning med fysisk byggetilsyn i tiltakene, krever Byggmesterforbundets landsmøte i en uttalelse.

Da nytt regelverk for sentral godkjenningsordning ble innført 1. januar 2016, opplevde mange i næringen at den ikke innebar tilstrekkelig fordeler for dem som valgte å tilslutte seg ordningen, hetere det videre i uttalelsen.

Videre er det oppstått betydelig uro og misnøye i forbindelse med søknad om sentral godkjenning, fornyelse og gjennomføring av tilsyn på ordningen ute i foretakene. Samtidig opplever mange foretak at det er forbundet med liten eller ingen risiko å ta snarveier i forhold til regelverket.

Les også: Nå er de bestevenner

 

Etterlyser «Enkelt å være seriøs»

I myndighetenes arbeid med endringer i byggereglene ble hele næringen invitert med til å fremlegge forslag for som skulle bidra til kvalitet på bygningsarbeider, kompetanse i foretakene og en seriøs næring. En samlet næring fremmet i august 2014, gjennom rapporten «Enkelt å være seriøs», helhetlige forslag for å sikre byggkvalitet, seriøsitet og en frivillig sentral godkjenningsordning som skulle innebære fordeler for dem som tilsluttet seg denne. Dessverre har ikke myndighetene tatt de vesentligste delene i næringens forslag videre og tilliten til ordningen og byggereglene er dessverre svekket.

 

 

Lite seriøsitet i registeret

Myndighetene har besluttet at det med virkning fra 2018 skal etableres et seriøsitetsregister tilknyttet sentral godkjenningsordning. Byggmesterforbundet kan ikke se at et offentlig foretaksregister gjeldende byggenæringen og etterlevelse av plan- og bygningsloven, kan knyttes til begrepet seriøsitet, uten dokumenterte kvalifikasjoner som det bærende element. Først da vil Sentral Godkjenning bli attraktiv, for foretak som søker godkjenning, for bestillere og de som søker underleverandører.

I «Enkelt å være seriøs» foreslo næringen registreringsplikt på viktige og kritiske ROT-/ vedlikeholdsarbeider som ikke er underlagt søknadsplikt. Byggmesterforbundet anmoder om at dette nå følges opp gjennom etablering av en digital registreringsløsning uten offentlig saksbehandling. Det vil sikre sporbarhet på leverandøren, kompetanse og dokumentasjon til fordel for byggets eier.

Etterlyser fysisk kontroll

En grunnregel for alt regelverk, er at det foreligger et kontrollapparat i tilstrekkelig grad til at det sikres etterlevelse. Byggmesterforbundet vil hevde at det er manglende fysisk kontroll og etterlevelse, ikke byggereglene i seg selv, som bidrar til den negative situasjonen i næringen. Det foreslås derfor etablering av et førstelinje byggetilsyn innrettet som et fysisk byggetilsyn på stikkprøvenivå. Fysisk byggetilsyn for kontroll av prosjekteringsundelag og utførelse krever en annen erfaring og kompetanse enn det som i hovedsak er på kommunenes byggesaksavdelinger, og Byggmesterforbundet ber om at det åpnes for at dette konkurranseutsettes til private aktører. Forslaget er ikke kostnadskrevende og vil kunne gi betydelige positive effekter for samfunnet. Da det erfaringsmessig ofte er nær sammenheng mellom manglende byggkvalitet og andre forhold, vil en slik ordning, i tillegg til å oppfylle hovedformålet å sikre byggkvalitet, også bidra til økt seriøsitet i en næring som nå er kraftig utfordret.

En kommentar til “– Kompetansekrav i seriøsitetsregisteret

  1. En annen ting som ettervert er meget besynderlig er att utenlandske arbeidstakere fra spesielt østauropeiske land kommer til Norge, registrerer seg i MVA registret, først som enkeltmannsforetak men etterhvert Har den samme personen som registrerte seg en hel masse arbeidere plutselig under sin kommando.Her unngår disse personene lovlige ansettelser ved att di fleste av disse hjelpearbeiderne blir betalt i SVARTE penger.I de fleste tilfeller ungår de samme personene alt som heter kompetanser, Svenn og fagbrev, sentrale godkjenninger etc ettersom på FOLKEMUNNE så er jo disse personene så VANVITTIGE FLINKE og meget billig i forhold til Norske arbeidere. En stor del av disse menneskene er også utrolig frekke av seg hvor av de publiserer på sitt eget språk og til sine likesinnede hvor dumme Nordmenn egentlig er som er så lettlurt. Og I de tilfeller når skattemyndigheter en sjelden gang greier og ta noen av disse, så er det I mange tilfeller ved nærmere undersøkelser at vedkommende hovedperson har alt papirmessig , skatt og moms I skjønneste orden. Men det som ikke kommer frem av disse kontrollene er at den samme personen I virkeligheten betaler disse personen kun I SVARTE PENGER.Ingen og absolutt ingen myndigheter her I Norge kan avdekke og kontroller disse kriminelle handlingene som pågår I meget stor stil.
    Det finnes kun en måte som kan stoppe dette, synliggjør mer informasjon til publikum om meldeplikt om mistanke om SVART arbeid,krev kompetansebevis for Vær ny som sender inn MVA registrering,minimum må Være Norsk SVENNEBREV OG FAGBREV.Den sentrale godkjenningsordningen fungerer heller ikke etter sin hensikt. Mange jemmer seg bak ordningen og ungår denne ved att både arkitekter ingeniører etc står bak kompetansen , mens det virkeligheten er ukvalifiserte som utfører jobbene.Nei begret I Norge er fult for lenge siden, myndighetene og det offentlige må nå VIRKELIG Gjøre noe Før hele systemet snart styres fra Østauropeiske bander.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *