Kjededirektør Karl Arne Jespersen i Mesterhus Norge.

Tomtemangel bremser eneboligsalget

Siden 2016 har eneboligsalget gått ned med nesten 15 prosent. – Trenden skyldes mangel på tomter, ikke mangel på eneboligkunder, mener kjededirektør Karl Arne Jespersen i Mesterhus Norge.

– Politikerne må ikke bare planlegge for at alle skal bo i leilighet i sentrum, men også legge til rette for eneboligbygging, sier Jespersen. Han er nettopp begynt som kjededirektør i det han regner som «Norges største eneboligbygger».

Jespersen kommenterer de siste tallene fra Boligprodusentene som viser at salget av nye eneboliger falt med 13 prosent i første halvår i år sammenlignet med samme tid i fjor. Siden første halvår i 2016 er eneboligsalget falt fra 8 850 enheter til 7 570, det vil si med 14,5 prosent.

Les også: Vil stoppe eneboligbygging i storkommunen

Gode tall så langt

– Til tross for denne trenden, kan Mesterhus presentere en salgsvekst på 18 prosent i første halvår. Vi faller imidlertid et par prosent på eneboligsalget, vi også, men ikke så mye som gjennomsnittet. Dermed tar vi nye markedsandeler og det er gledelig, sier Jespersen. Han kom til Mesterhus fra et av Norges største programvarehus, DIPS AS, men er kjent i eierselskapet Mestergruppen som kjedeleder i Systemhus fra 2009–2012.

Det er likevel den nedadgående trenden for eneboliger han er opptatt av.

– Vi kjenner markedet godt gjennom 150 medlemsbedrifter og deres boligkunder, og vet at det fortsatt er mange som vil bo i eneboliger. Når salget av eneboliger går ned, er det fordi det ikke er lagt til rette for eneboligbygging. Det legges ikke ut nok tomter. Det må politikerne gjøre noe med. De må forstå at ikke alle vil bo i leiligheter i sentrum, sier Jespersen.

Knutepunkt i Oslo

– Kommunene følger vel nasjonale retningslinjer som sier at det skal bygges mest rundt kollektive knutepunkt?

– Jeg mener knutepunktstrategien er viktig og at den passer for de store byene, men at det er mange mindre steder der det er mer naturlig å bygge eneboliger utenfor sentrumskjernen. Det er mange muligheter i randsoner til byene og i distriktene. Vi må bygge varierte og gode boområder med eneboliger, rekkehus og leiligheter. Det er bærekraftig og vil gjøre at man sparer kostnader på flere måter.

Les også: Statlige retningslinjer skaper hodebry i kommunene

Elbil til transport

– Ett av argumentene for å bygge ved knutepunkter, er redusert behov for transport og dermed reduserte klimagassutslipp?

– Vi er svært opptatt av bærekraft og miljø og forstår at knutepunktstrategien er nødvendig og viktig for at vi skal nå klimamålene våre. Bærekraft handler imidlertid om mye mer enn bare folks transportbehov. Som bransje må vi ta grep for å bygge mer miljøvennlig og legge til rette for at kundene våre kan ta bærekraftige valg.

– Etter hvert som det blir flere elbiler, blir transporten mindre miljøbelastende. Nå kan til og med lading skje med solenergi fra eget tak. Dessuten er eneboliger ofte bygd i tre som er et mer miljøvennlig produkt enn betong og stål som brukes mest i leilighetsbygging i byene. Trehusindustrien er en betydelig næring som er en viktig del av kommunenes næringsliv. Det er viktig at den har et livsgrunnlag videre, poengterer kjededirektøren.

 

Fakta: Eneboligsalget går ned

Boligsalg første halvår 2019: Eneboliger ned 13 %, småhus opp 5 %, leiligheter opp 2 % sammenlignet med 2018.

Boligsalg første halvår 2018: Eneboliger ned 7 %, småhus ned 19 %, leiligheter ned 6 % sammenlignet med 2017.

Boligsalg første halvår 2017: Eneboliger ned 10 %, småhus opp 25 %, Leiligheter ned 25 % sammenlignet med 2016.

Kilde: Boligprodusentenes Forening

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *