- Arealplaner som i Fredrikstad kan fort bli virkeligheten andre steder i Norge, sier regionleder Frank Pedersen. (Foto: Byggmesteren)

Vil stoppe nybygging av eneboliger i storkommunen

– Den nye arealplanen for Fredrikstad vil få store konsekvenser for vanlige boligkjøpere og de lokale byggmesterbedriftene, sier regionleder Frank Pedersen i Byggmesterforbundet Østfold.

1. april starter behandlingen av kommuneplanens arealdel som fryktes av mindre håndverkerbedrifter og byggmestere i Østfold. Byggmesterforbundet Østfold, Fredrikstad Byggmesterlaug og regionleder Frank Pedersen har nå sendt inn sitt høringssvar til kommuneplanen.

Her ber de kommunen om å fire litt på planene sine og ta vare på den varierte boligbyggingen i hele storkommunen.

Les også: Fortsatt mange som vil ha hus og hage og Statlige retningslinjer skaper hodebry i kommunene

Ingen nye arealer til boligbygging

– Kommuneplanens arealdel skal bidra til at Fredrikstad ikke bare skal være en by i vekst, men en by som vokser på en bærekraftig måte, skriver kommunen om arealplanen som de mener vil gjøre Fredrikstad til verdens mest attraktive by. En av løsningene er storsatsing på blokkleiligheter i kort avstand fra kollektivtransport.

– Både Byutredningen og fortettingsstrategien viser at Fredrikstad har stort potensiale for å nå målet om nullvekst ved å prioritere utbygging innenfor byområdet. Rådmannen foreslår å endre målsetting om fordeling av boligbygging til 60 prosent i byområdet, 30 prosent i tettstedene og 10 prosent i lokalsentrene, heter det videre i høringsbrevet.

Nye jernbanetraseer, tusenvis av nye blokkleiligheter i sentrum og mange andre tiltak. Fredrikstad kommune ønsker at nybygging av boliger skal skje i sentrum og nær kollektive knutepunkter. (Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket)

Planen bryter med tidligere arealplaner i Fredrikstad ved at den legger opp til «fortetting og transformasjon» av eksisterende bebygde arealer framfor å ta i bruk nye arealer til utbygging.

Det legges ikke ut nye arealer til boligbygging. Unntaket er at det legges ut et større næringsareal på Tofteberg, som et regionalt næringsområdet for plasskrevende virksomheter. I både byområder og tettstedet er det transformasjonsområder hvor det legges opp boligbygging, skriver kommunen.

Det foreslås at nybygging må skje innenfor en ti minutters gange fra skole. Ligger tomtene utenfor, fjernes muligheten for «fortetting» og nybygging:

– Det er gjort ved å vise eksisterende boligområder som LNF-b-områder med forbud mot nye boliger, forklarer kommunen.

Entreprenørene har truffet blink

For store entreprenører vil den vedtatte boligplanen være en sjelden gavepakke. Mange kapitalsterke aktører har posisjonert seg med tomtekjøp og samarbeidsavtaler med store eiendomsbesittere i Fredrikstad – blant annet Jernbaneverket – som håper å realisere enorme verdier.

– De jubler nå og har fått alt de ville, sier regionleder Frank Pedersen til Byggmesteren.

På den 150 mål store tomta til tidligere Fredrikstad Mekaniske Verksted skal Selvaag Bolig og Jotne Eiendom bygge 2000 boliger. (Foto: Selvaag Bolig)

Pedersen tror ikke at den enorme «grønne» nybyggingen er til det beste for Fredrikstads befolkning eller lokal byggenæring, som sannsynligvis ikke vil få delta i slike prosjekter.

– De fleste innbyggerne i storkommunen ønsker seg en variert boligbygging – ikke ensidig satsing på høyblokker i sentrum. Lokale firmaer frykter at bemanningsbyråer skal bli brukt i stor stil med velkjente konsekvenser, sier Pedersen.

Medlemmene i Byggmesterforbundet i Østfold får daglig henvendelser fra privatkunder som vil bygge og kjøpe hus der.

– De som spør er vanlige lønnsmottakere som vil etablere seg her med et lite hus og en hageflekk. De ønsker ikke å bo resten av livet i en trang leilighet. Blant annet fordi dette i dag er langt dyrere enn et eget hus lenger unna sentrum, forklarer Frank Pedersen.

Kan ikke overleve i ROT-markedet alene

Fredrikstad kommune stenger nå ned ledige områder i randsonene og ved lokalsentrene. Arealplanen som er ute på høring vil gjelde fram til 2031, mens fortettingen i sentrum med leiligheter skal pågå til 2044.

– Attraktive boligområder lukkes. For folk flest, som vil etablere seg i nye i eneboliger, stenges nå den muligheten i en generasjon, minst, sier Pedersen.

Mange lokale byggmestere har fått beskjed om at de ikke vil få muligheten til å søke om nybygging.

– Det er katastrofestemning blant byggmesterne. Konsekvensene for byggmesterne, særlig for alle som har spesialisert seg på eneboliger og småhus, er at de mister driftsgrunnlaget sitt. Da vil det ikke gå rundt, sier Pedersen.

Svaret fra Fredrikstads politikere er at byggebransjen må omstille seg. Det de ikke sier er at byggmesterne uten allerede godkjente tomter, må satse på ROT-markedet.

– ROT-markedet i Fredrikstad er stort og større enn nybyggingsmarkedet. Men dette markedet er ute av kontroll. Kommunen fører ikke tilstrekkelig tilsyn slik de plikter ifølge plan- og bygningsloven. Da overlates ROT-markedet til useriøse privatpersoner og firmaer uten kompetanse. Lærebedrifter som driver seriøst har liten sjanse til å leve og vokse bare i ROT-markedet, fastslår Pedersen.

Fredrikstad er både by og land

De fleste byggmesterne i Fredrikstad skjønner at de må omstille seg. Men arealplanen går for drastisk til verks, mener Byggmesterforbundet Østfold.

– Vi ber om at arealplanen ser på Fredrikstad som det den virkelig er: Både en by og masse land. Ikke bare en by, det skjønner alle som har vært her.

Nylig var det fem eneboligtomter til salgs i hele kommunen.

– I en kommune med ca 86 000 innbyggere viser det hvor stor ubalansen er blitt. Arealplanen som foreslås vil ikke bedre på den situasjonen – tvert i mot, sier Pedersen som håper at kommunen vil gå i dialog med Byggmesterforbundet Østfold.

– Vi håper at kommunen innser hvordan innbyggerne selv vil bo og nedjusterer kravene sine litt på noen få områder. Det vil rette opp i ubalansen i boligmarkedet og sikre livsgrunnlaget for mange lokale bedrifter som har bygget Fredrikstad i generasjoner, sier regionleder Frank Pedersen. (Foto: Byggmesteren)

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *