Møtet med politikerne i opposisjon var det første. Dagen etter møtes byggmesterne i Fredrikstad med politikerne fra Arbeiderpartiet og støttepartiene som vil ha ny arealplan. (Alle foto: Byggmesteren)

– Hva skjer når 35 byggmestere mister inntektsgrunnlaget?

Fredrikstad Byggmesterlaug har hatt krisemøter i to dager med byens politikere for å vise hva kommunens nye arealplan betyr for deres bedrifter, 320 ansatte og mange lærlinger.

Kommunens nye arealplan legger opp til minimal nybygging av eneboliger frem til 2032. Nå er planen ute på andre gangs høring og kan så vedtas før sommeren. Byggmesterne i kommunen er ikke blitt hørt på noen av sine innsigelser og ber politikerne om å besinne seg ved å åpne for litt mer bygging av eneboliger.

Les også: Lar entreprenørene overta i Fredrikstad

70 prosent av omsetningen

– Bare en eller to byggmestere i Fredrikstad har ROT som hovedmarked. For alle de andre vil Fredrikstads nye arealplan bety kroken på døra. Sytti prosent av inntekstgrunnlaget forsvinner, sier regionleder Frank Pedersen i Byggmesterforbundet og minner om at det er langt flere enn de 35 bedriftene i lauget som nå er truet.

Det er tid for harde fakta for de ni lokalpolitikere fra Rødt, Høyre og FrP.

– Kan dere ikke legge om driften eller samarbeide om å bygge blokker? spør en fra Høyre.

– Da trenger vi mange hundre millioner i kapital. Våre ansatte og lærlinger vil bygge trehus, ikke leies ut til entreprenører. Da slutter de på dagen og tar arbeid andre steder i Østfold, svarer byggmester Jon Petter Andersen.

– Vi ber om at den foreslåtte arealplanen lemper litt for nybygging i noen av utkantene. Nok til at lokale byggmestere kan bygge videre og omstille seg, sier regionleder Frank Pedersen. (Foto: Byggmesteren)

Av dagens 245 løpende lærekontrakter i Østfold er 223 hos SMB-bedrifter. 22 lærlinger går hos de store entreprenørene via deres opplæringskontor.

– Jeg varslet Greåker VGS at jeg dessverre ikke kan ta inn noen lærling i år. Og jeg er ikke den eneste, sier en annen byggmester til politikerne.

Ønsket prisvekst?

Storkommunen Fredrikstad har nok boligtomter. Men byggmesterne får ikke bygge på dem.

– Jeg har 27 tomter på Torp jeg ikke får bygge på, sier byggmester Arild Andersen. – Mens jeg har sittet på dem har de firedoblet seg i verdi og det synes jeg er for ille. Hadde det bare blitt sluppet opp litt, så ville vanlige familier fått råd til å bygge seg et hus.

– Ikke lås ned all tomteutvikling de neste årene. Sørg for at ny arealplan også tar hensyn til vanlige byggmestere og huseiere i fremtiden, ber byggmester Arild Andersen. (Foto: Byggmesteren)

Byggmesterne vil tilby nye eneboliger utenfor sentrum til en kvadratmeterpris fra 35 000 kroner. Inne i sentrum koster små blokkleiligheter det dobbelte.

– Vi ønsker begge deler velkommen. Rimelige nye boliger utenfor sentrum er det som unge barnefamilier vil ha ifølge forskningen. Så kan eldre og velstående bo i sentrum. Det går vel an å ha to tanker i hodet samtidig, spør regionleder Pedersen.

En byggmester viser lokalpolitikerne hva som skjer med tomteprisene. I dag fikk han SMS om at en branntomt ble solgt for mer enn en million over takst.

– Tomteprisene går til månen og utelukker nå alle familier med vanlig inntekt, fastslår byggmesteren. (Foto: Byggmesteren)

– Tomteprisene går til månen og utelukker nå alle familier med vanlig inntekt, fastslår byggmesteren og viser budet på mobilen.

Lite gjennomtenkt

– Jeg tror ikke at noen har tenkt gjennom konsekvensene av dette. Dere har gitt oss en nyttig gjennomgang, sier en politiker fra Høyre på møtet.

Arealplanen legger opp til enorm boligbygging i sentrum av Fredrikstad. Tusen nye innbyggere årlig de neste 12 årene vil forvandle den lille bykjernen.

Lille Fredrikstad sentrum skal vokse med tusen innbyggere årlig i 12 år. Mange frykter hva fortettingen vil gjøre med den lille bykjernen. (Foto: Byggmesteren)

– Dette er en utvikling man tror man vil ha, men folk vil ikke bare bo i sentrum! sier gruppeleder for FrP Bjørnar Laabak.

Han mener at kommunen ønsker en arealplan og byvekstavtale som gir Fredrikstad store summer fra staten.

– Det må være mulig å kjøpe seg en boligtomt i utkantene av Fredrikstad også i fremtiden. Men dessverre tror jeg at den nye arealplanen blir vedtatt, sier FrP-politiker Bjørnar Laabak. (Foto: Byggmesteren)

– Byvekstavtalen vil utløse ganske mye midler og Fredrikstad har blant annet innført gratis ferge. En kommune kan ikke drive slike gratistilbud uten tilførsel av statlige midler.

En slik avtale krever at kommunen forplikter seg til «nullvekst» av biltrafikk.

– Trafikkvekst skal tas med sykkel, gange og kollektiv. Noe jeg synes er helt absurd når vi har elbiler. Vi burde heller belønne nullutslipp og få lov til å utvikle alle de flotte områdene i Østfold, sier Laabak.

Fikk se en ny side av saken

Hannah Berg fra Rødt sitter i det nye bystyret og har lært mye nytt om konsekvensene av arealplanen.

– Jeg føler at vi har fått se en helt annen side av denne saken. Det er bra og godt å få med seg, sier Berg som er veldig opptatt av boligprisene i hele Fredrikstad.

– Det er tydelig at vi må ta noen grep her, sier gruppeleder for Rødt og medlem av bystyret Hannah Berg. (Foto: Byggmesteren)

– Vanlige folk må kunne kjøpe seg en bolig og hvis prisutviklingen blir slik som byggmesterne mener, med høy vekst og et A- og B-lag da må vi ta noen grep.

Hun vil ikke love å stemme i mot arealplanen men vil ta opp flere av sakene som byggmesterne har fortalt om.

– Det er absolutt en faktor å ivareta lokale bedrifter. Utviklingen presser ut seriøse bedrifter og byggmestere ved at kommunen ikke har kontroll med markedet, sier politikeren fra Rødt som håper at utbyggingen kan ta hensyn til sentrum og distriktene.

– Fredrikstad bør både bygge nytt og ta vare på boligene vi har. Vi trenger forskjellige typer boliger i kommunen til forskjellige folk, sier Hannah Berg fra partiet Rødt i Fredrikstad.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *