Fredrikstad kommune utelukker nesten all nybygging av eneboliger i sin nye boligplan. (Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket)

Lar entreprenørene overta i Fredrikstad

– Tragisk. Lokale byggmestere har ikke blitt hørt på et eneste tomteområde, sier Byggmesterforbundet Østfold om kommunens boligprogram for 2020 – 2032.

Frem til 2032 vil Fredrikstad kommune regulere for mer enn 8 800 nye boliger – mesteparten i boligblokker, fremkommer det av «Boligbyggeprogram 2020 – 2032». Forslaget behandles politisk i planutvalget 20. november, i formannskapet 21.november og legges så frem for bystyret tidlig i desember.

Les også: Fredrikstads nye arealplan vil endre på mye

60/30/10 = ingen eneboliger

Andre gangs høring for det nye boligprogrammet legger opp til at det skal bygges 8.823 nye boliger i Fredrikstad fram til 2032. 4.378 av disse skal bygges i det definerte byområdet, mens 3.835 boliger planlegges for i det som defineres som tettsteder, i hovedsak langs elva opp mot Sarpsborg. 610 boliger skal bygges i såkalte lokalsentere i kommunens mer landlige strøk.

Fordelingen er blitt kalt 60/30/10 med henvisning til hvordan ulike boligtyper skal prioriteres (60 prosent i byområdet – blokker, 30 prosent i tettstedene – blokker og 10 prosent i lokalsentrene). For områder utenfor disse må det søkes dispensasjon, og her har en rekke lokale byggmestere allerede fått avslag på sine søknader.

De neste tolv årene vil nasjonale entreprenører og tomtebesittere som Jernbaneverket stå for mesteparten av boligbyggingen i Fredrikstad kommune. Lokale entreprenører og byggmestere uten «bynære» tomter utelukkes i en generasjon.

– Merknader tas ikke til følge

Medlemmene i Byggmesterforbundet Østfold, Fredrikstad Byggmesterlaug og regionleder Frank Pedersen har kjempet for å få inn noen få nye tomteområder i høringen om boligplanen.

– Hver enkelt byggmester har sendt inn innspill om tomter i sitt lokalområde. Ikke én er blitt hørt. Svaret er alltid «Merknader tas ikke til følge», sier regionleder Frank Pedersen i Byggmesterforbundet Østfold.

– Vi fortsetter kampen mot ensidig og usosial boligbygging i storkommunen Fredrikstad, sier regionleder Frank Pedersen. (Foto: Byggmesteren)

Bare noen få endringer er gjort i boligplanen etter første høring. Ifølge Pedersen er dette endring av status for noen få områder. Nye områder for nybygging er ikke lagt til. Planen forblir som før.

Usosial og ensidig boligbygging

Byggmesterne i Fredrikstad møtes i dag for å diskutere boligplanen og veien videre. Den blir bratt.

– Ordfører Jon-Ivar Nygårds forsikringer om at kommunen ville legge til rette for lokale lærebedrifter og håndverkere står ikke til troende. Alle de store politiske partiene sto opp for oss under valgkampen, men når det kommer til handling etterpå er det stille og null endring, sier Pedersen.

Han reagerer på at boligplanen bryter mot nasjonale retningslinjer om sosial og variert boligstruktur:

– Nå velger Fredrikstad betongblokker med dyre leiligheter som unge og barnefamilier hverken vil ha eller har råd til. Som bygges av entreprenører med innleid arbeidskraft uten lokal tilhørighet, mener Pedersen.

– Det er tragisk. Kommunen vil ikke høre på lokale byggmestere som har bygget Fredrikstad i generasjoner og utdannet ungdommen her. Men vi skal stå på for våre medlemmer – dette er et høringsutkast som ikke er vedtatt enda og det er fortsatt mulig å gjøre noe med dette, sier regionleder Frank Pedersen i Byggmesterforbundet Østfold.

 

 

3 kommentarer til “Lar entreprenørene overta i Fredrikstad

  1. Da får vel også «byggmestrene» begynne å bygge leiligheter i blokker. Mange byggmesterbedrifter er jo også entreprenører.

  2. Boligtblokk bygging krever tiltaksklasse 2 og 3, byggmesterne har i de fleste tilfelle tiltaks klasse 1 og 2. Det betyr 2-3 år etterutdanning.
    Trist for de Byggmesterne som har spesialisert seg på å bygge eneboliger i tiltaksklasse 1. Og som i dag driver med mange ansatte.

  3. Her tror jeg eneste løsningen er at byggmestere må engasjere seg sterkere i politikken. For øyeblikket er det Bane Nor Eiendom som styrer byutviklingen med Bypakka og hele sulamitten. Late politikere lar Bane Nor Eiendom og større entreprenører herje fritt. Dette er en særdeles uheldig utvikling som har påviste store ulemper. Som det påpekes: Det bygges leiligheter som er for dyre for ungdom. De gir ikke gode lokalmiljø eller oppvekstvilkår for barn. En hel generasjon byggmestere forsvinner med all sin kunnskap om norske og lokale forhold. Et stort antall utenlandske bygningsarbeidere med mangelfull utdannelse kommer, jobber og forsvinner. Situasjonen er ikke bærekraftig og de som kjøper blokk-leiligheter som produseres i alt for stort omfang må forvente betydelige økonomiske tap i fremtiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *