Styreleder i Byggmesterforbundet, Åsmund Østvold.

Det haster med Kloke innkjøp

– Andelen billig innleid arbeidskraft øker, sa byggmester Åsmund Østvold til Oslos politikere. Han advarte igjen om at innføringen av Kloke innkjøp er avgjørende for rekruttering og seriøs sysselsetting.

På Oslo Håndverks- og Industriforenings årskonferanse fikk Oslopolitikerne klar beskjed om at deres beslutning om Kloke innkjøp er på overtid.

Les også: Kloke innkjøp med byggmestres hjelp og Kommunene må tenke over hva de taper på svart arbeid

Vil utdanne 13 fagarbeidere i år

For et år siden sto byggmester Åsmund Østvold på samme talerstol og viste en konsekvens av kommunens  satsing på vikar- og bemanningsbyråer til sine mange byggeprosjekter:

Kommunen vil ha 0 søkere til byggfag i 2019, sa Østvold ifjor.

I år kan han gi seg rett.

Årets søkertall i Oslo bekrefter at utviklingen fortsetter nedover.

– Tallene fra årets inntak viser at det er 83 som har søkt byggfag og når vi vet at det er 16 prosent som fullfører blir det 13 fagarbeidere av årets kull. Og da prater vi om alle fagene, sier Østvold.

Østvold mente at Oslo kommune praktiserer ukloke innkjøp idag, et eksempel er funksjonærselskapet Arcaflex AS som har fått store oppdrag for Undervisningsbygg og som nylig gikk konkurs.

80% av oppdrag til vikarbyråer

Men det er ikke bare rekrutteringen til yrkesfagene som bekymrer Østvold. Mange håndverkerbedrifter på Østlandet med faste ansatte og lærlinger taper stort på sin seriøsitet.

– I min egen bedrift, Beto Bygg AS, har vi måttet gå ned fra 12 faglærte tømrer til 8. Vi har nå tatt inn en lærling, ifjor hadde vi 4, sier Østvold.

– Arbeidsledigheten i bygg er nå på 6,6 prosent, en økning på 15 prosent fra i fjor. Dette er en økning som på ingen måte gjenspeiler markedet.

– De gode lærebedriftene forvitrer, sier byggmester Østvold.

(Illustrasjon: Beto-Bygg AS)
(Illustrasjon: Beto-Bygg AS)

– Andelen billig innleid arbeidskraft øker. En rapport fra Manifest tankesmie som ble gjort hos de fem største entreprenørene i Oslo, viste at 80 prosent av arbeidet blir utført av personell fra bemanningsbyråer, mente Østfold og så ned på politikerne.

– Det ungdommen ser er at de har 20 prosent sjanse til å få en fast jobb etter endt læretid. Jeg regner med at det flere enn meg som ser noen logiske sammenhenger i disse pilene? spurte han.

 

Nøling får store konsekvenser

Å skaffe flere lærebedrifter er utfordrende i Oslo. Østvold hadde en tydelig illustrasjon på hvilke bedrifter i landets største byggemarked som viser samfunnsansvar:

ansvar
Oversikt over alle tømrerlærlingene i Oslo og Akershus. (Illustrasjon: Beto-Bygg AS)

– Den grønne boksen viser antall lærlinger som Opplæringskontoret for tømrerfaget har ansvar for, sa Østvold.

– Bedriftene som bruker opplæringskontoret er de små tradisjonelle håndverks og byggmesterbedriftene. Den gule boksen viser antallet som Bygg-opp har ansvar for. Bygg-opp er EBAs opplæringskontor, det vil si de store entreprenørene. Den røde boksen viser lærlinger som har direkte kontrakt med bedriften uten at de er under kontroll av et opplæringskontor, sa byggmesteren.

Østvold forklarte at når Oslo kommune kjøper inn store prosjekter, bruker de stort sett bedrifter i den gule boksen.

– Om det er noen som lurer på i hvilken boks det er flest rammeavtaler, så er det altså i den røde. Kan ikke garantere at det ikke finnes en og annen i den grønne og gule også, men har ikke lykkes å finne noen, sa Østvold og la til at den lilla boksen illustrerer at Hellerud videregående prøver å få 2 lærlinger opp til svenneprøve i år på skolen.

Håper på et forslag i år

Til å svare hadde Oslo Håndverks- og Industriforening invitert finansbyråd Robert Steen (Ap) og tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg (H).

– Målet er et Oslo hvor det kun er lovlige aktører og det er vårt ansvar å minimere forholdene som gjør det mulig for de ulovlige, sa Steen.

Finansbyråden viste til byens ganske nye lovlighetsteam, der Skatt Øst, Arbeidstilsynet, Kemneren og eiendomsforetakene (Boligbygg, Undervisningsbygg og Omsorgsbygg) arbeider sammen. Steen kom ikke nærmere inn på hva teamet har oppnådd så langt.

Nåværende og tidligere finansbyråd var enige om at Oslo trenger Kloke innkjøp.
Nåværende (t.v) og tidligere finansbyråd var enige om at Oslo trenger Kloke innkjøp.

Steen gikk så gjennom hvilke krav som ligger i Kloke innkjøp og som i dag anbefales av KS og BNL:

– Krav til språk
– Krav til HMS-kort
– Andel faglærte (40%?)
– Andel fastansatte (50%?)
– Varsling ved bruk av bemanningsbyråer
– Innsyn for revisjon
– Straff ved mangler i tidligere kontrakter

I tillegg vurderer kommunen nå følgende tilleggskrav ifølge Steen:

– Minstelønn utenom tariffområdet
– Forbud mot kontant betaling til våre oppdrag
– Krav om yrkesskadeerstatning
– 10% lærlingeandel
– Maksimalt 2 ledd inkludert hovedleverandør
– Lønn til bankkonto

Mange av kravene har blitt fremmet av Byggmesterforbundet og andre fagorganisasjoner i flere år. Da finansbyråden og tidligere byråd Solberg så skulle debattere om kravene og Kloke innkjøp, var det lite uenighet.

Til slutt gjensto spørsmålet fra sal og ordstyrer:

– Når innføres Kloke innkjøp?

– Vi tar sikte på å fremme Kloke innkjøp som en byrådssak i løpet av våren, sa finansbyråd Robert Steen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *