Trondheim kommune har stor innkjøpsmakt - brukes den riktig i dag? (Foto: I, Helt, CC BY-SA 3.0, wikipedia)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Skjerpes lærlingkravet i Trondheim?

Nå blir det møte mellom håndverkere og politikere om dagens innkjøpsreglement. Byggmesterne mener at et krav om ti prosent lærlinger ved offentlige anskaffelser i byen er en god idé.

– Et slikt lærlingkrav ville betydd mye for rekrutteringen til fagene i Trøndelag, sier Are Søpstad som er leder for Byggmestrenes Servicekontor i Trondheim til Byggmesteren.

Les også: Lærlingkravet fremmes i Oslo og Ikke la de useriøse vinne i Trondheim

Oslo krever 10 prosent

Nylig ble det klart at ti prosent av timeverkene gjennomført for Oslo kommune skal gjøres av lærlinger som en del av kommunens standard innkjøpskontrakt.

– Vi ser at Oslo og Norge mangler fagarbeidere, og utviklingen går i den gale retningen. Vi trenger noe som kan tvinge fram en endring i den utviklingen, sa finansbyråd Robert Steen.

Trondheim kommune kjøper inn tjenester for over 2 milliarder i året og investerer for ytterligere en milliard.
Trondheim kommune kjøper inn tjenester for over 2 milliarder i året og investerer for ytterligere en milliard.

I 2014 vedtok Trondheim kommune en anskaffelsesstrategi som blant annet forpliktet at kommunen ved inngåelse av avtaler i bransjer med behov for lærlingeplasser, satte som vilkår at virksomheten allerede var tilknyttet godkjent lærlingeordning og hadde jevnlig inntak av lærlinger.

Håndverkerne håper

I et møte i regi av Trondhjems Byggmesterlaug / Byggmestrenes Servicekontor 22. august, er nettopp offentlige anskaffelser tema.

Leder for Byggmestrenes Servicekontor Are Søpstad sier at en tydeligere lærlingklausul vil bety mye for medlemmene.

– Nå er tiden inne for å diskutere dette i Trondheim. Et krav om ti prosent lærlinger vil gi bedre tilgang til arbeid for bedriftene som viser samfunnsansvar i dag, sier Søpstad.

 

 

– Det er økende ungdomsledighet og yrkesfagene er på vei inn i en situasjon med mangel på utdannede fagarbeidere. Seriøse håndverksbedrifter vil gjøre sin del av jobben, men det krever en sunn næring hvor også offentlig sektor stiller opp, forklarer Søpstad.

På møtet 22. august stiller flere av Trondheim kommunes politikere og innkjøpsansvarlige for å diskutere temaet.

Are Søpstad håper at Trondheim kommune lar seg inspirere av Oslo som nå skjerper lærlingekravene.
Are Søpstad håper at Trondheim kommune lar seg inspirere av Oslo som nå skjerper lærlingekravene.

Søpstad synes det er positivt at de vil møte lærebedriftene og diskutere dagens praksis med offentlige anskaffelser:

– Vi inviterte kommunen fordi medlemmene stusser over timeprisene i flere av rammeavtalene. I enkelte inngåtte rammeavtaler er det 40 prosent ufaglærte, og det er klart at det ikke er bra for rekrutteringen til yrkesfagene eller fremmer seriøsiteten blant Trondheims håndverkerbedrifter, sier Søpstad til Byggmesteren.

Innførte krav i fjor

Innkjøpssjef i Trondheim kommune, Jan-Ivar Bjørnli, ønsker å kommentere saken på e-post.

Han viser til kommunens Innkjøpsreglement, punkt 11, som ble innført i 2015:

«Ved Trondheim kommunes inngåelse av avtaler i bransjer med behov for lærlingeplasser og ved kontrakter av en viss størrelse og varighet (jmf forskriftens § 3-11) settes som vilkår at virksomheten er tilknyttet en godkjent lærlingeordning og er en aktiv lærebedrift med jevnlig inntak av lærlinger.

Tilsvarende må utenlandske bedrifter dokumentere at de enten er tilsluttet norsk lærlingeordning eller at de er med i tilsvarende ordning i sitt hjemland. Lærling(er) skal delta i arbeidet med utførelse av den aktuelle kontrakten. Bestemmelsene her gjelder bare for kontrakter hvor arbeidet skal utføres i Norge.»

 

 

En kommentar til “Skjerpes lærlingkravet i Trondheim?

  1. Jeg mener dagens praksis med krav om en viss prosentandel lærlinger på de offentlige byggene, ikke gir den beste opplæringen. Spørsmålet bør være om man faktisk er en lærebedrift og deltar i opplæringen eller ikke for å bygge for de offentlige. Ofte er det bedre oppgaver for allsidig opplæring på byggeoppdrag utenfor de offentlige oppdragene, ofte bare med gips og stålstendere. Med dagens praksis blir lærlingene prioritert for bruk ved de offentlige anskaffelsene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *