Are Søpstad er bekymret for byggmestrene som utkonkurreres av useriøse. Det skader igjen rekrutteringen til faget.

– Ikke la de useriøse vinne i Trondheim

Vanlige folk og politikere må våkne og slutte å støtte den useriøse delen av byggebransjen i Trøndelag, ber Are Søpstad ved Byggmestrenes Servicekontor.

Famler vi i blinde når det gjelder arbeidslivskriminalitet? Det var tema for gårsdagens fagmøte på Tiller som Trondhjems Byggmesterlaug og Byggmestrenes Servicekontor inviterte til.

Les også: Alvor på fagdagen og Halvparten mister jobber til svart arbeid.

Må innse alvoret

Søpstad er daglig i kontakt med sine medlemsbedrifter og så at noe måtte gjøres for å vekke Trøndelags borgere, politi og kontrolletater.

– Det er flere bedrifter her som melder inn at de har mindre å gjøre, forteller Søpstad til Byggmesteren.

– De useriøse foretakene ligger hele tiden foran oss og kjører slalom mellom regelverkene. Med dagens fagmøte vil vi vekke politikerne og spørre dem om vår velferdsstat er truet som følge av dette og om vi våkner for seint, sier han.

Små mot de store

Tallene forteller Søpstad at stadig nye byggefirmaer og bemanningsbyråer etablerer seg i Trøndelag, fordi et ensidig fokus på pris i anbud hos det offentlige og på privatmarkedet, gjør det enkelt å utkonkurrere seriøse bedrifter.

– Det går bra for mange av bedriftene våre i Trondheim og Sør-Trøndelag. De har nok å gjøre, men de merker at større entreprenører og aktører nå kommer inn i privatmarkedet og dette er en ny utfordring.

– Vi sjekket en av mange nye entreprenører på proff.no og så at innehaver hadde 32 ansatte. Med en omsetning på 2,7 millioner kroner…da trenger du ikke være rakettforsker for å skjønne hva dette er, sier Søpstad til Byggmesteren.

IMG_0646_web
Det bygges mye i Trondheim. (Illustrasjonsfoto)

– Små byggmestere må regne om kapp med større entreprenører. Det bidrar ytterligere til at fokuset flyttes vekk fra kvalitet og kun på pris, pris og atter pris. Ofte ser vi at våre bedrifter fortviler over at enkelte som får jobber i dag er utenlandske selskap som får jobben kun på pris, og ikke på kompetanse.

– Dette er lokale bedrifter som har videreutdannet seg, satset alt på spisskompetanse innen rehabilitering men blitt funnet for lette i anbudet. De har alt for god kompetanse og derfor høyere pris, sier han.

Rekrutteringen

– Vi står overfor en stor utfordring siden vi ikke lenger har norsk skoleungdom til å fylle opp de plassene som bransjen har behov for, mener Søpstad.

– Om ti år mangler vi 30.000 ungdommer til å søke yrkesfaglig utdanning og allerede nå skrelles det vekk klasser i skolene. Også i Midt-Norge. Når bransjens seriøse byggefirmaer får mindre å gjøre, påvirker det også rekrutteringen.

– Politikerne som fatter vedtakene om anbud ser ikke konsekvensene. Vi har fått nedlagt en byggfaglinje på Malvik. Byggmesteren skrev jo om Øyvind Svinvik som måtte slutte som lærer fordi elevene forsvant. Det er et varsku om utviklingen, for dette henger sammen!

Kan kvalitet og samarbeid vinne?

– Våre medlemmer prøver å holde fokus på kvalitet. Bolig er den største investeringen folk har og da bør de få kvalitet igjen for penga. Istedet lar de useriøse foretak bygger boliger som er helseskadelige, sier Søpstad til Byggmesteren.

Han håper at det nå blir tatt et oppgjør med useriøse utbyggere og bemanningsbyråer.

– Jeg tror at mange av de innkjøpsansvarlige i stat og kommune alltid velger det billigste anbudet. På grunn av budsjettet sitt. Men da går det litt tid og så må det fikses igjen! Hvorfor velger de ikke kvalitet framfor kvantitet? Du har muligheten til å få fem års garanti – hvor er den når billigselskapet er lagt ned, spør Søpstad.

Lederen for Servicekontoret håper at Trondheims politikere og kontrolletater forstår at utviklingen går i feil retning. Nå må de samarbeide som i Bergen og på Østlandet for å stoppe de useriøse:

– Jeg tror at Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet ikke jobber tett nok i Trondheim. Det har politiet selv gitt uttrykk for til meg. De føler at de har begrenset kompetanse på dette, så et bedre samarbeid vil gi mer trøkk i kampen. Nå er det viktig at etatene og politikerne omsetter ord til handling, avslutter Are Søpstad.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.