Politioverbetjent Morten Dombu forsikret at etatene nå vil samarbeide tettere og øke kontrollen av useriøse byggefirmaer i Trøndelag.

Alvor på fagdagen

Mange av Trondheims engasjerte politikere og byggmestere lærte mer om omfanget av arbeidslivskriminalitet i Norge.

– Arbeidslivskriminalitet er utfordrende. Se på situasjonen Hellas er i fordi vanlige folk ikke viser sammfunnsansvar. Hele bransjer og næringer skyves ut til fordel for de kriminelle, sa politioverbetjent Dombu til salen.

Les også: Ikke la de useriøse vinne i Trondheim

Famler vi i blinde?

På kort tid hadde Trondhjems Byggmesterlaug og Byggmestrenes Servicekontor fått arrangert en omfattende fagdag om temaet.

Etter åpning av laugets oldermann Johan Lundbo og næringspolitisk direktør Audun Brandt Lågøyr i Byggenæringens Landsforening, fikk daglig leder i Byggmesterforbundet Frank Ivar Andersen ordet.

IMG_0650_web
Tilstede var Arbeidstilsynet, næringsforeningene, alle politiske partier i Trondheim, Fellesforbundet, fagleder for videregående skoler, representant fra fylkeskommunen, malermestere og en rekke byggmestere.

– Kvalitet er hva dette handler om, innledet Andersen med.

– Når mellom 80 og 90 prosent av arbeidskraften ute på prosjekter er ufaglært, må offentlige og private byggherrer skjønne hvilke alvorlige ringvirkninger dette har for Norge.

Andersen understreket alvoret, men ga også forsamlingen en innføring i rapporten «Enkelt å være seriøs» og de fem verktøyene som vil være avgjørende i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

– En hel byggenæring er enig i at dette er veien å gå. Mange politikere og andre har lagt naiviteten på hylla og skjønner nå dette. Men dere i salen er jo ikke fornøyde før dette er oppnådd, sa Andersen og avsluttet med en appell:

– Nå må vi utfordre det offentlige og private til å tenke igjennom hva de gjør og være samfunnsbyggere.

 

Grådighet skaper ofre

Sjefsgransker Erling Grimstad veileder bedrifter i deres sikring mot arbeidslivskriminalitet. Den tidligere assisterende lederen for Økokrim har etterforsket noen av landets største saker og noen av de minste. Men ofrene glemmer han ikke.

IMG_0673_web
– Etterlevelse av regelverk, sunn fornuft og gode holdninger er avgjørende for at bedrifter ikke selv blir ofre for arbeidslivskriminalitet, mente Grimstad.

– Jeg hadde aldri trodd at vi hadde sånne forhold på norske arbeidsplasser, sa Grimstad. Granskeren fortalte salen at Norge kan vente seg stadig større innrykk av kriminelle.

– Dere må våkne – for nå kommer den neste bølgen av alvorligere kriminelle! Rekkevidden deres er skremmende og det som for mange er «uskyldige» lovbrudd bidrar direkte til mafiavirksomhet, sa han.

Grimstad redegjorde så for metodene til kriminelle nettverk, rettspraksis og tiltak som bedrifter kan iverksette for å beskytte seg.

Vil øke kontrollen

Politioverbetjent Morten Dombu leder i dag Økoteamet i Sør-Trøndelag politidistrikt og har 30 års erfaring fra yrket.

– Vi er forpliktet til å gjøre mer sammen, sa Dombu og presenterte en fersk avtale som formaliserer samarbeidet mellom kontrolletatene i Trøndelag.

Etter mønster fra samarbeidskontorene i Bergen og Oslo skal etatene nå ha regelmessige planleggings- og strategimøter før de drar ut. Og de vil ha fokus på de useriøse i byggebransjen fremover, forsikret politioverbetjenten.

IMG_0716_web
Andersen, Grimstad og Dombu besvarte en rekke spørsmål fra salen. Særlig var flere maler- og byggmestere kritiske til Arbeidstilsynets praksis ved mottak av tips.

Fagdagen ble avsluttet med en frisk meningsutveksling mellom foredragsholdere og salen. Flere var frustrerte over at tips til Arbeidstilsynet eller politiet ikke førte frem. Det ble imøtegått både av Arbeidstilsynet og politioverbetjenten, som ba forsamlingen om å fortsette å tipse dem.

– Vi tufter vårt arbeid på deres informasjon. Dere er våres øya ut, sa Dombu.

Det var enighet om at lauget og næringen skulle ha et møte med kontrolleetatene om dette, og at det fremover ville være gunstig å synliggjøre nytten av tips.

Arbeidstilsynets mann tok ordet helt til slutt og påpekte at etaten får inn hundrevis av tips hver måned. Disse gjennomgås av en tilsynsleder og følges så opp.

– Vi står foran en stor utfordring og hver dag har vi sosial dumping som fokus, mente Arbeidstilsynets representant.

Etter dette kom det ikke flere spørsmål fra politikerne i salen.

Alvoret sto klart for alle.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *