Skattedirektør Hans Christian Holte. (Foto: IDG)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Sammen mot arbeidslivskriminalitet

Enheter fra Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten samles i Oslo, Stavanger og Bergen.

I alle tre byer skal det jobbes tettere sammen om å gjennomføre felles tilsyn, veiledning og kontroll mot utvalgte bransjer. Målet er å effektivisere innsatsen gjennom koordinerte aksjoner basert på felles analyser og handlingsplaner.

Øker samarbeidet

Det er på bakgrunn av ekstratildelingen på 25 millioner kroner til dette arbeidet som statsminister Erna Solberg presenterte i fjor høst, at kontrolletatene og politiet nå er i stand til å øke samarbeidet. I tillegg til de tre samlokaliserte enhetene skal etatene også utvikle tverretatlig samarbeid andre steder i landet for å styrke en felles innsats mot arbeidslivskriminalitet.

Mye å hente

Etatenes felles innsats mot arbeidslivskriminalitet i 2015 er en videreutvikling av et pilotprosjekt i Bergen. Her sitter folk fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV og kemneren og jobber sammen før under og etter tilsyn. Politiet har til nå sittet i referansegruppen, men nå blir samarbeidet enda tettere.

– Erfaringene fra pilotprosjektet i Bergen viser at det er mye å hente på å samarbeide tett når det gjelder kontroller i utsatte bransjer som bygg – og anleggsbransjen. Basert på disse erfaringene etablerer vi derfor to nye samlokaliserte enheter for å forsterke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, der den største satsingen blir i Oslo, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Arbeidstilsynet.

 

 Fast stab

– Erfaringene fra Bergen er svært gode. Vi kommer dypere inn i sakene, og vi avdekker mer når vi planlegger, gjennomfører og følger opp tilsyn sammen. Dette innebærer at vi både er mer effektive i ressursbruk og at vi kan gjøre et kvalitativt bedre arbeid i vår innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

De tre samlokaliserte enhetene blir litt forskjellig sammensatt, men vil hvert sted bestå av 10-20 medarbeidere fra de fire etatene, i tillegg medarbeidere fra de kommunale skatteoppkreverne og tollvesenet der det er mulig å få til, går det frem av handlingsplanen som nylig er underskrevet av kontrolletatene og politiet.

Styrke innsatsen

Etatene satser i tillegg betydelig hver for seg. I Skatteetaten er det for eksempel vel 250 årsverk som skal jobbe med temaet arbeidslivskriminalitet i 2015.

– Samordnet innsats er helt nødvendig i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og NAV vil bidra til å styrke denne innsatsen ytterligere. Vi må samarbeide enda bedre både strategisk og operativt for å bekjempe slik kriminalitet, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *