Kontrollen måtte stenge sju byggeplasser på grunn av fare for liv og helse. (Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet)

Avdekket flere brudd under storaksjoner

De tverretatlige samarbeidsprosjektene mot arbeidsmarkedskriminalitet i Bergen og Oslo fant flere alvorlige feil da 55 byggeplasser fikk uanmeldt besøk i slutten av september.

– Vi fant flere brudd på regelverket. Blant annet måtte vi stenge sju byggeplasser på grunn av fare for liv og helse. I tillegg møtte vi bedrifter som samlet skylder 40,1 millioner kroner i skatter og avgifter, sier Knut Andreas Lervåg, som ledet aksjonen i Bergen.

Kontrollen ble gjennomført av Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, NAV Kontroll, kemnerkontorene i Oslo, Bergen og Os, samt byggesaksavdelingen i Bergen kommune.

Større kraft og presisjon

Kriminalitet i arbeidslivet omfatter flere ulike former for lovbrudd, for eksempel sosial dumping, svart arbeid, trygdesvindel og fiktiv fakturering. Lervåg forklarer at kontrollene rettet mot proffmarkedet (byggetjenester til profesjonelle oppdragsgivere) skal gjøre det vanskeligere å drive ulovlig.

Proffmarkedet er mer organisert, har større organisasjoner, involverer flere og har mer avanserte og komplekse selskapsstrukturer sammenlignet med aktører som jobber i privatmarkedet. Tverretatlige aksjoner mot proffmarkedet er viktig fordi samarbeid mellom etatene kan avsløre kriminalitet i slike store komplekse strukturer.

–Resultatene av aksjonen viser at det er viktig at vi er ute på kontroller. Der vi finner brudd på en etats regelverk, finner vi ofte brudd på andres. Når etatene samarbeider kan vi slå ned på arbeidsmarkedskriminalitet med større kraft og presisjon, sier Lervåg.

 

Blir fulgt opp

Gjennom tips, felles analyser, etterretning og målrettede kontroller avslører samarbeidsprosjektene foretak som driver med arbeidsmarkedskriminalitet.

– De som ikke følger regelverket må forvente å bli fulgt opp av alle etatene i det tverretatlige samarbeidet, sier Lervåg.

Foreløpige tall viser at

  • 55 byggeplasser, 189 foretak og 547 arbeidstakere ble kontrollert
  • 111 arbeidstakere manglet eller fikk inndratt HMS-kort
  • arbeidet på sju byggeplasser ble stanset på grunn av fare for liv og helse
  • det ble avdekket 40,1 millioner i skyldig skatt, arbeidsgiver- og merverdiavgift
  • ett foretak er anmeldt for bruk av svart arbeid, to foretak er anmeldt for bruk av ulovlig arbeidskraft
  • fire personer er anmeldt for å arbeide uten oppholdstillatelse
  • en person er utvist på grunn av ulovlig opphold i Norge
  • NAV Kontroll skal utrede ti saker for mulig trygdesvindel

Samarbeidsprosjektet jobber nå med videre kartlegging og undersøkelser av foretakene.

Bakgrunn

Både i Bergen og Oslo er det opprettet tverretatlige samarbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politi, kemner og NAV. Det finnes tilsvarende tverretatlig samarbeid i Stavanger.

Bergen og omegn Oslo og omegn Totalt
Antall kontrollerte byggeplasser 33 22 55
Antall kontrollerte foretak 94 95 189
Antall kontrollerte arbeidstakere 317 230 547
Skyldig merverdiavgift 2 918 245 4 566 439 7 484 684
Manglende HMS-kort 68 29 97
Inndratt HMS-kort 6 8 14
Stans pga sikkerhet 5 2 7
Antall anmeldelser uten pågripelse 3 0 3
Antall anmeldelser med pågripelse 4 0 4
Antall utvisninger 1 0 1
Saker til utredning for trygdesvindel 7 3 10
Skyldig skattetrekk 2 488 557 14 845 572 17 334 129
Skyldig forskuddsskatt 447 673 676 918 1 124 591
Skyldig arbeidsgiveravgift 4 143 444 10 077 935 14 221 379

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *