A-krimsenteret i Bergen og statsråden på uanmeldt kontroll i en privatbolig. (Foto: Christopher Kunøe)

Livsfarlig el-anlegg, stillas og sag

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fikk se mye farlig og useriøst byggearbeid da hun og A-krimsenteret kontrollerte en privatbolig i Bergen.

– Dette er nedslående å se. Og vi har bare vært her en time, sier statsråd Anniken Hauglie inne i tomannsboligen som pusses opp sør i Bergen.

Les også: Byggmesterne på Vestlandet: Øk innsatsen mot svart arbeid

Farlig for alle

Utenfor huset er det flere tydelige tegn på at oppussingen ikke utføres skikkelig: Ingen byggeskilt og stillaset er både løst og mangler fallsikring. Inne venter verre mangler.

Arbeidsminister Anniken Hauglie og senterkoordinator for a-krim i Vest politidistrikt Julie Ekeland ser at sagen mangler beskyttelseskappe. Det alene kan gi et overtredelsesgebyr på 100 000 kroner. (Foto: Christopher Kunøe)

– Nå har vi ikke hele bildet, men bare utifra det Arbeidstilsynet forteller har vi avdekket alvorlige mangler, forteller arbeids- og sosialministeren. Hun har deltatt på lignende tilsyn i privatmarkedet flere ganger tidligere, og har sett mye av det samme før:

– Mange forbrukere tror at de kan pusse opp for halve prisen. I stedet kommer de hjem til en brannfelle.

NAV sjekker en av arbeiderne som befant seg i privatboligen under kontrollen. (Foto: Christopher Kunøe)

Hva kan gjøres for å rydde opp i ROT-markedet og fjerne de useriøse?

– Mange av regjeringens tiltak siden 2015 retter seg også mot privatmarkedet – som krav om HMS-kort og sanksjonene om du mangler det. Informasjonsutvekslingen og samarbeidet mellom etatene er et annet eksempel på dette, svarer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som mener at forbrukerne har et klart ansvar.

– Huseierne må forstå at de bidrar til å opprettholde et useriøst og noen ganger livsfarlig marked.

Dårlig byggeskikk

De ulike etatene i A-krim Bergen går igang med hver sin del av kontrollen. De to arbeidernes status i forhold til lønn og skatt sjekkes. Arbeidstilsynet antar at byggeplassen må stanses på grunn av stillaset. Så tilkalles en kontrollør for å se på el-anlegget. Mye av det er revet ned av arbeiderne og det henger løse ledninger i hele huset.

– Her er det berøringsfare, sier kontrolløren. På grunn av stålrør i den eldre konstruksjonen kan strømmen vandre og ramme både de som arbeider på huset – og beboerne i nabohuset.

Arbeidstilsynets fagmann reagerer også på den utførte etterisoleringen.

– Dårlig etterisolering som denne kan gi kuldebroer og man risikerer at det kommer råte bak plasten. Når du isolerer hus som dette skal du unngå luftlommer bak, dette handler om byggeskikk og kunnskap om isolering og hvordan denne utføres, forteller Arbeidstilsynet under kontrollen. (Foto: Christopher Kunøe)

Vil ivareta personvernet

Strømmen slås av og plomberes i huset og politiet klipper skiltene på håndverkerbilen utenfor. Huseieren kan vente seg en stor regning bare for å gjenopprette et godkjent el-anlegg – før byggestansen som er gitt av Arbeidstilsynet kan heves.

Arbeiderne i privatboligen er blitt tausere i løpet av kontrollen. De husker ikke lenger hvem som ga dem oppdraget eller hvilket firma som satte opp stillaset utenfor. En er tidligere bøtelagt i kontroll for manglende HMS-kort. Denne gangen økes overtredelsesgebyret.

HMS-kort og identifikasjon sjekkes av Arbeidstilsynet. (Foto: Christopher Kunøe)

Hvis taushetsplikten lempes mellom etatene, kan man fange opp flere useriøse?

– Vi har fått til noen endringer her, blant annet internt i NAV og deres mulighet for å dele informasjon med Arbeidstilsynet. Nå gjøres det et større forvaltningsarbeid som ser på hvordan informasjonsflyten kan bedres mellom etatene innenfor noen rammer, svarer arbeidsministeren.

Tilbakemeldinger som statsråden har fått er at etatene ofte har større handlingsrom enn de egentlig er klar over.

– Men etatene kan være redde for å gjøre feil. Regeleverket tolkes mer innskrenkende enn det egentlig er rom for. Derfor har vi laget en veileder om dette. Min beskjed til etatene er at de skal bruke handlingsrommet sitt så langt det er mulig, sier Hauglie.

Stillaset på privatboligen har flere feil, den mest alvorlige er manglende sikring. Arbeiderne i boligen sier at de ikke vet hvem som har montert det. (Foto: Christopher Kunøe)

Ikke e-bevis i privatmarkedet nå

Arbeidsministeren mener at innsatsen mot aktører – som dagens kontroll avslørte – må skje på mange områder.

– Vi må jobbe langs mange spor og forsøke å kjeppjage de useriøse så godt vi kan. Men du vil alltid ha kriminelle aktører som tilpasser seg – da må vi tenke lengre og smartere, sier Hauglie. (Foto: Christopher Kunøe)

Hun tror ikke at ordningen med e-bevis egner seg for privatmarkedet.

– E-bevis for offentlige innkjøpere har vi nå og det fungerer, etter hva jeg hører, veldig bra. Men de aktørene som er useriøse eller reinspikka kriminelle finner alltid måter å omgå systemene på, sier statsråden som har mer tro på forebyggende arbeid mot huseiere, samarbeid mellom etatene og ressurser samt hjemler til kontrolletatene.

Privatboligen ble opprinnelig bygget på 50-tallet og isolering fra den tiden kan inneholde asbest. Den må i så fall saneres på godkjent måte – ikke som her. (Foto: Christopher Kunøe)

Byggmesteren har snakket med flere av partene i A-krim som sier at de gjerne skulle hatt et felles datasystem?

– Politiet har jo videre hjemler enn andre, men vi må også ta inn over oss at vi lever i en rettsstat: NAV og Arbeidstilsynet skal ikke ha de samme hjemlene som politiet. Jo vi ønsker å ta de kriminelle, men vi må ha noen barrierer. Alle skal ikke ha hjemler til å gjøre alt, svarer Hauglie og legger til:

– Vi må passe på personvernet og informasjonssikkerheten uten å beskytte de kriminelle. Da trengs det noen rammer. Samtidig har dagens A-krimsentere og måten de utveksler informasjon på et forbedringspotensiale, det er jeg helt sikker på, konstaterer hun.

Arbeids- og sosialministeren er tydelig på at A-krimsenterne har fått mer ressurser de siste årene. De seriøse aktørene i byggebransjen kan også bidra til at A-krim får mer tid til de useriøse, mener hun.

– Jo mer tid Arbeidstilsynet må bruke på å sjekke vernetupper og stillaser i det seriøse markedet, jo mer beslag legger det på ressursene til å kontrollere de useriøse. Om de seriøse ivaretar sin drift skikkelig, så kan Arbeidstilsynet vri sine ressurser over til å ta skurkene, avslutter arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i Bergen.

 

En kommentar til “Livsfarlig el-anlegg, stillas og sag

  1. Vedrørende etterisolasjonen så er dette en normal måte å gjøre ved etterisolasjon fra innsiden. Da lekter man ut ca 5 cm, trekker elrør og isolerer med 5 VM og slår på plater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *