Staten fikk aldri inndrevet manglende mva fra den serbiske utbyggeren. Da sendte de kravet videre til huskunden.(Illustrasjonsfoto: Politiet Sør Vest politidistrikt)

Privatkunder som betaler via bank slipper å erstatte entreprenørs ubetalte merverdiavgift

Kan privatkunder ved kjøp av tjenester holdes ansvarlig om leverandøren ikke gjør opp for seg overfor skattemyndighetene? Ikke om de betaler via bank, slår Høyesterett fast.

Høyesterett avgjorde 8. mars 2023 en sak om hvorvidt en privatperson kan gjøres ansvarlig for en leverandørs svarte omsetning.

Les også: Håndverker og 11 kunder dømt for svart arbeid

Prinsippdom om svart arbeid

I denne saken hadde kjøper engasjert et selskap registrert i utlandet til å føre opp en bolig. Dette selskapet betalte ikke merverdiavgift og var heller ikke registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Skatteetaten vendte seg da mot kjøper, og krevde han for den merverdiavgiften selskapet skulle betalt. Etter skattebetalingsloven § 16-50 kan en privat kjøper holdes medansvarlig for innbetaling av blant annet skatt, trygdeavgift og merverdiavgift dersom vederlaget overstiger 10 000 kroner og ikke er betalt via bank.

Saken har vært anlagt som en prinsippsak fra staten. En rekke lignende søksmål er satt på vent i påvente av denne dommen, skriver E24.

Spørsmålet for Høyesterett var om denne ansvarsregelen kan suppleres med ulovfestede regler om erstatningsansvar. Kjøper, som hadde betalt via bank, mente han ikke hadde opptrådt rettstridig eller uaktsomt, og viste til at han ikke kunne vite at selskapets arbeid ble utført svart.

Høyesterett slår fast at forbrukeren ikke kunne ilegges ansvar. I dommen blir det vist til at kjøper må kunne fri seg fra ansvaret ved å betale for tjenesten (eller eventuelt varer kjøpt sammen med tjenesten) via bank.

– Denne dommen viser hvor viktig det er å betale for varer og tjenester via bank, sier rådgiver Camilla Brunfelt i Revisorforeningen. En betaling via bank er sporbar og hindrer til en viss grad svart omsetning. På den måten kan forbrukere ta et selvstendig ansvar for at handelen gjøres «hvit».

– Dette er en viktig prinsipiell dom fra Høyesterett, sier rådgiver Camilla Brunfelt i Revisorforeningen. Den innebærer at det nå er mindre risiko for å bli ansvarliggjort for skatte- og avgiftskrav mot leverandører om du betaler for tjenestene via bank. (Foto: Morten Brakestad, Revisorforeningen)

– Forbrukere flest har ikke inngående kunnskap om hvordan de kan finne ut om en leverandør utfører arbeid svart. Å pålegge forbrukere et slikt ansvar vil derfor være både tyngende og urimelig, sier Brunfelt, som er glad for at Høyesterett nå har slått dette fast.

Forbrukeren ble representert i Høyesterett av advokat Ivan Skjæveland fra Deloitte, som har spesialisert seg på avgiftsrett. Han mener at dommen vil redusere omfanget av svart arbeid og kontantbetaling.

– En bestemmelse om at forbruker går fri fra ansvar når han betaler via bank, vil medføre at langt flere betaler via bank og ikke kontant. Undersøkelser viser at oppgjør i ni av ti tilfeller ved svart omsetning, skjer kontant. Ved å kanalisere betalingene over til bankoverføringer, vil dermed mye av problemet være løst. Hvis staten nå skulle fått medhold i at også de som betaler via bank kan bli medansvarlige for selgers manglende betaling av skatt og moms, ville det være egnet til å skremme mange tilbake til kontantbetaling, og dermed øke omfanget av svart omsetning i samfunnet, sier Skjæveland til E24.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *