- I alt er 11 kunder på Nordmøre gitt forelegg for medvirkning til skattesvik, sier seksjonsleder etterforskning Linn Breivik Erstad i Møre og Romsdal politidistrikt. (Foto: NHO)

Håndverker og 11 kunder dømt for svart arbeid

En mann på Nordmøre er dømt for å ha utført regnskapspliktig håndverkervirksomhet og mottatt kontante betalinger uten å ha ført regnskap. 11 kunder knyttet til saken er gitt forelegg for medvirkning til skattesvik.

De ulovlige avtalene ble inngått med privatpersoner i tidsperioden 2017 til 2020, skriver Møre og Romsdal politidistrikt.

Betinget fengsel og bøter

Etterforskningen har vist at det er utført tjenester for til sammen minst 324.880 kroner. Mannen var ikke registrert i merverdiavgiftsmanntallet og påtalemyndigheten mener at det er unndratt minst 64.796 kroner i utgående merverdiavgift. Bokføring i virksomheter skal være oppdatert innen fristene for pliktig regnskapsrapportering og reglene for kontanttransaksjoner skal følges.

Mannen er dømt for overtredelse av straffelovens § 392, jf. bokføringsloven §2, jf. § 7, straffeloven § 378, jf. merverdiavgiftsloven 2-1. For overtredelsene er han dømt til betinget fengsel i 45 dager med en prøvetid på to år. Han er videre dømt til å betale en ubetinget bot på 15.000 kroner og har fått inndratt utbytte på 51.981 kroner.

– En ting er at mannen som utførte håndverkstjenestene er domfelt, men vi har også etterforsket flere av kundene. I alt er 11 kunder på Nordmøre gitt forelegg for medvirkning til skattesvik. Selv om kundenes betalinger varierer i størrelse, så viser sakene at også privatpersoner risikerer å havne i strafferegisteret hvis man kjøper såkalte svarte tjenester, sier seksjonsleder etterforskning Linn Breivik Erstad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Forbruker har et klart ansvar

Skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten mener dette med tydelighet viser at også kunder må være bevisst hvem de handler med og hvordan de betaler.

– Enkelt sagt er det slik at svart arbeid eksisterer fordi det finnes etterspørsel. Du som forbruker er ikke fritatt ansvaret for å gjennomføre egne undersøkelser i kjøpssituasjoner. Disse sakene understreker også forbrukers ansvar for å bidra til å forebygge svart arbeid, sier Nilsen.

Det er gitt forelegg på mellom 5.000 og 25.000 kroner til 11 kunder for overtredelse av straffelovens bestemmelser om medvirkning til skattesvik. I tillegg er besparelsen som er oppnådd ved å unngå å betale moms, inndratt til statskassen. Det er et klart prinsipp at det ikke skal lønne seg å sitte igjen med profitt av kriminalitet.

Foreleggene er vedtatt og er rettskraftige.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *