Kjededirektør Karl Arne Jespersen mener det er feil at byggeprosjekter i såkalte knutepunkter skal fortrenge all bygging av småhus. (Foto: Mesterhus)

Bane Nors betongblokker er ikke mer miljøvennlige enn småhus

– Skal staten og Bane Nor drive med eiendomsutvikling, må de lage rapporter som reflekterer virkeligheten, mener kjededirektør Karl Arne Jespersen i Mesterhus. Han tar et kraftig oppgjør med Bane Nors miljørapport om sine 70 boligprosjekter.

Jespersen kommenterer statlige Bane Nors egen rapport om sine kommende byggeprosjekter i såkalte knutepunkter.  Eiendomsaktøren hevder at byggingen av deres boligprosjekter – betongblokker i sentrumsområder – vil spare 4,3 millioner tonn CO2-utslipp sammenlignet med samme antall nye eneboliger.

Les også: – Våre knutepunkter sparer flere millioner tonn CO2

Nasjonalt byggeforbud for småhus?

– Skal staten drive med eiendomsutvikling, må den lage rapporter som reflekterer virkeligheten og ikke late som at verden består av enten leiligheter i knutepunktene eller eneboliger utenfor byene, sier kjededirektør Jespersen til Byggmesteren.

Han er forundret over forutsetningene i rapporten der Bane Nor setter sine knutepunkts-leiligheter opp mot eneboliger med 25% tomteutnyttelse.

– Dette er ikke en riktig måte å sette opp et slikt regnestykke. Det som mangler her, er de boligene som går under betegnelsen «småhus», det vil si rekkehus, to- og firemannsboliger, forklarer Jespersen som påpeker at det er nettopp denne typen boliger som det trengs flere av i og rundt byene.

1 av 70 enorme boligprosjekter: Saga terrasse heter dette området ved Jessheim stasjon, som skal inneholde boliger, næring og forretninger. (Illustrasjon: Fosse og Aasen)

– Selv om mange familier nok ønsker seg enebolig, er et rekkehus eller flermannsbolig det beste alternativet til enebolig. Det vil gi dem kvaliteter som en liten hage og ikke minst flere kvadratmeter for pengene enn en leilighet i knutepunktene. Den såkalte sykepleierindeksen forteller oss at vi må ha fokus på prisen pr kvadratmeter og her kommer leiligheter vesentlig dårligere ut enn småhus, fastslår Jespersen.

Ustøtt miljøregnskap

Ifølge Bane Nor, er målet med deres boligprosjekter «å styrke kollektivtrafikken og redusere bilkjøring, noe som sparer folk og naturen for klimagassutslipp. I tillegg er toget energieffektivt og fører ikke til farlige utslipp av svevestøv eller mikroplast, som vi får fra veitrafikken».

– Jeg har ikke hatt tilgang til hele rapporten ennå, men stiller meg spørsmålet om den statlige eiendomsutvikleren Bane Nor har tatt med noen nye forutsetninger med hensyn til elbiler, elbusser, elsykler og etterhvert selvkjørende småbusser som en del av regnestykket sitt. Når vi skal regne bærekraftige transportløsninger, er det mye som har endret seg og som fortsatt vil endre seg de neste årene, kommenterer Jespersen.

Småhus i tre vs leiligheter i betong

Bane Nor hevder at de sparer 1 million tonn CO2 når nye leiligheter oppføres i allerede utbygde sentrumsområder. Dette vil føre til en klimavennlig fortetting, i motsetning til når det bygges i utkanten av byene, der nye hus tar natur og matjord, uttaler Bane Nor.

– Hvis vi sammenligner et helt standard småhus i tre med BRA på 110 m2 som er plass mange barnefamilier ønsker seg, har dette et CO2-utslipp som er minst en firedel så lite som et standard enkelt leilighetsbygg i stål og betong med kun en kjelleretasje, svarer kjededirektøren.

– Dette er ikke en riktig måte å sette opp et slikt regnestykke. Det som mangler her er de boligene som går under betegnelsen «småhus», det vil si rekkehus, to- og firemannsboliger, sier kjededirektør Karl Arne Jespersen. (Foto: Mesterhus)

Han påpeker at høye leilighetsbygg fører til svært store klimagassutslipp fra omfattende grunn- og fundamentarbeider.

– Dette er enda mer omfattende på tidligere utfylte og delvis bebygde områder rundt togstasjoner som i Ski, Moss og Oslo S. Småhus står heller ikke for utslipp fra tiltak som bruk av stålkjernepeler, kalksementpeler, behov for tykkere bunnplater ved pelefundamentering og store kjelleretasjer  til parkering og tekniske installasjoner. Disse har svært mye å si for det totale klimagssutslippet til bygget, avslutter Karl Arne Jespersen.

En kommentar til “Bane Nors betongblokker er ikke mer miljøvennlige enn småhus

 1. Engang sa vi:
  Å syte for sin syke mor !
  Boligutviklere «all over» sørger for at ordtaket ikke mister sin betydning.
  Så kan man vel også si:
  Hva ligger egentlig navnet i BANENORD – og hvordan har de kommet seg til som eiere av store områder ?
  Ofte ved ekspropiasjon for småpenger med formål samfunnsnyttig virksomhet (som jernbane). Noen steder ved overtagelse av okkupert eiendom i 1940-45.
  Eksempler finnes nok på dette også.
  Neste foretak ut som eiendomsutviklere på boligsektoren:
  Ekvinor/Telenord/Statsskog/Orkla/Tine/flere ?
  Man kan nok smile av utviklingen men smilet bør vel henge nedover ?
  A K

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *