«Fjordbyen Lier og Drammen» er bærekraftig byutvikling som dimensjoneres for 20.000 arbeidsplasser og 10.000 boliger, skriver Bane Nor. (Illustrasjon: Link Arkitektur)

– Våre knutepunkter sparer flere millioner tonn CO2

Bane Nord planlegger 70 bolig- og næringsprosjekter, nær togstasjoner, i norske byer og tettsteder. – Det vil spare kommunene for 4,3 millioner tonn CO2 fordelt på transport, natur og matjord, sier det statlige foretaket.

De neste tiårene skal det bygges ut tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser i sentrum av norske byer og tettsteder. Det vil føre til at flere bor og jobber i sentrumsområder og nær en togstasjon, mener en av landets største eiendomsaktører.

Les også: Det er viktig at dere får bygge utenfor knutepunktene (+)

Lister opp kommende knutepunkter

Målet med fortettingen er å styrke kollektivtrafikken og redusere bilkjøring, noe som sparer folk og naturen for klimagassutslipp. I tillegg er toget energieffektivt og fører ikke til farlige utslipp av svevestøv eller mikroplast, som vi får fra veitrafikken, skriver Bane Nor som nå legger frem en liste over sine kommende knutepunkter (se nederst i artikkelen).

– Dette er like viktig i små tettsteder som i storbyen. Poenget er å bygge riktig når det først skal bygges nytt. Våre prosjekter er spredt over store deler av landet og skal bidra til en god, samfunnsnyttig og klimavennlig utvikling, sier Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom.

Flere sentrale leiligheter

Basert på nye utregninger fra Bane NOR Eiendom vil fortetting rundt knutepunkt for kollektivtrafikken ha stor effekt. Når de 70 bolig- og næringsprosjektene står ferdig, vil det gi følgende besparelser for klimaet:

  • 3,3 millioner tonn CO2 mindre, sammenlignet med utbygging i usentrale områder innen samme kommune. Når flere bor ved en sentrumsnær jernbanestasjon, reiser flere kollektivt. I tillegg går og sykler flere til matbutikken og andre forretninger, når de skal hente barna på skolen eller i barnehagen, til restauranter, caféer, og kulturtilbud. Kort sagt: flere dropper bilen på flere turer i hverdagen.
  • En million tonn CO2 mindre på grunn av arealbruk. Det skjer når nye leiligheter kommer i allerede utbygde sentrumsområder. Det fører til en klimavennlig fortetting, i motsetning til når det bygges i utkanten av byene, der nye hus tar natur og matjord. Særlig skog og myr binder og holder på store mengder CO2. Denne klimagassen slippes ut når naturen erstattes av bygninger. Vi har ikke tatt med i regnestykket at nye boliger i ubebygde områder også bringer med seg veier, parkeringsplasser, hager og fellesområder.

Bevarer matproduksjon og artsmangfold

Bane NOR Eiendom skal bidra til at flere reiser kollektivt i hverdagen, ved å drive bærekraftig byutvikling nær togstasjonene. Overskuddet fra jernbanens eiendomsselskap går til staten.

– Vi ønsker å bygge slik at mange mennesker bor, jobber og handler samme sted – nær et knutepunkt for kollektivtrafikk. Da vil flere gå, sykle og reise med tog og buss, istedenfor å kjøre bil, sier Jon-Erik Lunøe, i Bane NOR Eiendom.

Han understreker at flere boliger i allerede utbygde sentrumsområder betyr at vi også sparer matjord og natur, i utkanten av tettstedene.

– Det er viktig at vi har matproduksjon i Norge, og at vi unngår nedbygging av natur for å bevare dyreliv og artsmangfold, sier Lunøe.

Beregningene for arealbruksendringer er basert på Miljødirektoratets metode og følgende forutsetninger:

– Dersom Bane Nors prosjekt ikke bygges, vil tilsvarende antall boliger bygges som eneboliger.
– Bane Nor antar at våre prosjekter er leiligheter med 200% utnyttelse av grunnarealet (tomten).
– Bane Nor antar at eneboliger har 25% utnyttelse av grunnarealet (tomten).
– Disse eneboligene vil bygges på «ikke bebygd areal», altså ta natur eller dyrka mark.
– Miljødirektoratets datagrunnlag gir mulighet for å velge kommune og type areal. Det er her brukt en snittverdi av ulike typer areal som endres (skog, beite og vann/myr).
– Når Bane Nors leiligheter bygges, er effekten at eneboligene ikke bygges.

Byer/Kommuner
Besparelse transport, tonn CO2
Arealendring, tonn CO2
Total besparelse, tonn CO2
Asker 47 200 11 300 58 500
Askim 16 200 4 500 20 700
Bergen 38 200 10 700 48 900
Bærum 14 600 18 400 33 000
Drammen 847 300 280 900 1 128 200
Fredrikstad 4 800 9 900 14 700
Gjøvik 9 100 0 9 100
Halden 114 700 32 100 146 800
Hamar 191 100 53 500 244 600
Holmestrand 1 800 3 700 5 500
Horten 109 100 72 200 181 300
Jessheim 21 000 30 000 51 000
Kongsvinger 47 800 13 400 61 200
Kristiansand 132 300 0 132 300
Kristiansund 45 700 5 900 51 600
Lillehammer 19 100 5 400 24 500
Lillestrøm 95 500 26 800 122 300
Moss 45 500 30 100 75 600
Mysen 900 0 900
Nes 1 800 3 700 5 500
Nordre Follo 10 500 6 700 17 200
Oslo 680 100 187 800 867 900
Porsgrunn 138 200 29 500 167 700
Ski 191 100 53 500 244 600
Skien 32 800 23 600 56 400
Stavanger 239 100 49 700 288 800
Steinkjer 52 900 0 52 900
Trondheim 58 400 57 900 116 300
Ullensaker 3 600 7 500 11 100
Vikersund 7 200 15 000 22 200
Voss 56 200 0 56 200
Totalsum 3 273 800 1 043 700 4 317 500

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *