Regjeringen må sette inn tidenes satsing på energisparing

Mens regjeringen forbereder strømstøtteordninger til private og bedrifter, oppfordrer flere at det etableres mer varige energisparetiltak.

Naturvernforbundet og Grønn Byggallianse er to som nå sender sterke oppfordringer til regjeringen om å sette inn energisparetiltak for å dempe energikrisa.

– Satsing på energieffektivisering og energisparing er den raskeste, billigste, minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å bidra til løsninger på energikrisen på, konstaterer Naturvernforbundet.

Skandaløst lite energieffektivisering

– Det er en skandale at det ikke tidligere er gjort mer for energieffektivisering, men nå har regjeringen tidenes mulighet til å få til store endringer, skriver leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet i et brev til statsministeren, finansministeren og flere  komiteer på stortinget.

Les også: Er det noen gang besøkelsestid, så er det nå

Naturvernforbundets forslag

Naturvernforbundets egne nettsider presenterer forslagene i kortform:
Endring av mandatet til Enova slik at energieffektivisering prioriteres.
Flere og sterkere virkemidler for strømsparing i boliger.
Gratis energirådgivning til husholdninger.
Økt støtte fra Enova til flere energitiltak.
Ny Husbanken-garanti for bankers enøk-lån.
Innføring av «Minimum Energy Performance Standards» (MEPS), EUs system for å sikre at bygg med størst potensial for energisparing gjennomfører tiltak.
Fjerne søknadsplikt eller gebyr for energioppgradering av bygningskropp.
Nye, målrettede støtteordninger for næringsbygg, offentlige bygg og landbruk.
Krav om energioppfølgingssystemer for alle bygg som bruker over 100 000 kWh.
Krav til industrien i utslippstillatelsene om ny teknologi som reduserer klimagassutslippene og fører til økt energieffektivisering, inkludert krav til utnyttelse av spillvarme og tetting av lekkasjer.
Utforming av strømstøtte så incentivene for energisparing ikke svekkes.

 

Større kraftpotensial i energisparing

Daglig leder Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse. (Foto: F. S. Feldberg)

Grønn Byggallianse er inne på det samme i en pressemelding:
– Vi har flere ganger understreket at den billigste og minst konfliktfrie kilowatten er den du ikke bruker. Potensialet for redusert energibruk er like stort som samlet installert vindkraftproduksjon i Norge i 2022.

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har som innspill til statsbudsjettet 2023 foreslått at Enova gjeninnfører en støtteordning for energieffektivisering av eksisterende bygg.
– Det er bedre å bruke offentlige midler til varige løsninger for energisparing og økt lokal kraftproduksjon enn kortsiktig strømstøtte. Det vil bedre kraftbalansen, bidra til å dempe prispresset og hjelpe byggeiere og leietakere til å møte trolig varige økte energipriser, påpeker Byggalliansen.

MDG: Regjeringens sjansespill

– Det eneste som monner nå på kort sikt, er en skikkelig satsing på alternativ oppvarming, solenergi og energisparing, skriver også Einar Wilhelmsen, energipolitisk taslperson i MDG i et innlegg i Aftenposten.
– Det vil verne forbrukerne, avlaste vannmagasinene, styrke energisikkerheten og være solidarisk i en tid der energi brukes som våpen. Regjeringen driver et farlig sjansespill når de gambler på at krigen snart går over og at «alt blir bra».

En kommentar til “Regjeringen må sette inn tidenes satsing på energisparing

  1. Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en veiledning for søknadsplikt for tiltak i eksisterende bygg:
    – Man kan bytte all kledning på huset uten søknad
    – Man må søke om tillatelse hvis man vil legge inn litt isolasjon bak den nye kledningen rundt huset.

    Med andre ord motarbeider / hever myndighetene terskelen for å etterisolere.

    Trist.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.