Ny regjering må prioritere energisparing i boliger

Byggmesterforbundet og 20 andre organisasjoner går sammen om at den nye regjeringen må sette inn større innsats for energieffektivisering.

 – Vi ber partiene støtte husholdninger som denne vinteren sliter med å betale strømregningen. Støtten bør innrettes slik at også langsiktige energi- og klimapolitiske mål ivaretas. Økt satsing på energieffektivisering og lokal energiproduksjon vil gjøre folk mindre sårbare for svingninger i strømprisen, skriver de 21 organisasjonene i innspillet til den rødgrønne regjeringsplattformen.

 

Håper på kickstart

­– Nå kan den nye regjeringen kickstarte en etterlengtet opptrapping av satsingen på dette området med nye og forbedrede virkemidler. I tillegg må støtteordninger innrettes slik at også husholdninger med svak økonomi har tilgang på dem, og vi foreslår at Husbanken her får en rolle, skriver organisasjonene som omfatter miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner.

 

Foreslår strømsparepakke

De foreslår en rekke tiltak i en strømsparepakke: En milliard i støtte årlig til energieffektivisering og lokal energiproduksjon i boliger og bygg, spissede støtteordninger mot borettslag og sameier, sårbare grupper må hjelpes med å gjennomføre enøktiltak eksempelvis gjennom Husbanken og at kommuner må tilby gratis energirådgivning.

Organisasjonene argumenterer for at energieffektivisering av boliger og bygg er en viktig del av løsningen av klima- og naturkrisen fordi den kan gjennomføres uten naturinngrep samtidig som den skaper økt klimaengasjement hos eiere og brukere.

 

Enova og andre virkemidler

Regjeringsplattformen bør inneholde en plan for hvordan man med Enova og nye konkrete virkemidler skal realisere minimum 10 TWh energisparing i bygg innen 2030 fra dagens nivå på 80 TWh. Minst 5 TWh må realiseres i denne stortingsperioden 2021–2025.

Videre bør det være en nedtrappingsplan for vesentlig redusert energibruk i bygg til 2050, og en langsiktig strategi for rehabilitering og energieffektivisering av bygg, i samsvar med krav i EUs energibruksdirektiver, skriver organisasjonene.

 

Dette er brevskriverne:

Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Zero, Greenpeace Norge, Framtiden i våre hender, Bellona, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Huseierne, BNL, NELFO, EL og IT forbundet, NITO, Norsk Varmepumpeforening, Byggevareindustriens Forening, Byggmesterforbundet, Elektroforeningen, Maskinentreprenørene, Rørentreprenørene, VKE, Norske Trevarer, Norsk Solenergiforening.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *