Blir det noen gang besøkelsestid, så er det nå

For en gladmelding fra energileverandøren, bare 127,99 per kWh!

Forleden dag fikk vi det som ble framstilt som en gladmelding fra energileverandøren: Strømprisen er redusert til 127,99 øre/kWh fra 1. november. Det var virkelig vanskelig å sende jubelen i taket. Det er bare litt over ett år siden den samme leverandøren sendte det som også ble sagt å være en gladmelding, men med den store forskjellen at strømprisen da var 29,99 øre, nøyaktig 98 øre lavere. Per kWh!

Senket elavgift er ingen varig løsning

Vi kan ikke håpe på stor bedring i prisene framover heller, skal vi tro ekspertene. Regjeringen som sier det er «vanlige folks tur», lover riktignok en lettelse i avgiftene for å hjelpe folk ut av det uføret de høye prisene setter dem i. Det er selvsagt bra og det er nødvendig. Men det er ikke en god og varig løsning.

 

Boligeierne trenger bedre isolering

Det som derimot tusenvis av huseiere bør satse på fordi det får effekt på framtidige strømregninger, er energisparetiltak på huset. Når de har gjort det enkleste, som å slå av lyset i rom som ikke brukes, dempe varmen noen hakk, lufte kort og effektivt, må de se til mer omfattende tiltak. Det kan dreie seg om etterisolering av tak og vegger, nye vinduer og dører. Men mange synes visst det er vanskelig å se hvordan de kan få det til. De vet ikke hva de kan gjøre, og i hvilken rekkefølge tiltak bør settes inn for å gi størst effekt og om det er støtte eller tilskudd og hente til investeringene.

 

Køer hos rådgiverne

De høye strømprisene har likevel gjort at boligeiere begynner å røre på seg, som vi viser i  «Strømprisene setter boligeiere i rådgiverkø».

Nå opplever energirådgivere et kraftig påtrykk fra huseiere som vil ha hjelp med å finne ut hva de kan gjøre og hvordan det kan løses.

Her har gode håndverkere en viktig rolle å spille. For vanlige folk vil de være en

helt nødvendig rådgiver og konsulent, og i månedene som kommer, bør de kjenne sin besøkelsestid.

 

Enova har en annen rolle

Med Enova som framskutt ledd, har selvsagt myndighetene også en vesentlig rolle å spille i finansiering av det som i mange tilfeller vil være kostnadskrevende tiltak. Men som påpekt før, den rollen skal visst ikke Enova spille. Den overlates til boligeierne selv.

Lederartikkel fra Byggmesteren nr 10 2021

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.