Én milliard i støtte til energitiltak i husholdningene vil gi om lag 0,5 TWh frigjort kraft årlig, og 5 TWh over en 10-års periode. (Illustrasjonsfoto: Dansk Byggeri)

– Ikke glem de ekte energitiltakene i statsbudsjettet

Byggmesterforbundet er en av 27 organisasjoner som nå ber regjeringen bevilge en milliard kroner i statsbudsjettet til å støtte velprøvde energitiltak i hus, borettslag og sameier.

– Strømkrisa vi står i nå skyldes mangel på strøm. Da må vi huske at en viktig del av løsningen er energieffektivisering av eksisterende bygg. I over ti år har vi visst at man kan spare minst 10 TWh med rettede energitiltak – problemet er at disse tiltakene ikke blir realisert. Nå er tiden inne for å bruke litt midler slik at vi kan spare mye, sier politisk leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

Les også: Strømprisene setter boligeiere i rådgiverkø (+)

Felles opprop om energitiltak

I brevet fra Byggmesterforbundet og andre ber man om varige tiltak som kan redusere energibruk i hele landet.

– Vi ber regjeringen i statsbudsjettet for 2023 bevilge 1 milliard kroner til å støtte velprøvde og modne energitiltak i husholdninger, og herunder borettslag og sameier. I tillegg ber vi om egne målrettede ordninger for energitiltak i næringsbygg, kommuner og landbruk, heter det i brevet fra 27 miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner

Økonomisk støtte bør kombineres med gunstige klimalån fra Husbanken og rådgivning til husholdningene for at ordningene skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av inntekt.

Organisasjonene viser til at dette er lavt hengende frukt for regjeringen:

– Offentlig støtte vil normalt utløse privat kapital i størrelsesorden 1 til 4. Det vil si at én milliard kroner i støtte utløser om lag 4 milliarder kroner i private investeringer. Én milliard i støtte til energitiltak i husholdningene vil da også gi om lag 0,5 TWh frigjort kraft årlig, og 5 TWh over en 10-års periode, heter det i brevet.

Gammelt mål om 10 TWh energisparing

Siden Stortingets energimelding i 2016 har det vært et uttalt mål om at Norge skal spare minst 10 TWh i bygg. Potensialet er bekreftet av NVE og andre, men tiltakene siden har vært for små. Lange utredninger og uprøvd teknologi løser ikke strømkrisen i år eller neste år.

– I denne situasjonen kan trinnvise energitiltak i eksisterende bygg bidra til å unngå et kraftunderskudd, i tillegg til at husholdningene og andre blir mindre sårbare mot høye strømpriser, skriver organisasjonene i fellesbrevet.

Ifølge Statnett sine prognoser kan det norske kraftoverskuddet være spist opp i løpet av 2026, og Sør-Norge kan få kraftunderskudd. Et kraftunderskudd vil få negative konsekvenser for husholdninger, landbruk, kommuner og næringsliv.

Statssekretær Amund Vik (Ap)i Olje- og energidepartementet sier til NRK at Norge må produsere mer kraft og spare mer.

– Regjeringen arbeider nå med en plan for å redusere energibruken i bygninger med 10 Twh innen 2030, sier Vik.

 

Organisasjonene bak brevet om energitiltak er:

Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet
Simon Balsnes, 1. nestleder, Natur og Ungdom
Jon Evang, fagansvarlig energi, Zero
Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender
Frode Pleym, leder, Greenpeace Norge
Christian Eriksen, fagsjef, Bellona
Karoline Andaur, generalsekretær WWF Verdens naturfond
Bård Folke Fredriksen, adm. dir, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Morten Andreas Meyer, generalsekretær, Huseierne
Tone Tellevik Dahl, adm.dir., Norsk Eiendom
Daniel K. Siraj, konsernsjef, OBOS
Jørgen Leegaard, dir. samfunnspolitikk, Byggenæringens Landsforening (BNL) Tore Strandskog, dir. næringspolitikk, Nelfo, en landsforening i NHO
Jan Olav Andersen, forbundsleder, El og IT Forbundet
Trond Markussen, president, Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO)
Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder, Norsk Varmepumpeforening
Jøns Sjøgren, adm.dir., Byggevareindustriens Forening
Frank Jaegtnes, adm.dir., Elektroforeningen
Thor Lexow, adm.dir., VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
Marianne W. Røiseland, adm.dir., Rørentreprenørene Norge
Frank Ivar Andersen, leder politisk avdeling, Byggmesterforbundet
Trine Kopstad Berentsen, CEO, Solenergiklyngen
Hilde Widerøe Wibe, daglig leder, Norske Trevarer
Einar Østhassel, fagsjef brønn- og spesialboring, Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
Vigdis Sværen, daglig leder, Integra bransjeforening for automatisering og digitalisering
Jarle Sørås, styreleder, Norsk solenergiforening Ragnhild Bjelland-Hanley, seniorrådgiver, Norges Vel

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *