Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

«Enøksatsingen» i budsjettet er bare tomme ord

Regjeringen hevder selv at den øker tilskuddene til energieffektivisering i statsbudsjettet, men det viser seg å være tomme ord.

I en av pressemeldingene om budsjettet, skriver regjeringen at den«vil øke tilskuddene til energieffektivisering i boliger, næringsbygg og offentlige bygg i 2023».

Det blir tydelig imøtegått av energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne og administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL

Mindre i støtte, ikke mer

– I realiteten blir det mindre støtte til energieffektivisering i budsjettet, ikke mer, kommenterer Ørstavik Öberg i Huseierne.

Hun viser til at Enovas ramme til husholdningene allerede er 1,3 milliarder kroner etter stortingets påplussing med 100 millioner kroner i fjor. Så med statsbudsjettets 1,1 milliarder, ser det ut til at rammen er krympet, mens det pakkes inn som en «gladnyhet til landets husholdninger»!

Les hele kommentaren: Om ikke nå: Når skal vi ta Enøk på alvor?

­Burde vært 1 årlig milliard

– Regjeringen burde brukt 1 milliard hvert år, ikke 1,1 milliarder fordelt på fire år, mener Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

– Med en årlig milliard til energieffektivisering ville regjeringen hatt mulighet til å nå sitt eget mål om å spare 10 TWh i bygg innen 2030. Da ville også husholdningene blitt varig vernet mot høye strømpriser, og vi hadde fått reduksjon i energiforbruket og unngått mangel på kraft og fremtidige strømkriser. Stortinget får et stort ansvar for å gjøre dette bedre, sier NBBL-direktøren.

 

Det er kommunene som får støtten

I budsjettet foreslås det at Husbanken skal få 200 millioner fra Enova av midler som er øremerket husholdninger, og at dette skal gå til energioppgradering i kommunale boliger.

– Dermed får kommunene den støtten som burde gått til alle husholdninger, for det er bare kommunene som kan søke denne støtten og gjennomføre tiltak, ikke vanlige husstander og beboere, påpeker Fredriksen og Ørstavik Öberg.

 

«1 milliard er lite»

– Samtidig som det settes av 44 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene, bevilges det bare i underkant av en milliard til energitiltak til boliger. Regjeringen har i forkant av fremleggelsen av statsbudsjettet varslet satsing på energieffektivisering av boliger, men innfrir ikke de forventningene som er skapt, kommenterer også Byggmesterforbundet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *