Elever fra klassene 2BYA, 2BYB og 2BYC ser frem til to lærerike år i bedrift. (Foto: Byggmesteren)

Lokal læreplassgaranti motiverer byggfagelevene på Nesbru

Rekruttering: Flere unge satser på byggfagene i Asker når Nesbru skole har lærlingekoordinator og læreplassgaranti via Opplæringskontoret for tømrerfaget, Lærling Øst og Murmesternes forening.

Nesbru skole fornyet i dag sin samarbeidsavtale om læreplassgarantier for sine tre VG2 klasser. Garantien gjelder for elever som består, oppfyller karakterkrav og har lavt fravær i begge skoleår.

– I våres fikk alle VG2-elever læreplass hos bedrifter. Det er sånt som gjør inntrykk på ungdommen slik at de søker seg hit. Da er det klart at vi gjerne forlenger samarbeidsavtalen med Opplæringskontoret for tømrerfaget, Lærling Øst og Murmesternes forening, sier byggfaglærer Jan Eirik Trudvang ved Nesbru skole.

Skedsmo videregående skole har også fått en slik garanti i år.

Viktig signal til ungdom

Byggfaglærer Trudvang ser lyst på søkertallene til byggfag i Asker, noe rektor Brynhild Idland også gjør.

– I år fullførte alle 35 VG2-elever og 27 gikk ut i læra, mens resten tar et påbyggingsår. Det er en glede å se at elevene går ut i arbeidslivet og akkurat sånn vi vil ha det, sier rektor Idland.

– Vi ser en positiv effekt av avtalen om læreplassgaranti og den er motiverende for elevene, sier rektor Brynhild Idland ved Nesbru videregående skole i Asker. (Foto: Byggmesteren)

I auditoriumet på Nesbru får byggfagklassene en kort orientering om hva som skal skje. Mange gleder seg allerede til å komme ut, lære og tjene penger. Opplæringskontorene svarer på spørsmål om lønn, hva slags oppgaver man får i en fagprøve og hva en lærling gjør om han eller hun forsover seg. Så signerer skole og opplæringskontorer på avtalen.

Signerer ny læreplassgaranti: Opplæringsleder Lars Eikemo-Rolfsen fra Murmesternes forening, byggfaglærer Jan Eirik Trudvang og rektor Brynhild Idland fra Nesbru skole, Ronny Graskopf fra Lærling Øst. Daglig leder Harald Hansen i Opplæringskontoret for tømrerfaget deltok ikke fysisk på møtet, men har også inngått avtalen. (Foto: Byggmesteren)

– Det aller viktigste for at du skal lykkes er at du vil lære og viser det. Vær motivert fra du kommer om morgenen til du er ferdig, råder byggfaglærer Jan Eirik Trudvang.

Lærlingkoordinator stiller krav

Læreplassgarantien fra opplæringskontorene gjelder bare når elevene består, får karakteren 3 eller høyere i programfagene, og ikke har mer enn 10 dager fravær hvert skoleår.

– Ja det er fint med læreplassgaranti, men det stilles også krav til dere, sier Trudvang til elevene. Så legger han til at dette skal både elever og foresatte få høre mer om i morgen – på semesterets foreldremøte.

Ved siden av å være kontaktlærer, har Trudvang en 20 prosents stilling hvor han sørger for at alle og hver enkelt elev kommer ut i rett bedrift. Han er en av landets få lærlingkoordinatorer og lønnes som det av skolen – ikke skoleier Viken fylkeskommune.

– Med en lærlingkoordinator blir det enklere for elev, skole og bedrift å lykkes med læreplasser, sier byggfaglærer og lærlingkoordinator Jan Eirik Trudvang. (Foto: Byggmesteren)

Rektor Idland anbefaler ordningen med lærlingkoordinator til andre skoler:

– Skolen må jobbe for å finne læreplasser og ha et godt samarbeid med lærebedriftene. Det ivaretar vi godt med en lærlingkoordinator, sier Idland.

Trudvang håper at både Viken og andre fylkeskommuner satser på ordningene med læreplassgaranti og lærlingkoordinator.

– Vi har mange systemer i norsk skole, men de erstatter ikke relasjoner og dialog. Skolen, elevene og lærebedriftene trenger en kontaktperson som kjenner alle parter godt. Disse sørger for at elev og bedrift jobber godt sammen, mens læreplassgarantien sørger for oppmerksomhet og flere søkere. Satser skoleeierne på disse tiltakene kan vi få flere søkere, flere fornøyde lærebedrifter og færre frafall, sier byggfaglærer og lærlingkoordinator Jan Eirik Trudvang ved Nesbru skole.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.