Ny samarbeidsavtale ble signert av (f.v) Ronny Graskopf for Lærling Øst, Knut Asper for Murmesterens forening Oslo, fylkesdirektør John Arve Eide, Harald Hansen for Opplæringskontoret for tømrerfaget og Birger Knutsen for Malermesternes opplæringskontor.

Ny læreplassgaranti i Akershus

Rekruttering: Opplæringskontorene i bygg- og anleggsteknikk og Akershus fylkeskommune styrker læreplassgarantien for alle elever som er kvalifisert til å få en læreplass.

– Vi ønsker å bidra med alt vi kan for å øke rekrutteringen, sier John Arve Eide som er fylkesdirektør for videregående opplæring og har fagbrev i tømrerfaget.

Les også: En milepæl i yrkesopplæringen og Akershus vil løfte yrkesfagene

Den nye avtalen er et ledd i arbeidet med samfunnskontrakten og yrkesfagløftet i Akershus fylke.

Gir mer forutsigbart opplæringsløp

– Samarbeidsprosjektet vil gi elever som søker yrkesfag et mer forutsigbart utdanningsløp og gi bedre oppfølging i overgangen mellom skole og læretid, sier Eide.

Samarbeidsavtalen inngås mellom Akershus fylkeskommune som skoleeier og fem opplæringskontorer innen bygg- og anleggsteknikk: Murmesternes forening Oslo (opplæringskontor for murfaget i Oslo og Akershus), Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus, Lærling Øst, BYGGOPP (Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk) og Malermesternes opplæringskontor (MOKO)

Akershus fylke som skoleeier deltar i prosjektet med sine skoler med byggfag avdeling og lærlingekoordinatorer ved Eidsvoll, Skedsmo, Nesbru og Vestby videregående skoler.

Vil gjøre alt vi kan

I 2016 fikk Akershus en økning i søkertallet. Læreplassgarantien gjorde et godt inntrykk på foreldre og var et viktig argument i rekrutteringen.

– Ja vi hadde en liten økning, bekrefter fylkesdirektør Eide som påpeker at dette tar tid.

– Dette krever langsiktig jobbing der vi kanske ikke ser rask effekt, men nå skal omdømmet til byggfagene bygges opp igjen på en grundig måte.

– At byggebransjen ønsker ungdommen velkommen og garanterer dem en plass, øker rekrutteringen på sikt, sier John Arve Eide.

Nå er det viktig at ungdommene, vennene deres og familiene opplever en systematisk og god oppfølging på byggfagene. Da snakkes fagene opp og frem.

– Elevene er våre viktigste ambassadører. Her gjelder det å bare holde på og skrive nye avtaler i årene fremover. Vi som skoleier ønsker å bidra med alt vi kan for å øke rekrutteringen, sier fylkesdirektør John Arve Eide.

 

Garanti gir trygghet

Lærlingekoordinator og byggfaglærer ved Nesbru skole, Jan Trudvang synes det er bra at avtalen om læreplassgaranti fornyes.

– Garantien gir en trygghet, og så er det opp til elevene å klare kriteriene som stilles. Garantien er en god motivasjon for alle som vil stille opp og gjøre det som forventes, sier faglæreren til Byggmesteren.

– Nå som opplæringskontorene garanterer læreplass, så kan vi gjenta det oftere og høyere i rekrutteringen vår, sier Trudvang.

Nesbru videregående har på få år klart å snu søkertallene til byggfagene og Trudvang trives med nye og mer krevende kull.

–  Ungdom som søker til byggfag på Nesbru er hakket mer seriøse nå. De er mer målstyrte og vil bli fagarbeidere. De to siste årene er interessen for tømrerfaget og de andre byggfagene blitt større. Den viktige kontakten med lærebedriftene i lokalområdet blir stadig bedre. Alle som vil det og står på får plass i en bedrift og blir læring. Det er mottoet vi jobber etter, sier Jan Trudvang.

– Alle på Nesbru er veldig fornøyd med at flere aktører nå støtter opp om byggfagene, konkluderer byggfaglæreren.

Fakta om læreplassgarantien:

For å kvalifisere til læreplassgaranti må elevene oppfylle følgende kriterier:

  1. Maksimalt 10 dager fravær inklusivt timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og Vg2).
  2. Alle fagene må være bestått
  3. I programfagene skal man ha oppnådd karakteren 3 eller høyere
  4. Gjennomført deler av yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker på Vg2
  5. Vise motivasjon og interesse for faget ved et intervju mot slutten av VG2, og være aktiv søker til læreplass

Søknadsfristen for å søke skoleplass er 1. mars. I noen tilfeller er fristen 1. februar.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *