Fra v. daglig leder Arvid Søgaard i opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo, opplæringsleder Erik Sørum fra Byggopp, direktør Knut Asper i Murmesternes forening, fylkesdirektør John Arve Eide i Akershus fylkeskommune og daglig leder Ronny Graskopf i Lærling Øst.

En milepæl i yrkesopplæringen

Rekruttering: Idag undertegnet opplæringskontorene og Akershus fylkeskommune en historisk avtale om læreplassgaranti til alle kvalifiserte elever.

– Vi er rimelig sikre på at vi skal klare å oppfylle kravene som ligger i garantien vi har avtalt i dag, sa Arvid Søgaard, daglig leder for opplæringskontoret for Tømrerfaget i Oslo og Akershus.

Les også: Akershus vil løfte yrkesfagene

Historisk avtale

Garantiavtalen er en videreføring av et samarbeidsprosjekt som har pågått i 2015 mellom fire opplæringskontorer innen bygg- og anleggsteknikk og Akershus fylkeskommune.

Murmesternes forening Oslo, Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus og Lærling Øst gir i den nye avtalen læreplassgaranti til elever som er kvalifisert til å få en læreplass.

Fylkesdirektør for videregående opplæring John Arve Eide roste bransjen for å vise ansvar.
Fylkesdirektør for videregående opplæring John Arve Eide roste bransjen for å vise ansvar.

– Avtalen i dag er et godt eksempel på at vi må jobbe sammen på andre måter. Denne avtalen er viktig, langt utover akkurat dette fagområdet. Den bør være et eksempel til etterfølgelse. Dette er resultatet av praktisk og godt arbeid der partene har satt seg sammen og blitt enige. Når denne avtalen får effekt, så bør andre bransjer også se til dette og følge etter, sa fylkesdirektøren.

Garanti til rett tid

Akershus fylkeskommune som skoleeier deltar i prosjektet med Eidsvoll, Skedsmo, Nesbru og Vestby videregående skoler.

Rekrutteringen til yrkesfagene har bedret seg på noen av skolene, men Eide mener at det å tilby sikre læreplasser vil gi rekrutteringen et løft:

– Nettopp nå er det viktig at utdanningssida i dette samarbeidet holdes i hevd. Det er utvikling av kompetanse vi skal leve av i framtida. Det er ikke lenge siden vi fikk rapporten til Ludvigsen-utvalget, vi rydder i yrkesfagene der vi gjennomgår alle systemene og det er nå en stor bevegelse i arbeidsmarkedet, forklarte Eide.

Hvis og når flere unge søker seg til yrkesfagene kan ikke skoleeieren Akershus være passiv.

– Da kan vi ikke sitte og si at vi ikke er sikre på om dere får læreplass, sa fylkesdirektøren.

– «At dere kan få to år på skole – mer enn det vet vi ikke»… Som fylkeskommune kan vi ikke sitte stille og se på det. Vi må forankre en avtale. Dette er også et eksempel på at opplæringskontorene og bransjen tar dette ansvaret på samme måte. Det er veldig gledelig og all honnør til bransjen, sa Eide til Byggmesteren.

 

Flere og bedre norske fagarbeidere

– Vi ønsker å ta ungdom på alvor og mener at ungdom som satser på byggenæringen, de skal vi også satse på. Vi trenger gode fagarbeidere om vi skal bygge gode bygg under norske forhold i framtida, forklarte Arvid Søgaard.

– Får vi motiverte ungdommer, så får vi også gode fagarbeidere. Gode elever blir gode lærlinger. En annen viktig ting i dette samarbeidet er våre venner lærlingkoordinatorene. De setter vi veldig stor pris på og de gjør en kjempejobb for oss ved å skape en god dialog mellom skole, elever og bransjen, sa Søgaard.

- Sammen med lærlingkoordinatorene og skolene skal vi klare å løse dette. Får vi flere og bedre lærlinger med denne avtalen, så oppfyller vi et viktig krav som næringen etterspør, sa Arvid Søgaard.
– Sammen med lærlingkoordinatorene og skolene skal vi klare å løse dette. Får vi flere og bedre lærlinger med denne avtalen, så oppfyller vi et viktig krav som næringen etterspør, sa Arvid Søgaard.

– Nå er vår største utfordring å skaffe nok lærebedrifter og lære dem opp til å ta imot unge mennesker som skal bli fagarbeidere – ikke bare produksjonsarbeidere, konkluderte Arvid Søgaard før han undertegnet avtalen.

Lærlingkoordinatorer for bygg

– Jeg vil absolutt si at dette er en historisk avtale. Og det er en avtale til etterfølgelse for andre fylker, sa daglig leder for Lærling Øst, Ronny Graskopf.

– For meg som representerer tak- og membrantekkefaget så er avtalen viktig for å få lærlinger inn. Vi har kanskje ti til femten ledige læreplasser på Østlandet hvert år og sliter med å få gode lærlinger til dem. Så her er det få, men gode læreplasser, fortalte Graskopf.

– Vi trenger rekruttering og da er dette et kjempemiddel i å rekruttere og ikke minst dette med lærlingkoordinatorer: Å få en kontaktperson på skolen som vi kan forholde oss til og skape et godt samarbeid med, er kjempeviktig for bedriftene og opplæringskontorene.

– Nå er det andre som har lærlingkoordinatorer, men ingen andre som har dette bare for bygg. Det er spesielt og veldig positivt. Slik jeg har opplevd dette det siste året, så synliggjør dette også behovet for å ha egne lærlingkoordinatorer for byggenæringen – for den er stor, avsluttet Ronny Graskopf.

 

 

En kommentar til “En milepæl i yrkesopplæringen

  1. Denne retningen for opplæring, med fokus på motivasjon, krav og forventninger i yrkeslivet, vil forhåpentlig skape gode lærlinger som innehar faglig kvalifikasjoner når de skal ut i praksis/ bedrift.
    Forhåpentlig vil avtalen bidra med å snu den nedadgående kurven, for rekrutering av kvalifisert arbeidskraft til byggfaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *