Akershus vil ha flere søkere til yrkesfag, som disse karene ved Nesbru VGS. (Foto: Christopher Kunøe)

Akershus vil løfte yrkesfagene

Rekruttering: Akershus fylkeskommune har vedtatt en fremoverlent strategiplan for å øke rekrutteringen og løfte kvaliteten på yrkesfagene som tilbys i fylket.

For en uke siden ble Strategiplan yrkesfagløftet (pdf) vedtatt i Fylkestinget.

Du kan se vedtaket og diskusjonen rundt planen på webTV her.

Arbeidslivets behov

Rapporten er en omfattende statusrapport for yrkesfagenes stilling og status i Akershus. For Byggmesterens lesere vil særlig fokuset på «arbeidslivets behov» være positivt:

Fylkeskommunen skriver at det er innført en rekke frafallsforebyggende tiltak både nasjonalt og fylkeskommunalt, og frafallet i videregående opplæring i Akershus er i de siste årene redusert.

Men samarbeidet med næringslivet må utvides.

– Hvis vi skal få flere fagarbeidere er det ikke tilstrekkelig å få flere til å velge yrkesfag. Elevene på yrkesfag må også ønske å gå ut i lære, og det må være læreplasser til dem, skriver John Arve Eide,
fylkesdirektør for videregående opplæring.

– I dag velger de fleste elever på yrkesfag bort læreplass og går i stedet påbygg til studiekompetanse eller andre studiekompetansegivende løp. Kun 25 prosent av elevene på yrkesfaglig Vg2 begynner i lære. Av søkerne med ungdomsrett er det ca. 1/5 som ikke får læreplass innen utgangen av året. Av alle søkerne til læreplass er det ca. 1/3 som ikke får læreplass, oppsummerer Eide.

– Yrkesfagløftet dreier seg ikke bare om opplæring i bedrift. Lærebedriftene gjør en god jobb, og av de elevene som får læreplass, består de fleste fag- eller svenneprøven. Andelen som fullfører og består opplæring i skole i Akershus er nå på sitt høyeste siden innføringen av Reform 94. Likevel har ikke dette ført til flere fagarbeidere. Derfor skal vi stille tydelige krav til at elevene, lærlingene og lærekandidatene våre får en arbeidslivsrelevant og praksisrettet opplæring i et godt læringsmiljø, slik at flere ønsker å fullføre med fag- eller svennebrev, skriver Eide i rapporten.

 

De viktigste tiltakene

Formålet med yrkesfagløftet i Akershus er å øke antall fagarbeidere dimensjonert etter arbeidslivets behov for kompetanse. Den vedtatte strategiplanen har definert flere mål som fylkeskommunen skal arbeide mot framover:

Øke interessen for yrkesfag hos elevene i Akershus

– Elevene i ungdomsskolen får praktisk og realistisk erfaring med yrkesfag før de søker seg til videregående opplæring.
– Foresatte til ungdomsskoleelever i Akershus har kunnskap om og interesse for yrkesfag.
– Elever og foresatte i ungdomsskolen kjenner til etter- og videreutdanningsmulighetene med fag- og svennebrev.

Øke andelen elever som søker yrkesfaglige utdanningsprogram som leder til yrker som arbeidslivet har behov for

– Arbeidslivets parter har økt innflytelse på dimensjoneringen av opplæringstilbudet i Akershus.
– Flere yrkesfaglærere med relevant kompetanse er rekruttert og ansatt i
undervisningsstillinger.
– Øke andelen elever på yrkesfaglig Vg2 som har overgang til læreplass
– Flere elever på yrkesfaglig Vg2 søker læreplass.
– Flere jenter søker yrkesfag og lære, og det blir en jevnere kjønnsfordeling innen de ulike lærefagene.

 Alle som har fullført og bestått yrkesfaglig Vg2 i et fag som arbeidslivet har behov for får læreplass

– Offentlig sektor og næringslivet oppretter flere læreplasser innenfor bransjer hvor det er 
behov for flere fagarbeidere.
– Flere elever med behov for et grunnkompetanseløp går inn i lærekandidatordningen.
– Sikre en helhet i det 13-årige opplæringsløpet.

Samhandlingen mellom lærere, instruktører, faglig ledere, elever og lærlinger styrkes

– Opplæring i skole gir elevene nødvendig kompetanse for overgang til læretid.
– Lærebedriftene har gode planer for opplæringen og bruker disse aktivt.
– Lærlingene vet tidlig i læretida hva som forventes på fag- ellever svenneprøven.
– Alle yrkesfaglærerne har oppdatert fagkompetanse.
– Alle instruktører og faglige ledere har deltatt kurs som bedrer deres veiledningskompetanse.
 k
k
k

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *