Harald Hansen fra OFT, Knut Asper for Murmesterne, Ronny Graskopf ved Lærling Øst og Jan Trudvang for Nesbru VGS underskrev den nye avtalen. (Foto: Pål Fosheim Brandsborg)

– Hver skole burde ha en lærlingkoordinator

Opplæringskontorene stiller med egen læreplassgaranti og Nesbru betaler selv for å beholde sin lærlingkoordinator når Viken fylkeskommune avslutter de viktige ordningene som har sikret læreplass for mange byggfagelever.

Opplæringskontoret for tømrerfaget, Lærling Øst og Murmesternes forening stiller nå med læreplassgaranti med kriterier som må oppfylles av elevene, mens Nesbru VGS selv betaler for en 20 prosent stilling til lærlingekoordinator i en ny og lokal samarbeidsavtale.

Les også: Motek kurser gjerne byggfagelevene

Ny skoleier stoppet ordningene

Tidligere hadde Akershus fylkeskommune en samarbeidsavtale med opplæringskontorer om læreplassgaranti for alle byggfagelever i fylkeskommunen. Dette innebar blant annet ressurser til lærlingekoordinatorer på de fire skolene Nesbru, Eidsvoll, Skedsmo og Vestby.

Lærlingekoordinatorene har samarbeidet med bedriftene i lokalområdet og opplæringskontorer i forbindelse med utplassering av elever for praksis i YFF (som er en viktig forløper før lærlingansettelse – der bedriftene får sett an elevene).

Mange elever har fått sin viktige læreplass på grunn av ordningen og lærlingskoordinatorene har også jobbet for å øke rekrutteringen til flere lærefag innen utdanningsprogrammet. (Foto: Byggmesteren)

1. januar 2020 opphørte avtalen om læreplassgaranti fordi Akershus fylkeskommune gikk over til Viken fylkeskommune. Stillinger som lærlingekoordinatorer på de fire skolene varte kun frem til våren 2020 og nye Viken fylkeskommune har signalisert at de ikke er interessert i å bruke ressurser til lærlingekoordinator på skolene.

Alle skoler burde ha lærlingskoordinator

– Det var egentlig meningen at denne avtalen skulle signeres tidligere, men på grunn av korona-pandemien ble det hele avlyst. Mange lærlinger ble permittert i slutten av mars og april. Nå begynner derimot ting å se lysere ut i markedet og en avtale som dette er viktigere enn noen gang for å få sysselsatt elevene som lærlinger etter endt VG1 og VG2 løp på skolen, sier lærlingkoordinator Jan Trudvang ved Nesbru VGS til Byggmesteren.

Harald Hansen, daglig leder ved Opplæringskontoret for tømrerfaget, håper at den nye skoleieren Viken fylkeskommune vil oppfylle sine forpliktelser:

– Liedutvalget har pekt på at Fylkeskommunen må tilby kvalifiseringstiltak til elever som ikke finner læreplass. Slike tiltak må defineres nasjonalt og bli obligatorisk for fylkeskommunen å tilby. Da ville det være logisk å fortsette ordningen med lærlingskoordinatorer, sier Hansen.

Fylkeskommunen har fått et større oppfølgingsansvar for lærlinger og skal sette av personalressurser som gjør at skolene følger elevene over i læretiden.

– Dette handler om å ta ansvar for å bistå elever som sliter med å finne en læreplass. De som kan gjøre noe med dette i praksis er ute på skolene og kjenner lærebedriftene. Derfor støtter vi Nesbru, stiller egen læreplassgaranti og bidrar til at de kan fortsette med lærlingkoordinator, sier Harald Hansen.

Byggfaglærer og lærlingekoordinator ved Nesbru VGS Jan Trudvang er glad for at opplæringskontorene støtter ordninger som virker.(Foto: Even Gebrehiwet)

– Vi anser samarbeidet med opplæringskontorene og lærlinggaranti som uvurderlig for å sikre læreplasser, overgang til læretid og til sømløse fire år for våre elever, sier Trudvang.

Viken: Må vurdere ordningen

Til Byggmesteren forklarer Olav Fjeldheim Horne, som leder seksjonen for fag- og yrkesopplæring i Viken, at man er positive til lærlingkoordinatorene. Men man har valgt å ikke videreføre ordningen slik den var i Akershus fylkeskommune.

– Det må gjøres en vurdering på om det er mulig å tilby ordningen i hele Viken, samt se på alternative ordninger sånn at vi ivaretar elever og ungdom i hele Viken. Andre steder i Viken har vi for eksempel yrkesfagmotivatorer og næringslivskontakter, skriver Horne.

Olav Fjeldheim Horne, leder seksjonen for fag- og yrkesopplæring i Viken fylkeskommune. (Foto: Viken)

Ordningen med læreplassgarantier anser Viken som utsatt, ikke avviklet.

– I vinter startet Viken fylkeskommune arbeidet med å etablere en Samfunnskontrakt for Viken og en læreplassgaranti som sikrer et målrettet samarbeid om fag- og yrkesopplæring. Arbeidet blei satt på vent da Coronaepidemien traff oss og mange fagarbeidere og lærlinger ble permittert. På anbefaling fra partene i arbeidslivet valgte vi å avvente signering av Samfunnskontrakten og etablering av en læreplassgaranti for Viken til situasjonen i arbeidslivet er nærmere avklart, uttaler Olav Fjeldheim Horne i Viken fylkeskommune.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *