De tre som har vært sentrale i arbeidet med de tre kompendiene: Harald Hansen, Mona Veslum og Øivind Ørnevik.

Nå er bransjelæra komplett

Rett før ferien kom det tredje i serien av kompendier i bransjelære for tømrerfaget. Dermed er serien komplett – til nytte for alle som er under utdanning for å bli tømrere.

– I 11 år har vi arbeidet med kompendiene som skal brukes i teoriundervisningen i bransjelære som er en del av tømrerutdanningen, forteller de tre som har hatt ansvaret for dem: Harald Hansen, daglig leder for Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus, fagkonsulent Øivind Ørnevik og markedsansvarlig Mona Veslum, begge i Byggmesterforbundet.

Kompendiene dekker de tre stadiene i opplæringen, med basiskunnskap for tømrerfaget som introduksjon i Vg1, tømrerfaget for Vg2 og bransjelære for opplæring i bedrift Vg3.

Hansen, Ørnevik og Veslum mener alle som er under tømrerutdanning vil ha nytte av kompendiene.

Fornyes med læreplanene

Bransjelæra for Vg3 var det første som ble ferdig, det kom i 2011. Siden er det revidert to ganger. De to andre kompendiene kom på nyåret i fjor og på forsommeren i år. Departementet har startet arbeidet med en ny reform av fagutdanningen, så når nye læreplaner er godkjent, bør antakelig alle tre kompendiene revideres sett under ett.

Til hjelp i undervisningen

– Det er kompendier vi har utviklet, ikke fullstendige lærebøker. De skal være til hjelp i instruktørens gjennomgang av de ulike emnene, understreker Hansen, Veslum og Ørnevik.

Tre kompendier på ett brett.

Kompendiene viser presentasjonene som er aktuelle å bruke i undervisningen. Instruktører som skal bruke kompendiene i undervisning, får en minnebrikke med kommentarer til alle presentasjonene.

 

Lete opp informasjon

Kompendiet til Vg2 tømrerfaget har også en rekke oppgaver.

– Vi har lagt inn oppgavene for at lærlingene selv skal søke informasjon og finne fram til svarene. Slik blir dette kompendiet litt mer et arbeidshefte enn et kompendium, forklarer Harald Hansen.

 

Digitalisering kommer

– Neste trinn i utviklingen av bransjelæra, er en digital utgave med tekst og tale. Vi er i gang med forberedelser, men er avhengig av samarbeidspartnere til å dele på kostnadene. Deler av kompendiet basiskunnskap for tømrerfaget, er allerede under utvikling til et e-lærings kurs som lanseres i høst, forteller Hansen.

 

Selges som faglitteratur

– Kompendiene er hittil først og fremst tilbudt opplæringskontorene som er tilknyttet forbundet, men vi har også solgt dem til skoler og andre opplæringskontorer, forteller Mona Veslum. – Nå er vi snart i mål med en ny avtale slik at Fagbokforlaget kan selge kompendiene til andre.

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *