Harald Hansen (t.v.) og Øivind Ørnevik har hatt det redaksjonelle ansvaret for ferdigstillelsen av Bransjelærekompendiet til bruk i undervisning i yrkesteori i tømrerfaget. Mona Veslum skal sørge for at kompendiet nå distribueres til hele landet.

Bransjelæra i trykken

Bransjelærekompendiet til bruk på Vg3-nivå i tømrerutdanningen er i disse dager inne til trykking og straks klar for distribuering til opplæringskontorene. Faglig leder Harald Hansen og fagkonsulent Øivind Ørnevik la nylig siste hånd på verket.

Bransjelærekompendiet er en trykt utgave av tilhørende presentasjon som brukes i undervisningen, og ble til som et samarbeid mellom forbundet og opplæringskontorene. Med hver utsendelse av heftet følger det med en minnepinne med presentasjonen til bruk i undervisningen.

 

Gammel restteori

Bransjelæra er altså Kunnskapsløftets navn på den delen av tømrerutdanningen som etter Reform94 gikk under navnet Restteori, og utgjør normalt 80 undervisningstimer. Innholdet i bransjelæra står beskrevet i læreplanen for Vg3 tømrerfaget, som imidlertid ikke sier noe om hvordan denne delen av utdanningen skal gjennomføres. Kompendiet er i så måte et bidrag til en mer enhetlig praktisering av tømrerutdanningen.

Ny felles bransjelære for tømrerfaget er nå samlet i et kompendium som snart er klart for distribusjon.

En sentral pådriver i hele prosessen med å få fram den nye bransjelæra har vært daglig leder ved Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo, Arvid Søgaard. Også service- og opplæringskontorene i Bergen, Stavanger og Tønsberg har bidratt betydelig til den nye bransjelæra. Faglig leder Harald Hansen ved Opplæringskontoret for tømrerfaget og fagkonsulent Øivind Ørnevik fra Norges Byggmesterforbund sentralt har stått for mye av den praktiske gjennomgangen av kompendiet, mens markedsansvarlig Mona Veslum tar seg av trykk og distribusjon.

 

Lokal tilpasning

Med en felles lærebok er tanken at alle landets tømrerlærlinger tilsluttet opplæringskontorene skal få tilnærmet samme opplæring. Alle er styrt av det samme regelverket utarbeidet av offentlig myndighet, og må derfor oppfylle de samme krav ved utøvelsen av faget.

Det åpnes allikevel opp for inntil 20 % lokal tilpasning, slik at de ulike tilnærmingene til tømrerfaget rundt i landet ivaretas. Det er viktig for byggenæringen at tømreren utøver sitt fag på en riktig måte, men minst like viktigste at tømreren vet hvorfor faget må utføres riktig.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.