- Før læreplanene blir forskrifter skal de på offentlig høring senere i år, sier fagkonsulent Øivind Ørnevik i Byggmesterforbundet. (Foto: Byggmesteren)

– Et stort skritt i riktig retning for tømrerfaget

– Tømrerfaget får nye læreplaner og spesialiseres på Vg2, sier fagkonsulent Øivind Ørnevik i Byggmesterforbundet.

Norges videregående skoler og yrkesfagene får nye læreplaner fra skolestart i 2020. Prosessen har fått navnet «Fagfornyelsen«, og betegnes som den største endringen av videregående utdanning siden Kunnskapsløftet.

Les også: Vekslingsmodellen vinner fram og – Tømrerfaget får et løft

Fikk skilt ut tømrerfaget på Vg2

Byggmesterforbundet har arbeidet lenge for å forbedre tømrerutdanningen.

– Som kjent foreslo Byggmesterforbundet en utdanningsmodell hvor tømrerlærlingene veksler mellom teori på skole og praksis i bedrift gjennom hele utdanningsløpet, som hovedmodell. Den såkalte vekslingsmodellen. Slik gikk det ikke, til tross for svært gode erfaringer bl. a. i Hordaland, forklarer fagkonsulent Ørnevik.

– Derimot har den pågående fagfornyelsen ført til at tømrerfaget nå får sitt eget Vg2, og skiller således vei fra stillasbygger-, betongfagarbeider- og murerfaget. Det er et stort skritt i riktig retning for tømrerfaget, fastslår Ørnevik.

Forrige uke ble Ørnevik utpekt til to av læreplangruppene (vg2 og Vg3) som skal behandle alle tilbakemeldinger fra den kommende høringen og så utforme de endelige læreplanene i tømrerfaget.

Tidligere spesialisering

Ørnevik er trygg på at tømrerfaget fra 2020 vil få et bedre innhold enn faget fikk med Reform 94 og Kunnskapsløftet. Utdanningsdirektoratet har siden våren 2018 forberedt og planlagt arbeidet med utforming av læreplanene – i høst startet arbeidet med utformingen av nye læreplaner, og de skal følge samme utrullingstakt som de gjennomgående fagene i videregående skole.

Fra andre året på videregående skal elever på tømrer- og rørleggerlinjene få spesialisere seg slik at de «kan få praksis og tilhørighet til faget tidligere». For dagens Vg2 byggteknikk betyr dette å bli delt inn i Vg2 tømrer og Vg2 betong og mur, mens stillasbyggerfaget blir særløpsfag.

– Fagfornyelsen bygger videre på Kunnskapsløftet, men er lovet å bli et bedre arbeidsverktøy for skolene. Det arbeides med å få frem mer relevant innhold og sammenheng i fagene, og med at progresjonen i elevenes læring skal bli tydeligere, skriver Utdanningsdirektoratet.

Læreplanen skal fremdeles ha kompetansemål og de grunnleggende ferdighetene skal videreføres, men det skal tydeliggjøres hvor de skal inn i fagene.

Trinnvis innføring av læreplanene

De nye læreplanene skal innføres trinnvis i perioden 2020-2022, som vil si at nye læreplaner innføres for Vg1 i skoleåret 2020-2021, Vg2 i skoleåret 2021-2022 og Vg3 i skoleåret 2022-2023.

– Fornyelsen av læreplanene innebærer til dels store endringer i fagenes innhold, og det er mange hensyn å ta når vi planlegger innføring. Blant annet er det viktig å ta hensyn til at elevene skal prøves etter læreplanene de har fått opplæring i, har Utdanningsdirektoratet uttalt.

Før læreplanene blir fastsatt som forskrifter, skal læreplanene fortløpende på offentlig høring fra juli 2019.

Utdanningsdirektoratet har nå delt ut de første skissene til nye læreplaner og oppfordrer alle til å gi dem tilbakemelding på om man er på rett vei, både enkeltpersoner, bedrifter,fagorganisasjoner og ansatte i skolen.

Mer om de nye læreplanene finner du her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.