(Illustrasjonsfoto: PB Lotherington)

Vekslingsmodellen vinner fram

En ny rapport for Utdanningsdirektoratet viser at vekslingselever har god faglig utvikling og god motivasjon for opplæringen. Fafo mener det nå er grunnlag for videreføring av modellen innenfor flere fagområder.

I sluttrapporten (pdf) har Fafo i samarbeid med NIFU evaluert forsøk med vekslingsmodell som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen.

Les også: Vekslingsmodellen gir bedre resultater

Gir elevene god faglig utvikling og motivasjon

Vekslingsmodellen innebærer hyppigere pendling mellom skolebasert og bedriftsbasert opplæring sammenlignet med hovedmodellen (2+2 -modellen). Det innebærer også at elevene går tidligere ut i bedrift og lære.
Funn i rapporten kommer blant annet fra analyse av forsøk med vekslingsmodellen på byggfaglinjer i Oslo og Sogn.
Blant hovedfunnene i rapporten er at vekslingselevene har god faglig utvikling og god motivasjon for opplæringen.  Gjennomføringen er like god, eller bedre, i vekslingsløpet, sammenlignet med ordinært løp. Vekslingsmodellene gir bedre samarbeid, men oppleves også som ressurskrevende.
Elevene er godt motiverte for å veksle mellom læring i skole og læring i bedrift, og de mener at de lærer mer. Også faglærere, aktører på arbeidslivssiden og i skolene opplever at veksling er en god måte å lære på for elevene som deltar.

Gjennomfører bedre

Rapporten viser til at elevene har like god eller bedre gjennomføring med vekslingsmodellen enn med 2+2-modellen.

Men gode gjennomføringstall er ikke nødvendigvis forårsaket av vekslingsmodellene, hevder forfatterne: De kan like gjerne skyldes seleksjonen av elever.

Mange av elevene som har deltatt i veksling er valgt ut fordi de er motiverte, har gjort et yrkesvalg tidlig og ønsker seg ut i bedrift. Gjennomføring med fag- og svennebrev varierer mye mellom forsøksprosjektene.

Vekslingsforsøkene har ført til tettere samarbeid mellom de involverte aktørene. Samtidig opplever de vekslingsmodellene som ressurskrevende. Det kan se ut til at veksling ikke passer for alle elever, da det kan være krevende, både faglig og sosialt, å gå tidlig ut i arbeidslivet, skriver forfatterne av rapporten.

Vekslingsordningen har ofte vært organisert parallelt med den ordinære 2+2-ordningen. Dette har i sin tur gjort en mer avhengig av et visst antall læreplasser og et stort nok elevgrunnlag for rekruttering til doble løp.

Sanner: Tilby der det passer

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) kommenterer funnenen i rapporten overfor NTB:

– Vi trenger flere gode fagarbeidere i fremtiden. Da må vi ha utdanningsløp som motiverer flere til å gjennomføre og utdanningsløp som næringslivet støtter opp om, sier Sanner.

Et av funnene er at veksling ikke hindrer frafall blant elevene som sliter mest med motivasjonen fra før.

– Noen av elevene opplevde at det var krevende, både sosialt og faglig, å gå ut i et voksent arbeidsmiljø i en alder av 16 eller 17 år. De trenger andre tiltak. Men vi ønsker at vekslingsmodell skal kunne tilbys der det passer, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

 

Rapporten Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen finner du her (pdf).

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *