Lærlingene Ådne (19), Lise-Lotte (23), Julian (19), Sander (20) og den ferske fagarbeideren Andreas (27) fikk møte statsminister Erna Solberg. (Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem Media)

Viste Erna sin alternative vei til fagbrev

På en byggeplass i Svolvær fikk statsministeren se fem, sprell levende eksempler på at den alternative opplæringsmodellen til NESO virker.

Ådne Dahlberg (19), Lise-Lotte Gjendahl (23), Julian Aagaard-Nilsen Nøtnes (19) og Sander Selnes Sortland (20) er lærlinger hos henholdsvis DSN Entreprenør, Entre Entreprenør, Tre Team og BKT Entreprenør. Andreas Fremnes Danielsen (27), som fikk sitt fagbrev i sommer, har fortsatt som fagarbeider hos BE Entreprenør etter læretiden.

Vekslingsmodellen

NESOs lærlingeskole drives etter en modell hvor elevene har lærlingekontrakt med en entreprenør fra første skoledag. Lærlingene mottar lønn over fire år med utdanning, og kan bo hjemme. Det aller viktigste med NESOS lærlingeskole er hvordan teori og praksis er stablet over alle de fire årene.

– Samtidig som byggenæringen i Nord-Norge, da som nå, hadde et skrikende behov etter kvalifisert personell, så vi at mange praktisk anlagte elever hoppet av den tradisjonelle videregående yrkesfagopplæringen i løpet av de to første årene med teori – altså før de kom i gang med den praktiske delen av utdanningen. Med vår alternative modell, veksles det mellom teori og praksis over alle fire utdanningsårene, forklarte adm. dir. Ruben Jensen i NESO – Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon.

Teoridelen er samlingsbasert, og samlingene fordeles over alle skoleårene.

– Da bor elevene på hotell i Svolvær, fortalte NESO-sjefen til statsministeren og hennes følge. Lærlingeskolen har akkurat påbegynt sitt tiende skoleår. Ingen av elevene har fått stryk på eksamen i løpet av disse årene. Frafallet er på bare sju prosent. (Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem Media)

Får praktisk utdannelse

– For mange oppleves det som en lettelse når de skjønne at det fins en annen vei fram til formelt kompetansebevis enn to sammenhengende år på skolebenken – før de får drive med praktisk arbeid, fortalte Ruben Jensen til statsminister Erna Solberg før han la til:

– Vi er stolte over våre elever!

Lise-Lotte Gjendahl har fullført allmennfaglig videregående og gjennomført førstegangstjenesten før hun begynte på lærlingeskolen.

– På grunn av at jeg har generell studiekompetanse fra før, slipper jeg en del fag på teorisamlingene. Jeg har cirka halv dag da, fortalte Lise-Lotte til en lydhør statsminister.

– Dette er jo et kjempeflott alternativ. Dere tre har brukt opp retten til videregående opplæring, men får likevel utdanne dere innenfor det dere vil holde på med, konkluderte Erna Solberg og viste til Lise-Lotte, Sander og Andreas.

Ådne og Julian bestemte seg tidlig for å bli snekkere, og har gått rett fra grunnskolen til NESOs Lærlingeskole.

I tillegg til å møte de fem elevene fra lærlingskolen, fikk Erna Solberg en digital rundtur på byggeplassen under ledelse av Robin Dahlberg fra DSN Entreprenør. Etterpå fikk hun se den ekte utsikten under en rundtur i den nye bydelen rett ved innseilingen til Svolvær

Rasert flytilbud

NESO-direktøren benyttet anledningen til å gi «et par næringspolitiske innspill fra nord» da statsminister Erna Solberg gjestet dem på byggeplassen:

Mest konkret var han om flypassasjeravgiften, som av Widerøe oppgis som grunnen til at flere flyruter er avviklet. Blant annet Tromsø-forbindelsen fra Svolvær falt ut av rutetabellen nylig:

– Et feilslått avgiftsregime reduserer – for ikke å si raserer – flytilbudet. En flat flypassasjeravgift rammer passasjerene på de korte flyturene over en fjord eller et fjell urimelig hardt. Det er ubegripelig at det skal betales mange ganger mer i avgifter til staten for en halvtimes flytur over fjorden fra Stokmarknes til Bodø, enn på ei interkontinental langrute fra Oslo til New York, gjorde Ruben Jensen klart i sin innlegg.

(Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem Media)

– Kortbanenettet er vår eneste reelle kollektivtrafikk, og må behandles deretter. Jeg tenker det ville blitt ramaskrik hvis det hadde blitt innført en avgift som var høyere jo kortere buss- eller trikketuren på det sentrale Østlandet var. Det ville vært helt ubegripelig at en passasjer på en kort tur, fra Majorstua, skulle betale høyere avgift enn en passasjer som gikk på banen i Holmenkollen. Og ubegripelig er ordet for utslagene og konsekvensene av flyseteavgiften.

– Det er snart valg, det er snart nytt statsbudsjett. Dette må endres, nærmest stavet NESO-direktøren overfor statsministeren.

Vil konkurrere

Jensen benyttet også anledningen til å advare mot at store offentlige utbyggingsprosjekter blir store at lokale og regionale aktører i Nord-Norge ekskluderes.

– Som landsdelspatrioter er vi stolte over at bygg- og anleggsbransjen er en av få næringer i Nord- Norge som ikke er filialisert. Vi har hele 90 prosent lokalt eierskap, og konkurrere daglig med store nasjonale og utenlandskeide foretak. Slik ønsker vi at det fortsatt skal være, men da er vi avhengig av at myndighetene legger til rette for at vi kan delta i offentlige anbudskonkurranser.  Vi ser nå en tendens til stadig flere store kontrakter hvor svært få kan delta. Vi ber derfor om at kontraktene deles opp, slik at lokale og regionale bedrifter kan delta. Vi er eksempelvis svært bekymret for signalene om at kontraktene på E10, Hålogalandsveien, vil bli så store at ingen regionale entreprenører kan delta, sa Jensen i sin innledning.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *