– Lærlingeskolen er et supplement til de offentlige skolene som tilbyr byggfag, ikke minst fordi vi tilbyr noe annet, sier administrerende direktør i NESO Ruben Jensen. (Foto: NESO)

Får egen videregående skole i byggfag

Utdanningsdirektoratet har godkjent at NESO etablerer sin egen videregående skole innen byggfag. Den blir landets første yrkesskole med den alternative vekslingsmodellen.

Dermed kan Lærlingskolen bli drevet som selvstendig friskole i framtiden, skriver NESO i en pressemelding.

Viktig med veksling

– Lærlingskolen ble startet i 2009 ut fra to hovedanliggender: Byggenæringen i nord hadde et skrikende behov etter kvalifisert personell. Samtidig så vi at mange praktisk anlagte elever hoppet av den tradisjonelle videregående yrkesfagopplæring i løpet av de to første årene med teori – altså før de kom i gang med den praktiske delen av utdanningen, sier administrerende direktør Ruben Jensen i NESO.

Tradisjonell yrkesfaglig opplæring gis etter en modell med to år (Vg1 og Vg2) teori på skole. For å få fagbrev, må elevene deretter ha to år med lære i godkjent lærebedrift.

Søknaden fra NESO om å få starte yrkesskole med byggfag etter friskoleloven, avviker fra den ordinære 2+2-modellen.

– Med vår alternative modell, den såkalte vekslingsmodellen, veksler det mellom teori og praksis over alle fire utdanningsårene. Elevene har en lærlingekontrakt idet de starter på den videregående utdanningen gjennom Lærlingeskolen. De kan bo og jobbe hjemme, har lønn under hele utdanningen – og er på tre teorisamlinger i Svolvær pr. skoleår, forklarer Ruben Jensen.

Bildet viser en av lærlingene under den første eksamen i 2012 i samtale med sensor. Eksamensresultatene ble historiske med i alt 19 seksere (toppkarakter) og gjennomsnittet for klassen endte til slutt på hele 5,7. For NESO ble dette den endelige bekreftelsen på at modellen fungerer. (Foto: NESO)

Startet i 2009

NESO Lærlingeskole er drevet etter vekslingsmodellen i et samarbeid med Aust-Lofoten videregående skole siden oppstarten i 2009. Den videregående skolen i Svolvær er ansvarlig for den teoretiske delen av utdanningen, samt at undervisningen foregår på skolen.

– Lærlingskolen er et godt eksempel på et godt samarbeid mellom den offentlige skolen og næringslivet gjennom NESO som bransjeorganisasjon for byggenæringen i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, bemerker Jensen.

– I utgangspunktet ønsker vi å fortsette det gode samarbeidet med Aust-Lofoten videregående skole, men det må utredes nærmere hvilke muligheter og eventuelle begrensninger som fins innenfor rammene av friskoleloven, sier Ruben Jensen.

 

 

NESO setter ned ei egen arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen vil vurdere organisering og drift av Lærlingeskolen som friskole, og utarbeide et endelig beslutningsgrunnlag.

NESO Byggfagskole AS, heleid av NESO for å drifte Lærlingeskolen videre innenfor nye rammer som friskole, er godkjent fra og med høsten 2017. Skolen må startes opp i løpet av tre skoleår etter at godkjenningen er gitt.

NESO fikk først negativt svar på sin søknad om godkjenning av byggfagskole etter friskoleloven. NESO mente at deler av begrunnelsen for avslaget berodde på misforståelser. Etter ei ankebehandling hvor det er gitt ytterligere informasjon og dokumentasjon, har Utdanningsdirektoratet fattet positivt vedtak og godkjent etableringen av en ny videregående skole innen byggfag i Nord-Norge.

Den første klassen ved Lærlingeskolen i 2009 som på dette tidspunktet bestod av 22 lærlinger fra 19 ulike bedrifter i Nord Norge. (Foto: NESO)

Blant avklaringene som er gjort i ankebehandlingen, er at friskolen ikke kommer i tillegg til NESO Lærlingeskole, men at det nye tilbudet vil erstatte Lærlingeskolen.

– Søknaden om å starte friskole, bygger jo på den modellen og de erfaringene vi har med Lærlingskolen. I praksis handler det mer om at Lærlingeskolen videreføres innenfor nye rammer som friskole. Det har aldri vært meningen å etablere en ny videregående skole i tillegg til Lærlingskolen. Det er slik sett ikke snakk om noen økning av antallet elevplasser innen byggfagene, men ei videreføring av den kapasiteten som er med Lærlingeskolen, sier Ruben Jensen.

Et supplement

Han er tydelig på at Lærlingeskolen, enten den eies og driftes fullt og helt av NESO, eller drives videre i samarbeid med den fylkeseide videregående skolen i Svolvær, aldri kommer til å være en konkurrent til de offentlige skolene.

– Lærlingeskolen er et supplement til de offentlige skolene som tilbyr byggfag, ikke minst fordi vi tilbyr noe annet. I vår modell skjer fagopplæringen hjemme i bedriften hvor eleven har lærlingekontrakt og mottar lønn, mens den teoretiske utdanningen skjer i samlinger på skolen i Svolvær. Det handler om hva som passer best for elev/lærling og bedrift. For noen passer den offentlige modellen, for andre passer vår modell. Den er vinn-vinn for alle parter at vi har to modeller som utfyller hverandre, sier Jensen.

NESO legger hvert år ned et betydelig arbeid for å markedsføre de offentlige skolene som tilbyr byggfag.

– For oss handler det om rekruttering av kvalifisert personell til byggenæringen. Vi samarbeider tett med opplæringskontorene og de videregående skolene i alle våre fire fylker, og deltar blant annet på utdanningsmesser for å markedsføre byggfagene på de offentlige skolene. Om vi fyller alle plassene på de offentlige skolene, pluss Lærlingeskolen til NESO, har vi fremdeles underdekning målt opp mot næringens behov for arbeidskraft i årene som kommer, sier direktør Ruben Jensen.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *