Salget av eneboliger går ned som følge av statlige begrensninger i hvor det kan bygges.

Eneboligsalget bremses av statlige retningslinjer

Eneboligsalget går tilbake med 13 prosent i første kvartal, mens salget av leiligheter øker med 32 prosent og rekkehus med 12 prosent.

– En klar følge av statlige retningslinjer, mener Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.
– Sett på årsbasis er utviklingen i boligsalget totalt sett god. Det ligger an til å bli solgt og igangsatt 28 000 boliger. Det er det ingen grunn til å klage over, konstaterer han.

 

Fortsetter å gå ned

Salget av eneboliger viser derimot en synkende tendens og år ser det ut til å ende på vel 7 100 enheter som er en nedgang på 13 prosent fra samme kvartal i fjor.

– Denne utviklingen skyldes politiske beslutninger og fylkesmennenes strenge tolkning av de statlige retningslinjene. Meningen er at det skal bygges flere leiligheter, men det er lettere å realisere i byene enn i distriktene, mener Jæger.

Les også: Statlige retningslinjer skaper hodebry i kommunene

Boligbyggingen taper når knutepunktene ikke bygges ut

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Strenge fylkesmenn

– Hva betyr dette for boligprodusenter som helst bygger eneboliger?

– En del av boligbyggerne kan nok rette seg inn mot mer hyttebygging, men det bekymrer mange av dem at de får avslag på søknader på steder de normalt har fått lov til å bygge. Staten og fylkesmennene må tenke over hvordan disse retningslinjene følges opp og hvilke konsekvenser det får med avslag på eneboliger i distriktene. Det er jo bare når staten selv skal bygge sykehus at de er lempelige med disse bestemmelsene, mener Jæger.

Frykter ny prisvekst

Med Prognosesenterets hjelp presenterer Boligprodusentenes Forening også en sammenstilling av beregnet boligbehov og årstakt i igangsettingen. Jæger mener at det bare er i Oslo utviklingen er bekymringsfull. Oversikten viser at det bygges 1 500 færre enheter i Oslo enn det beregnede boligbehovet.

– Boligutbyggere peker på at det er lite som er regulert og som det kan bygges på de to neste åra. Med en underdekning i nybyggingen og få områder som det kan bygges på, kan det bli en kraftig prisvekst på boliger, mener Jæger.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *